Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
4. dubna 1985
Ve slavnostním projevu ke 40. výročí přijetí Košického vládního programu předseda federální vlády Lubomír Štrougal požadoval smělost a odvahu při hledání nových způsobů řízení ekonomiky a přehodnocení »některých dnešních názorů a koncepcí«. Se svými názory však zůstal mezi představiteli komunistické strany a státu osamocen.
 
tobacamptobacamp
tobacamp