Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
8.–11. března 1989
Československo navštívil člen politbyra a tajemník ÚV KSSS Jegor Ligačov. Návštěva se uskutečnila na základě požadavku sovětské strany, která si chtěla ověřit zkušenosti KSČ s řízením zemědělsko-potravinářského komplexu. Ligačov se setkal se svým protějškem - tajemníkem ÚV KSČ pro zemědělství Františkem Hanusem a společně s ním navštívil několik zemědělských a potravinářských komplexů. Dne 10. března přijal Ligačova generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který sovětského hosta informoval o přestavbě v oblasti hospodářství a o »demokratizaci politického života a rozvoji veřejné informovanosti«; sdělil mu rovněž, že se na tomto dění »přiživují a aktivizují« antisocialistické síly. Upozornil na početné snahy o politickou rehabilitaci Alexandra Dubčeka, která by - podle jeho názoru - vedla »k rozkladu KSČ«. S tím souvisí vzrůstající tlak na sovětské vedení, aby odsoudilo vstup vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
 
tobacamptobacamp
tobacamp