Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
13. prosinec, středa

511
Předsednictvo ÚV KSČ se zabývalo přípravou mimořádného sjezdu KSČ, svolaného na 20. a 21. prosince 1989 do Paláce kultury v Praze. Zrušilo »kádrový pořádek« ÚV KSČ a výboru pro stranickou práci v ČSSR, schválený na 12. zasedání ÚV KSČ v prosinci 1988, a jednalo o snížení počtu pracovníků stranického aparátu na všech úrovních.

512
G. Husák požádal dopisem generálního tajemníka ÚV KSČ K. Urbánka o uvolnění z funkce člena ÚV KSČ [463].

513
V Praze se konalo »služební shromáždění« náčelníků útvarů FMV a náčelníků krajských správ SNB z celého Československa. S úkoly vyplývajícími ze zásadních politických změn je seznámil první náměstek ministra vnitra A. Lorenc. Uvedl, že jde o změny v řízení SNB, o změny zákonů upravujících činnost SNB a o zvýraznění kontroly činnosti SNB Federálním shromážděním [500].

514
Od 13 hodin rokovala rada KC OF o aktuální politické situaci. Diskutující: V. Havel, P. Pithart, A. Vondra, R. Battěk, L. Dobrovský, J. Vavroušek, Š. Pánek, M. Klíma, L. Lis, P. Uhl, J. Štern ml., I. Havel, M. Dymáček, I. Lamper, V. Benda a J. Černý [...]

O hlavních událostech posledních dvou dnů informoval Pithart. Přítomní se shodli na tom, že přímá volba prezidenta je pro KC OF nepřijatelná. Jako krajní prostředek nátlaku na parlament uplatní OF v případě potřeby generální stávku. Představitelé rady diskutovali o iniciativním návrhu ČSL, aby se ústavou předepsaná čtrnáctidenní lhůta k volbě nového prezidenta prodloužila na 40 dnů. Převládl názor, že ve zbývajících 11 dnech není reálné přesvědčit parlament v současném složení, aby zvolil V. Havla prezidentem republiky. Prodloužení lhůty ke zvolení nového prezidenta by poskytlo Občanskému fóru větší manévrovací prostor a vytvořilo podmínky pro alespoň částečnou rekonstrukci parlamentu. Rada KC OF se usnesla, že návrh na prodloužení lhůty podpoří v případě, že se nepodaří prosadit ve Federálním shromáždění V. Havla jako jediného kandidáta na úřad prezidenta republiky.

P. Pithart sdělil, že A. Dubček nepřímo vyjádřil souhlas se svou nominací do funkce předsedy FS a ochotu podpořit v tomto případě prezidentskou kandidaturu V. Havla. Dymáček tlumočil názor brněnského OF, které se stejně jako KV VPN [454] rozhodlo podpořit kandidaturu V. Havla pouze v případě, že bude vykonávat funkci prezidenta jen do červnových svobodných voleb. Rada vyjádřila souhlas s kandidaturou P. Rychetského na místo generálního prokurátora ČSR. Vzala na vědomí skutečnost, že nakladatelství Panorama nabídlo Občanskému fóru své služby.

515
Ústav pro výzkum veřejného mínění uskutečnil v jediném dni - 12. prosince 1989 - orientační sondu o názorech československých občanů na volbu prezidenta republiky. Ankety se zúčastnilo 292 respondentů ze všech krajů ČSSR, mužů i žen, různého věkového i sociálního složení. Více než čtyři pětiny z nich se vyslovily pro přímou volbu prezidenta.

516
Pokračovala 17. společná schůze obou sněmoven FS [505], která projednala a schválila vládní návrh rozpočtového provizoria na období od 1. ledna do 31. března 1990; vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu; vládní návrh zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb. o zemědělské dani a zákona č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR (zákon o důchodové dani); vládní návrh devizového zákona; vládní návrh zákona o bankách a spořitelnách. Tyto zákony předložil a odůvodnil ministr financí V. Klaus.

Dále parlament schválil vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který předložil a odůvodnil první místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský a vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, který předložil a odůvodnil ministr práce a sociálních věcí ČSSR P. Miller.

Závěrečným bodem schůze byla zpráva o činnosti předsednictva FS, předsednictva a výborů SL a SN od 16. listopadu do 11. prosince 1989. Předseda FS S. Kukrál seznámil poslance s iniciativním návrhem ústavního zákona o volbě prezidenta všelidovým hlasováním, který předložila skupina komunistických poslanců. Také poslanecký klub ČSL předložil své návrhy úprav ústavního zákona. Poslankyně D. Frýbortová potom tlumočila požadavek svých voličů na přímou volbu prezidenta.

Předseda SN A. Blažej oznámil, že volbu prezidenta referendem podporuje mnoho občanů, včetně studující mládeže. »Najvyššia forma demokracie je teda referendum, o ktorom sa začalo hovoriť, pretože umožňuje každému občanovi priamo a bezprostredne sa podieľať na riešení otázok alebo problémov, ktoré sú predmetom referenda. Väčšina poslancov, ako uviedol predseda Federálného zhromaždenia, už písomne potvrdila podpisom, že podporuje referendum.« Poslanec Z. Češka (KSČ) uvedl, že do FS »přicházejí i jiné delegace, a to s opačným návrhem - aby byla volba prezidenta provedena co nejdříve Federálním shromážděním, a navrhují jako kandidáta pana Havla.« Řekl, že tento návrh podporují všechny stávkové výbory Karlovy
univerzity. Předseda SL J. Bartončík (ČSL) sdělil, že někteří voliči doporučují, aby se FS vyjádřilo k politické odpovědnosti bývalého prezidenta G. Husáka a bývalého předsedy vlády L. Adamce. Uvedl, že »by v této souvislosti měl být znovu zvážen návrh některých poslanců na kandidaturu soudruha Adamce na úřad prezidenta republiky« [498]. Na závěr schůze, okolo 17. hodiny, požádal poslanec S. Hanák (ČSL) plénum, aby umožnilo vystoupit zástupci Koordinačního stávkového výboru studentů a členu Komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu J. Bubeníkovi s prohlášením stávkujících studentů k volbě prezidenta republiky. S poukazem na platný jednací řád byl však tento návrh zamítnut.

Po skončení zasedání se před jednací síní shromáždili někteří poslanci a novináři, které J. Bubeník s prohlášením seznámil: »Požadujeme, aby rozhodnutí o obsazení prezidentské funkce padlo v nejbližších dnech ve Federálním shromáždění, protože se domníváme, že oddálení formou referenda prohloubí současnou nejistotu.« Prohlášení podporovalo kandidaturu V. Havla.

517
V ateliéru malíře J. Skalníka v Praze na Vinohradech, který se stal působištěm V. Havla v době prezidentské volební kampaně, se odpoledne sešel okruh nejbližších spolupracovníků V. Havla (P. Pithart, A. Vondra, J. Křižan, R. Palouš, J. Kantůrek, V. Hanzel [...]). Sledovali přímý televizní přenos z jednání 17. schůze obou sněmoven FS, na níž komunističtí poslanci pokračovali v úsilí prosadit zákon o přímé volbě prezidenta [516]. Představitelé KC OF se z nedostatku jiných možností rozhodli čelit nebezpečí přijetí ústavního zákona o referendu telefonickou intervencí v parlamentu, avšak bezvýsledně. Za tohoto stavu věcí usoudili, že je nezbytné, aby P. Pithart vystoupil v hlavní zpravodajské relaci ČST se zásadním a ostře formulovaným stanoviskem KC OF
k otázce volby prezidenta republiky. Proto se telefonicky spojili s ústředním ředitelem televize M. Pavlem, aby s ním domluvili podrobnosti Pithartova vystoupení. Pavel, který se do ateliéru osobně dostavil, však dlouho trval na tom, že Občanskému fóru může být vyhrazen vysílací čas až v pozdních večerních hodinách. Ustoupil teprve po značném nátlaku [520].

518
V Praze ve Valdštejnském paláci začalo v 18 hodin další kolo rokování »rozhodujících politických sil«, které bylo ukončeno v časných ranních hodinách [489]. Účastníci: za KSČ V. Mohorita, O. Šaling, J. Bouchal a J. Široký; za ČSS B. Kučera a J. Škoda; za ČSL J. Bartončík, B. Svoboda a O. Tuleškov; za SSM M. Ulčák a J. Daňhel; za KC OF P. Pithart, Z. Jičínský, M. Kocáb, J. Petrová, V. Šilhán a A. Vondra; za KV VPN M. Kusý; za stávkující studenty M. Mejstřík; za ÚV NF J. Krejčí a ústavněprávní experti J. Boguszak a J. Jirásek.

V otázce způsobu volby prezidenta nedospěly zúčastněné strany k jednoznačné dohodě. Shodly se na nezbytnosti rekonstrukce zastupitelských sborů a na prodloužení lhůty potřebné ke zvolení nového prezidenta.

519
Na večerní tiskové konferenci KC OF zveřejnil tiskový mluvčí L. Dobrovský stanovisko OF k volbě prezidenta a podpořil rozhodnutí studentů pokračovat ve stávce. Oznámil, že OF disponuje finančními prostředky pouze na jeden měsíc. Protože si chce uchovat nezávislost, nehodlá žádat o státní dotaci, ale obrací se na občany, aby svými dary přispěli na nezbytné výdaje.

520
Krátce po 20. hodině vystoupil v televizi představitel KC OF P. Pithart s prohlášením, v němž označil přímou volbu prezidenta za nepřijatelnou. Vyslovil se pro volbu rekonstruovaným Federálním shromážděním [517]. Pithart mj. řekl: » Jsme pro to, aby politické strany dosavadní Národní fronty samy okamžitě odvolaly nejvíce zkompromitované poslance Federálního shromáždění ze svých řad a aby tomu sami poslanci Federálního shromáždění napomohli schválením ústavního zákona, který by to politickým stranám umožnil. Byla by to nejdůstojnější a nejviditelnější forma pokání za nečinnost Federálního shromáždění v minulosti, za nebránění zlu. Pokáním poslanců FS ať je tedy co nejrychlejší volba prezidenta republiky, prezidenta, který by pomohl v klidu zrekonstruovat státní aparát a pomohl zemi dovést ke svobodným volbám v příštím roce.«

521
Představitel KV VPN J. Budaj odmítl výzvy k odtržení Slovenské republiky, které zazněly v minulých dnech v kruzích slovenského exilu.

 
tobacamptobacamp
tobacamp