Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 23. prosinec 1989, Praha. Návrh složení rady Koordinačního centra Občanského fóra předložený sněmu Občanského fóra.

Petr Pithart
Ivan M. Havel
Petr Kučera
Radim Palouš
Josef Vavroušek (programová komise)
Zdeněk Jičínský
Jan Štern mladší (organizační komise)
Ladislav Lis (styk se stávkovými výbory)
Šimon Pánek (student)
Jaroslav Šabata (Brno)
Saša Vondra (zvláštní skupina)
Jiří Křižan (zvláštní skupina)
Petr Uhl (informační komise)
Petr Pospíchal (informační poschodí)
Michael Žantovský (tiskový mluvčí KC OF)
Karel Srp
Martin Palouš (zahraniční komise)
Václav Benda (politická komise)
Pavel Muraško (národnostní komise)
Jan Urban (správní ředitel)
Ivan Fišera (sekretariát rady)
Zdeněk Rajniš (iniciace)
Jana Petrová
Karel Štindl
Zdeněk Kotrlý (zástupce sekretáře rady)
Členy rady musí být ještě:
zástupce dělníků, ovšem jmenovitě, sám za sebe
ekonom KC OF
vedoucí skupiny pro styk s veřejností
zástupce kultury (Černý, Kantor, Masák)
 
tobacamptobacamp
tobacamp