Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
8. prosince 1985
Na Velkopřevorském náměstí v Praze se shromáždilo několik set převážně mladých lidí, aby si připomněli páté výročí úmrtí Johna Lennona. Po pietním aktu se účastníci manifestace vydali na pochod Prahou a provolávali mírová hesla. Průvod se konal za asistence policejní jednotky a ve večerních hodinách se rozešel.
 
tobacamptobacamp
tobacamp