Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
25. prosinec, pondělí

678
Československé sdělovací prostředky vysílaly zprávu o tajném soudním procesu s N. Ceauşeskem a jeho ženou Elenou. Zvláštní vojenský soud vynesl po krátkém neveřejném líčení rozsudek: trest smrti za genocidu, jejíž obětí se stalo 60 tisíc lidí, a další zločiny. Trest smrti byl vykonám ihned po vynesení rozsudku.

679
KC OF zveřejnilo prohlášení k pomoci rumunskému lidu, v němž vyzvalo »všechny občany, aby v těchto vánočních dnech nezapomínali na své bližní, kteří v Rumunsku vykročili na cestu ke svobodě a demokracii a na této cestě obětují své životy«. Oznámilo, že již není účelné organizovat další sbírky potravin a šatstva, a založilo finanční konto Pomoc Rumunsku.

680
Více něž tisíc vězňů Nápravně výchovného zařízení v Ostravě-Heřmanicích vyhlásilo protestní hladovku za splnění svých požadavků. Se zástupci vězňů se setkali zástupci ostravského OF a člen KC OF T. Hradílek.

681
V pravidelném rozhlasovém vysílání Občanského fóra v 18 hodin odpovídali na přímé dotazy posluchačů členové rady KC OF J. Vavroušek a P. Pospíchal. Vavroušek kromě jiného uvedl, že »OF je občanské hnutí a nehodlá se stát politickou stranou. Sdružuje vlastně všechny, kteří souhlasí s jeho programem, a to bez rozdílu politické příslušnosti. Jsou to v dnešní době především lidé, kteří nejsou členy žádné politické strany, a většinou ani nechtějí být členy strany v budoucnosti. Je dost obtížné předpovídat, jakým způsobem se situace vyvine v budoucnosti, ale nehodláme v žádném případě vytvořit nějakou hierarchizovanou politickou stranu s pevným členstvím, vybíráním příspěvků a se všemi těmi věcmi, které známe z minula.«

Pospíchal se vyjádřil k situaci ve věznicích: »OF se na požadavky vězňů dívá především s  velkou pozorností. Víme, že situace ve věznicích, vězeňský režim a mnohé další okolnosti pobytu vězňů jsou velmi těžké a naléhavé. Samozřejmě, požadavky musí být svým způsobem přiměřené, protože mnozí lidé do vězení patří. Ale i přesto mají právo na důstojný pobyt ve vězení a na to, aby byla respektována jejich základní práva. A to se v minulosti často nedělo, mnozí z nás s tím mají osobní zkušenosti. Co se týká amnestie, OF před třemi týdny ještě bývalému prezidentu Husákovi navrhlo, aby ji vyhlásil. OF by bylo rádo, aby byl mnohým dalším vězňům ulehčen jejich osud.

 
tobacamptobacamp
tobacamp