Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 23. prosinec, Praha. Seznam účastníků prvního sněmu Občanského fóra.

»Seznam samozvaných i zvaných účastníků 1. sněmu OF 23.12.89 podle prezenční listiny«

Zástupci krajských a pražských občanských fór
Jihočeský kraj: Dr. Jiří Pospíšil, PhDr. Jiří Vlach, Bohumil Smrčka (Tábor), Ivan Emr (Jindřichův Hradec), Marek Borsányi (Český Krumlov), Jaroslav
Chobot (Tábor).

Západočeský kraj: Miroslav Podel (Sušicko), Jiří Marek (Sušicko), Vladimír Říha (Sušicko), Jiří Bauer (Sušicko), Jiří Šašek (Plzeň), Anna Röschová (Plzeň), JUDr. Ludvík Rösch (Plzeň), JUDr. Václav Zeman (Plzeň), Karel Stome (Plzeň).

Severočeský kraj: Miroslav Šafka (Liberec), MUDr. Petr Čermák (Liberec), Lukáš Mašín (Ústecko), Tomáš Ratiborský (Most), Ing. Josef Kaščák (Most), Petr Poledňák (Ústecko).

Východočeský kraj: Pavel Šmíd (Pardubice), František Vít, Oldřich Kužílek.

Středočeský kraj: MUDr. Pavel Šebek (Kladno).

Praha: Martin Potměšil (Praha 3), František Jančařík (Praha 3), Maršák (Praha 9), František Kollman (Praha 9), Zdena Hadrbolcová (Praha 1), Antonín Bělohoubek (Praha 6), Josef Očenášek (Praha 9), Dr. J. Moserová, DrSc. (Praha 7), [nečitelné jméno] (Praha 7), Jiří Exner (Praha 6), Petr Vaněk (Praha 6), Jiří Koukolský (Praha 2), Ing. Vít Šubert (Praha 5), Ing. Miroslav Tyl (mluvčí OF farm[aceutického] prům[yslu]), Dr. Václav Vrabec (výkonný výbor Obrody), Marek Matouš (Praha 9), Doc. Libor Pátý (?), Miroslav Kopt (Český kruh Panevropské unie), Aleš Vančura (ČKD), Evžen Sedláček (ČKD), Tomáš Vicherek (KSV ČKD), Vojtěch Žiga (Romská občanská iniciativa), Jan Rusenko (Romská občanská iniciativa), Josef Mundil (?), Jiřina Šiklová (Praha 1), Rudolf Battěk (?), Jana Rendlová (Praha 1 + PROF), Jan Obdržálek (pozorovatel KSČ, zakládající člen OF), Karel Srp, MUDr. Jaroslav Hanzel (?).

Jihomoravský kraj: Petr Cibulka (Brno), Bohumila Jurková (Brno – studenti), Jaroslav Šabata (Brno), Michal Dymáček (Brno).

Severomoravský kraj: Jaromír Glac, Tomáš Hradílek, Jaromír Piskoř, Dr. Antonín Blažek (Olomouc), [nečitelné jméno] (polská sekce OF – Český Těšín).

KC OF Praha: Ivan M. Havel (rada), Václav Benda (politická komise), Miloš Dražil (iniciace – HPV, Ivan Dejmal (programová komise), Aleš Šulc (programová komise), Pavel Bratinka (zahraniční politika), Emil Ščuka (národnostní komise), Dr. Jiří Kučera (organizační komise), MUDr. Jan Payne (programová komise), Daniel Kroupa (programová komise), Josef Vavroušek (programová komise), Adam Piňos (informační komise), Petr Přikryl (informační komise), Petr Pospíchal (mluvčí pro rozhlas), Ivan Fišera (sekretariát rady), Jan Ruml (NTS), Jan Štern (rada), Petr Kučera (rada), Radim Palouš (rada), Petr Pithart (rada), Jaroslav Šedivý (programová komise – zahraniční politika), Pavel Muraško (národnostní komise), Jan Křen (programová komise – historická komise), Karel Štindl (politická komise), Bohumil Doležal (zahraniční komise), Emanuel Mandler (politická komise), Tomáš Ježek (politická komise), Alena Hromádková (politická komise).
 
tobacamptobacamp
tobacamp