Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 24. prosince, 11.15 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra odsuzující teror rumunských ozbrojených sil proti vlastním občanům.

S hněvem a pobouřením reagujeme na zprávy o teroru ozbrojených sil bývalého diktátorského režimu v Rumunsku proti bezbrannému civilnímu obyvatelstvu.

Genocida lidu kterékoliv země ohrožuje nás všechny. Proti zlu je nutné se postavit se vší rozhodností. Občanské fórum proto podpoří každou mezinárodní nebo regionální akci, která povede k rychlému a efektivnímu ukončení násilí v Rumunsku.

Koordinační centrum Občanského fóra
V Praze 24.12.1989 v 11.15 hod.
 
 
tobacamptobacamp
tobacamp