Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 24. listopad, Praha. Přehled složení komisí Občanského fóra určený pro interní potřebu.

Složení komisí:
Operační komise: Václav Havel, Václav Malý, Martin Benda, Bohumil Doležal, Saša Vondra, Petr Oslzlý, Ladislav Kantor, Joska Skalník, Jiří Černý, Jiří Křižan.

Odborná komise: Václav Klaus – ekonomie, Jaroslav Šedivý – mezinárodní politika, Jan Křen – historie, Ivan Dejmal, Jan Štern – ekologie, Otakar Nový – architekt, Zdeněk Jičínský – právo, Daniel Kroupa – politologie, Ivan Havel, Zdeněk Šulc – ekonomie.

Koncepční komise: Rudolf Battěk, Jan Štern, Miroslav Masák, Petr Čepek, Emil Ščuka, Hana Marvanová, Josef Vavroušek, Emanuel Mandler, Václav Benda, Ivan Klíma, Jaroslav Kohout, Tomáš Drábek, Petr Miller, Petr Placák, Miloš Hájek.

Technická komise: Ladislav Kantor, Martin Benda, Miroslav Kvašňák.

Informační komise: Petr Pospíchal, Jan Urban, Rita Klímová, Jiří Kantůrek,Jan Ruml, Ludmila Vítkovičová, Adam Piňos, Martin Palouš, Štěpán Sommer, Pavel Seifter, Anna Šabatová, Jana Petrová, Michal Holeček, Ivan Gabal, Petr Burian, Michal Sedláček, Jaroslav Kuchyňa, Pavel Bergmann, Michal Faflík, Lída Klikarová, Jaroslav Mrkvička, Milada Vorlová.

Sekretariát OF: Tomáš Zelenka, Michal Plecitý, Jiří Kozelka, Jan Kozlík, Ivan Mašek, Vojtěch Wagner, Aleš Šulc, John Bok.
 
tobacamptobacamp
tobacamp