Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
22. prosinec, pátek

640
Rada KC OF na svém zasedání zahájeném v 8 hodin odsoudila násilné akce některých místních OF:

»V poslední době dochází k různým i dobře míněným snahám řešit problémy tzv. revoluční cestou. Dochází i k takovým případům, že některá OF na podnicích svévolně vnikají do útvarů obrany, které byly zřízeny podle dosud platného zákona o obraně státu. Takové jednání nesmíme připustit, protože nás diskredituje. OF je hnutím občanů usilujícím o demokracii a právní stát. To je naše základní hodnota, která nesmí být nikým, kdo se k nám hlásí, porušena. My všichni musíme dodržovat platné zákony všude a ve všem.«

641
V 10.45 byla zahájena porada členů rady KC OF s představiteli KV VPN. Diskutující: J. Budaj, J. Langoš, M. Kňažko, K. Procházka, L. Szigeti, V. Havel, P. Pithart, A. Vondra, J. Šabata, V. Hanzel, P. Kučera, Z. Jičínský, J. Křižan, P. Rychetský, P. Oslzlý, M. Kocáb, J. Bok, R. Palouš, E. Kriseová [...]

Předmětem porady byla příprava na odpolední jednání »rozhodujících politických sil« ve Valdštejnském paláci o dohodě na společném kandidátovi na funkci prezidenta a způsobu doplnění FS poslanci za OF a VPN. P. Pithart uvedl, že vedení KSČ při předběžném jednání přislíbilo podpořit kandidaturu V. Havla (doporučit svým poslancům, aby jej zvolili), požádalo ovšem o záruku, že OF a VPN budou nadále respektovat komunistickou stranu jako legitimní politickou sílu.

Ke způsobu rekonstrukce FS Pithart sdělil: »A pak tedy nastane situace, kdy se v hodinu H spočítá, kolik je volných míst. Od toho tam bude dr. Pavel Rychetský, který to celé sleduje. Dostává po hodině zprávy z parlamentu, kteří poslanci nejen rezignovali, ale jejichž rezignace byla přijata. To je veliký rozdíl. Tam je několik kroků formálních. Takže ti, kteří to vzdali a už tam nikdy nepůjdou, ještě vlastně nemusí uprázdnit svá místa. Dneska odpoledne musí mít kancelář Federálního shromáždění jména těch poslanců, protože technicky by prostě nebylo možné tu volbu - tu kooptaci, mluvíme o kooptaci, abychom nepředstírali něco, čím to není - nebyli by to schopni zajistit, kdyby to dostali později než, tuším, zítra ráno. Máme připravené tedy všechny možné varianty.«

J. Křižan informoval o způsobu slavnostní volby prezidenta republiky 29. prosince ve Vladislavském sále Pražského hradu a kdo se jí účastní.

642
V. Havel předložil radě KC OF [641] k vyjádření předběžně dojednaný harmonogram událostí, které budou volbě prezidenta předcházet:

  1. 27. prosince nechť ty instituce, které kandidovaly A. Dubčeka do funkce prezidenta [503], Dubčekovu kandidaturu veřejně odvolají. Pravděpodobně se k tomu týž den vyjádří i sám Dubček.
  2. 28. prosince v 9 hodin začne schůze obou sněmoven FS, která přijme zákon o kooptaci nových poslanců a zákon o změně ve znění prezidentského slibu (bude vypuštěna pasáž o věrnosti socialismu). Poté provedou obě sněmovny na odděleném zasedání první kolo kooptací, přičemž mezi kooptovanými bude A. Dubček.
  3. Bezprostředně bude následovat další společná schůze obou sněmoven, na níž některý slovenský poslanec navrhne plénu, aby zvolilo A. Dubčeka předsedou FS. Dosavadní předseda S. Kukrál se v následujícím vystoupení vzdá své funkce ve prospěch A. Dubčeka. Poté proběhne tajná volba předsedy a nových místopředsedů parlamentu. Předpokládá se, že předsedou bude zvolen A. Dubček (bezpartijní), prvním místopředsedou S. Kukrál (bezpartijní), místopředsedou-předsedou Sněmovny národů dosavadní první místopředseda J. Stank (KSČ). Ve funkcích místopředsedů zůstanou předseda Sněmovny lidu J. Bartončík (ČSL), B. Kučera (ČSS), J. Šimúth (DS) a J. Pampúch (SSl). Dalšího místopředsedu FS A. Blažeje (KSČ), hlavního iniciátora přímé volby prezidenta [505], nahradí expert KC OF na ústavní právo Z. Jičínský.

P. Rychetský k první vlně kooptací sdělil: »Tato dílčí rekonstrukce je dílčí jen pro tuto chvíli, aby parlament jenom trochu vypadal na tu volbu prezidenta. Ale na leden se připravuje pro případ, že by ti zkompromitovaní poslanci vydrželi a pořád ty mandáty drželi, tak se připravuje další ústavní zákon - už je v parlamentu - o odvolávání poslanců. Takže ta generální rekonstrukce je v podstatě jaksi masovější než teď. Teď - upřímně řečeno to, co se děje teď - by nebylo vhodné, aby Dubček byl jediný, který se stane poslancem... Je potřeba, aby šel v zákrytu aspoň těch 10-12 lidí, aby to tak nevypadalo. Na takovou tu pravou rekonstrukci si chceme s vámi sednout. My jsme si už udělali - myslím, že tady to můžeme říct - takový jako odstřelovací seznam poslanců za České země, kteří tam nemohou zůstat. (...) Já předpokládám, že totéž uděláte vy a myslím si, že to ani nebudeme muset použít, protože ten zákon předpokládá, že ty politické strany samy budou mít právo odvolat ty poslance a zbavit je mandátu, a tím pádem bychom je ani nemuseli k tomu nutit.«

V souvislosti s volbou prezidenta diskutovali přítomní o důsledcích dohody V. Havla s A. Dubčekem, v níž se Dubček zavázal, že stáhne svou prezidentskou kandidaturu, ovšem pod podmínkou, že ji bude moci znovu uplatnit po svobodných volbách. V této souvislosti V. Havel Dubčekovi slíbil, že v jednom ze svých projevů znovu zdůrazní, že hodlá být pouze »prozatímním prezidentem«, jehož hlavním úkolem bude dovést zemi ke svobodným volbám. Po nich podpoří Dubčekovu prezidentskou kandidaturu.

643
J. Budaj seznámil přítomné členy rady KC OF [641] s atmosférou na Slovensku v souvislosti s prezidentskou volební kampaní: »My sme sa dostali, ako som sa aj telefonicky snažil vysvetliť, do veľmi obtiažnej situácie, VPN na Slovensku, niekoľkými krokmi za poslednú dobu... Alexander Dubček je nepochybná politická mohutnosť na Slovensku. On de facto popri VPN reprezentuje jedinú reálnú politickú stranu, ktorá ovšem nemá členov, okrem niekoľkých jeho priateľov. Ale z toho je zbytočné sa posmievať. My sme ho - ako sme tu diskutovali - nepovažovali za zaručenú záruku v tejto pohyblivej dobe, nebezpečnej dobe, že by mal kandidovať na tento úrad, ktorý bude mať v rukách vieme čo [358, 362, 377]. Ničmenej doma sme sa stretli so skutočnosťou obrovského zneužitia tej situácie, ktorá vznikla, komunistickou stranou a všetkými týmito orgánmi [581, 596]. Je tu potom aj okolnosť istého takého národného vedomia Slovákov, najmä strednej a staršej generácie... To je súvislosť s rokom 1968. Domnievali sme sa potom, že situáciu nie je možné riešiť medzi tvojou kandidatúrou a kandidatúrou Dubčeka, to je naprostý nezmysel na Slovensku. Preto sme boli toho názoru, že by sa nemala viesť verejná kampaň. Malo by to zostať pri televíznych vystúpeniach, takom ako si urobil [568] a ktoré malo na Slovensku veľmi dobrý dopad. (...) Okamžite sa znížilo napätie, pretože skutočne na Slovensku tlač, televízia to všetko začala rozťahovať, tento národný pocit Slovákov. V každej krajine, aj v Čechách, v týchto dobách sa ten nacionalizmus oživuje. Nie je nič jednoduchšie než teda využiť Dubčeka, postaviť ho na čelo akejsi fiktivnej skupiny neznámych politických síl. A také sily sa začali formovať. Dokonca vznikla aj strana pod týmto titulom - Strana demokratického socializmu [400]. Ľudí, ktorí povedajú, že v mene jeho ideí a s ním na čele potiahnu. Takéto veci zatiaľ sa nerozvinuli do nejakej väčšej šírky, ale nesvobodno ich podceniť.« Budaj zdůraznil, že OF by nemělo stavět obě kandidatury proti sobě [596] a požadovat, aby ty slovenské strany a instituce, které vyhlásily Dubčekovu kandidaturu, tuto kandidaturu odvolaly. Pravděpodobně by to bylo interpretováno jako »delegitimizace Dubčekových nároků na prezidentské křeslo« a vyvolalo by to nacionálně laděný, emotivní odpor Slováků. V. Havel požádal zástupce VPN, aby se v tomto duchu pokusili zformulovat příslušné stanovisko, které by mohl zařadit do některého ze svých projevů.

644
Člen rady KC OF L. Lis upozornil radu na skutečnost, že federální vláda dosud účinně neomezila vliv Státní bezpečnosti a předložil radě KC OF k projednání návrh stanoviska k činnosti Státní bezpečnosti.

645
Představitel KC OF V. Havel a zástupce maďarského Svazu svobodných demokratů Ferenc Köszeg zveřejnili společné prohlášení k událostem v Rumunsku. V. Havel zveřejnil poselství rumunskému lidu. Jménem československé pokojné revoluce v něm poprosil všechny Rumuny, aby neopláceli násilí násilím a krutost krutostí. »Pro diktátora Ceauşeska žádejte spravedlivý trest, ale ne trest smrti.«

646
KC OF uspořádalo tiskovou besedu s ministrem životního prostředí ČSR B. Moldanem, na níž se hovořilo především o zaměření nově vzniklého ministerstva životního prostředí, které bylo pověřeno dozorem nad všemi složkami životního prostředí ČSR a převzalo určité agendy jiných ministerstev.

647
Předseda federální vlády M. Čalfa se setkal s předsedou ÚRO a akčního výboru ROH K. Henešem. Heneš vyslovil zásadní nesouhlas s výroky některých ministrů, že odbory v ČSSR prakticky neexistují a že za této situace přijme vláda v prvním čtvrtletí 1990 zákonná opatření s bezprostředními důsledky pro pracující ve mzdové a sociální oblasti bez konzultace s odbory.

648
Za řízení prvního místopředsedy vlády ČSSR J. Čarnogurského projednávala legislativní komise federální vlády návrhy zákonů o právu shromažďovacím, právu sdružovacím, právu petičním, dále novelizaci branného zákona a zákona o SNB, novelizaci některých předpisů tiskového zákona a předpisů o nabývání a pozbývání československého občanství. Komise se rovněž zabývala některými změnami zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností.

649
Vláda ČSSR odňala rumunskému prezidentovi Nicolae Ceauşeskovi Řád bílého lva I. třídy s řetězem s odůvodněním, že jako prezident Rumunska a vrchní velitel branné moci je přímo odpovědný za masakry páchané na bezbranných účastnících demonstrací.

650
Československé sdělovací prostředky zveřejnily zprávu, že prezident Rumunska N. Ceauşescu byl v poledních hodinách svržen a zatčen.

651
Ministr zahraničních věcí J. Dienstbier hovořil s velvyslankyní USA Shirley Templeovou-Blackovou o perspektivách československo-americké spolupráce. Dienstbier se rovněž setkal s vedoucím delegace USA na jednání o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Jamesem Woolseyem.

652
Ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo prohlášení k americké vojenské intervenci v Panamě. Zdůraznilo, že všechny spory mezi státy by měly být řešeny výlučně politickými a mírovými prostředky. FMZV se domnívá, že »zlepšení mezinárodních vztahů ve světě by prospělo, kdyby vláda USA zastavila vojenské akce, stáhla své vojenské jednotky z území Panamy a hledala pro řešení sporu nenásilné prostředky«.

653
Demokratické fórum komunistů vyjádřilo ve svém prohlášení »značnou nespokojenost« s výsledky mimořádného sjezdu KSČ [616, 635]. »Domníváme se, že sjezd nesplní naděje stranické veřejnosti. Obáváme se, že to vyústí v novou vlnu pokládání členských legitimací.« Demokratické fórum komunistů vyzvalo k zakládání buněk DFK uvnitř základních organizací KSČ a na 6. leden 1990 svolalo celostátní mítink DFK do Prahy.

654
Odpoledne jednali v Praze ve Valdštejnském paláci zástupci »rozhodujících politických sil« (NF, Občanské fórum, Verejnosť proti násiliu, Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska, Československá strana socialistická, Československá strana lidová, Demokratická strana, Strana slobody, Strana křesťanské demokracie, Strana sociálnědemokratická na Slovensku, Celostátní koordinační výbor stávkujících studentů, Slovenský koordinační výbor vysokých škol a Socialistický svaz mládeže). Shodli se na společné kandidatuře V. Havla do úřadu prezidenta a A. Dubčeka do úřadu předsedy FS. Rokovali o doplnění uprázdněných míst ve FS a o další rekonstrukci zastupitelských sborů.

Po skončení jednání se dva účastníci na žádost ČTK vyjádřili k jeho průběhu. Místopředseda FS J. Stank (KSČ) uvedl: »Účastnil jsem se jednání poprvé a byl jsem překvapený atmosférou vzájemného porozumění, jednalo se velmi korektně a seriózně. Původně se předpokládalo, že KSČ nebude na místo odstoupivších poslanců navrhovat své kandidáty, ale OF prokázalo velkorysost a smysl pro politický realismus tím, že nabídlo KSČ, aby ve dvou volebních obvodech představila voličům své kandidáty na poslance z nového vedení. S tímto návrhem všichni přítomní souhlasili.«

Představitel rady KC OF A. Vondra sdělil: »Všichni vyjádřili souhlas s jediným společným kandidátem na funkci prezidenta ČSSR - je jím Václav Havel. Delegace KSČ ústy Vasila Mohority tlumočila stanovisko, že komunistická strana nemá proti kandidatuře V. Havla žádných námitek a že v zájmu klidného průběhu voleb nebude stavět jiného kandidáta. Svým delegátům na mimořádném sjezdu, kteří jsou zároveň poslanci FS, doporučila, aby volili v souladu se zájmy svých voličů. Pokud jde o 24 uvolněných poslaneckých míst v československém parlamentu, kromě jednoho, které patřilo poslanci ČSL (a toto místo bude opět doplněno z řad členů ČSL), byli všichni ostatní komunisté (pokud nebyli v nedávných dnech vyloučeni ze strany). Dospěli jsme k dohodě, že takto uvolněná křesla budou obsazena novými poslanci s tím, aby všichni (takové bylo obecné mínění) vzešli z řad lidí, které podporuje OF nebo VPN. Vyšli jsme KSČ vstříc a nabídli jí, aby dvě z uvolněných křesel obsadila svými kandidáty, kteří vzejdou z řad delegátů mimořádného sjezdu a zřejmě i ÚV KSČ. Ze zbylých 21 křesel bude patřit - podle příslušnosti k volebním obvodům - pravděpodobně 16 míst poslancům podporovaným Občanským fórem a 5 poslancům podporovaným Veřejností proti násilí. Počítá se s tím, že v jednom pražském volebním obvodě bude navržen na poslance student, člen koordinačního stávkového výboru pražských vysokých škol.«

655
Velení ČSLA podpořilo stanoviska vlády ČSSR a FS odsuzující vstup vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

656
Členové vlády SSR se sešli v Bratislavě s funkcionáři krajských a okresních národních výborů a s primátory Bratislavy a Košic.

657
Nadace Charty 77 darovala KC OF v Praze, OF v Brně a VPN v Bratislavě šest milionů korun.

658
V Českém Těšíně se uskutečnilo setkání zástupců polské Solidarity a Polského občanského parlamentního klubu s představiteli KC OF, OF města Brna a KV VPN.

659
Vídeňský starosta Helmut Zilk předal v 19.30 na rakouském velvyslanectví v Praze Václavu Havlovi Cenu Karla Rennera, kterou jednou za tři roky uděluje město Vídeň. S cenou spojený finanční dar ve výši 200 tisíc rakouských šilinků věnoval V. Havel na humanitární účely.

660
Televize vysílala ve 20 hodin záznam odpovědí V. Havla pro pořad »Nad dotazy diváků«. Otázky mohli občané telefonovat do redakce Televizních novin ve dnech 20. a 21. prosince 1989.

661
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol a KC OF uspořádaly v Praze na Kampě mítink proti násilí v Rumunsku.

 
tobacamptobacamp
tobacamp