Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 24. prosinec, 12.35 hod., Praha. Složení rady Koordinačního centra Občanského fóra schválené sněmem Koordinačního centra Občanského fóra dne 23. prosince 1989.

(Platí až do příštího zasedání sněmu)
Václav Benda (politická komise)
Ivan Fišera (sekretariát rady)
Ivan M. Havel
Petr Kučera
Zdeněk Jičínský
Zdeněk Kotrlý (zástupce sekretáře rady)
Jiří Křižan (zvláštní skupina)
Ladislav Lis (styk se stávkovými výbory)
Pavel Muraško (národnostní komise)
Martin Palouš (zahraniční komise)
Radim Palouš
Šimon Pánek (zástupce studentů)
Jana Petrová
Petr Pithart
Petr Pospíchal (informační poschodí)
Zdeněk Rajniš (iniciace)
Pavel Rychetský
Karel Srp
Jaroslav Šabata (Brno)
Jan Štern ml. (organizační komise)
Karel Štindl
Miroslav Tyl (zemědělství)
Petr Uhl (informační poschodí)
Jan Urban (správní ředitel)
Aleš Vančura (zástupce dělníků)
Josef Vavroušek (programová komise)
Saša Vondra (zvláštní skupina)
Michael Žantovský (tiskový mluvčí KC OF)
Členy rady mají ještě být:
ekonom KC OF
vedoucí skupiny pro styk s veřejností
zástupce kultury (Jiří Černý, Ladislav Kantor, Miroslav Masák)
vedoucí bezpečnostní komise

vydáno 24.12.1989 ve 12.35 hodin
 
tobacamptobacamp
tobacamp