Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
1. prosinec, pátek

261
Ráno byl v Paláci kultury zahájen dvoudenní XI. sjezd JZD [288]. Jednání se vedle dvou tisíců delegátů zúčastnili i někteří vysocí komunističtí a státní funkcionáři - předseda vlády ČSSR L. Adamec, generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek, ministr výživy a zemědělství ČSSR J. Algayer a ministr výživy a zemědělství ČSR O. Vaněk. Odpolední vystoupení delegace OF, tvořené R. Rázlovou, P. Čepkem a M. Tylem, bylo hned na začátku přerušeno hlasitými projevy nesouhlasu. Delegáti svůj postoj k OF v průběhu zasedání přehodnotili a ve večerním televizním vysílání se jejich zástupce Občanskému fóru omluvil.

262
Představitelé nového vedení ČSL, předseda J. Bartončík, místopředseda B. Svoboda a ústřední tajemník R. Sacher se ráno setkali se zástupci OF V. Havlem, R. Paloušem a J. Křižanem. Rokovali především o změnách ve federální a české vládě. ČSL navrhla Občanskému fóru úzkou spolupráci při vytváření tlaku na odchod co největšího počtu zkompromitovaných osob z vlád. Sama projevila zájem o křesla místopředsedy vlády ČSSR a ministra životního prostředí (bude-li toto ministerstvo při federální vládě ustaveno) pro F. Reichla. Do české vlády bude navrhovat ČSL A. Baudyše, L. Motyčku a M. Výborného.

Havel uvítal vstřícný postoj ČSL k Občanskému fóru. Lidovci ho ve svém programovém prohlášení vyjádřili slovy: »ČSL bude aktivně podporovat všechny projevy vedoucí k zachování a rozvoji demokracie. V tom smyslu účinně podporuje také hnutí Občanského fóra a vyzývá všechny orgány a organizace ČSL k jeho podpoře.« Jako pravděpodobné kandidáty OF na úřad prezidenta ČSSR zmínil V. Havel Slováka A. Dubčeka a Čecha M. Katětova. Vyslovil se pro zrušení Národní fronty, ČSL však odmítla radikální řešení této otázky a navrhla postupnou transformaci NF v instituci zabývající se koordinací politických vztahů a všestranným servisem pro politické strany [420]. Vyslovila se proti vytváření velkého veřejného tlaku na prezidenta republiky a navrhla soustředit se na nižší složky moci - náměstky ministrů, ředitele odborů atd.

263
Dopoledne navštívila Palác kultury v Praze delegace bojových divizí a pluků západního vojenského okruhu, aby informovala generálního tajemníka ÚV KSČ K. Urbánka o svých postojích k současné vnitropolitické situaci. Ubezpečila ho, že ČSLA zůstává i přes složitou politickou situaci jednotná, plně respektuje platnou ústavu a zákony ČSSR, rozhodnutí prezidenta a vlády. Delegace podpořila ministra národní obrany M. Václavíka [107].

264
V Laterně magice rokovala dopoledne akční skupina KC OF pod vedením J. Černého. Diskutující: V. Havel, M. Kocáb, L. Lis, Jan Ruml, A. Vondra, S. Milota, R. Palouš, V. Malý, M. Klíma, J. Křižan, P. Oslzlý, L. Pátý, Martin Benda, M. Horáček, J. Skalník, L. Kantor, J. Kořán [...] Jmenovala »krizový štáb na tento den« ve složení A. Vondra, I. Lamper, J. Křižan, V. Havel, Jan Ruml, R. Palouš. Zprávu o svém včerejším jednání s ústředním ředitelem ČST M. Pavlem podali J. Kantůrek a M. Horáček. Akční skupina dále jmenovala delegaci na jednání s novým předsedou ÚV SSM M. Ulčákem ve složení L. Kantor, V. Merta, A. Vančura a delegaci na jednání se zástupci NV hl. m. Prahy o přidělení budovy pro KC OF ve složení J. Kořán, J. Kozelka, P. Kučera a Z. Rajniš. Předběžně bylo rozhodnuto o ustavení »výboru pro nepřetržité řízení propagandy a reklamy« ve složení P. Pithart, J. Petrová, M. Palouš, J. Skalník, I. Gabal a J. Urban.

Kolem 10. hodiny, po návratu V. Havla, J. Křižana a R. Palouše z jednání s představiteli vedení ČSL [262], zasedal krizový štáb KC OF, který se zabýval přípravou na odpolední schůzku s předsedou vlády ČSR F. Pitrou. Do delegace KC OF byli vybráni V. Havel, P. Pithart, I. Rajmont a zástupce studentů M. Klíma.

265
Předsednictvo ÚV KSČ zveřejnilo návrh akčního programu KSČ Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR. Přihlásilo se v něm k »ideálům socialismu, které zůstávají ideály většiny občanů Československa«, k politickému pluralismu v rámci obnovené Národní fronty. Intervenci pěti států Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968 označilo za neopodstatněnou a chybnou a deklarovalo, že KSČ přestává řídit Lidové milice a zasahovat do řízení sdělovacích prostředků. Mluvčí Demokratického fóra komunistů R. Převrátil, který vystoupil na odpoledním brífinku společně s tajemníkem ÚV KSČ V. Mohoritou, sdělil, že k dnešnímu dni se k DFK přihlásilo asi 30 tisíc lidí.

266
Členové ústavně-právních výborů obou sněmoven FS projednali návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové ústavy, který předpokládal existenci tří ústav - federální a dvou republikových - se shodným textem. Poslanci přistoupili na návrh ministra vlády ČSSR M. Čalfy, aby o způsobu přijetí ústavy rozhodla všelidová diskuse.

267
Před Komisí FS pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 vypovídali bývalý generální tajemník ÚV KSČ M. Jakeš, bývalý vedoucí tajemník MV KSČ v Praze M. Štěpán, první náměstek ministra vnitra A. Lorenc, ministr zdravotnictví a sociálních věcí J. Prokopec a V. Mohorita. Jakeš a Štěpán odmítli politickou odpovědnost za policejní zásah 17. listopadu 1989 [346].

268
ČSS uspořádala po skončení aktivu funkcionářů ČSS z krajů a okresů tiskovou konferenci. Předseda strany B. Kučera oznámil, že ve straně panuje »jednota s pluralitou názorů«. ČSS významně přispěla k zahájení dialogu mezi politickými subjekty, Kučera se již setkal s předsedy federální a české vlády i s generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánkem; ústřední tajemník ČSS J. Škoda jednal 30.11.1989 s představiteli OF [240]. Kučera uvedl, že podle ČSS by se svobodné volby měly konat mezi červnem a říjnem 1990. Škoda uvedl, že ČSS by měla ve federální vládě dostat místo ministra práce a sociálních věcí a v české vládě místo jednoho místopředsedy a jednoho ministra.

269
Na zasedání českého ústředního výboru SSM v Praze uvedla jeho předsedkyně Z. Tesařová, že předseda vlády ČSR F. Pitra vyzval svazáckou organizaci, aby předložila návrhy vhodných zástupců mladé generace, kteří by mohli působit v nové české vládě.

270
Předsednictvo ÚV Českého svazu novinářů se zabývalo přípravou mimořádného sjezdu své organizace. Vyzvalo zástupce všech skupin novinářů, aby se sjezdu zúčastnili.

271
V Bratislavě se uskutečnilo mimořádné zasedání ÚV Strany slovenské obrody. Předseda J. Šimúth mj. sdělil: »Boli sme duchovne ilegálnou stranou Demokratickej strany usilujúcej o obrodu demokracie a dnes prehlasujeme, že sa zo Strany slovenskej obrody opäť zrodila Demokratická strana.«


272
V pražském Parku kultury se konala tisková konference vedení Klubu za socialistickou přestavbu Obroda, uspořádaná na závěr zasedání celostátního představenstva Obrody. Zúčastnili se jí V. Mencl, Z. Hradilák, J. Kotrč, Č. Císař, V. Príkazský, V. Vrabec a M. Hájek, kteří uvedli, že Obroda od počátku spolupracovala s ostatními nezávislými a demokratickými iniciativami. Pokud jde o vztah k OF, je Obroda mezi jeho prvními členy a iniciátory. Považuje se za jeho součást a účastní se jeho práce. Zároveň je však samostatnou organizací, která pracuje podle vlastní iniciativy, a nevylučuje možnost, že by se v blízké budoucnosti mohla proměnit v širší politický proud a možná i ve stranu. Č. Císař uvedl: »Vydali jsme manifest, kde jsme veřejnosti oznámili, jak si
zhruba představujeme začátek zahájení celého procesu přechodu k demokratickému socialismu v Československu.« [244]

Představitelé Obrody sdělili, že zatím nikdo z nich nebyl kontaktován v souvislosti s chystanou rekonstrukcí vlády. Obroda vyslovila podporu premiéru Adamcovi, který má možnost a schopnost vytvořit lepší a progresivnější vládu. Obroda řeší ekonomické otázky v širokém týmu odborníků, který vede bývalý rektor VŠE prof. V. Kadlec a jehož členy jsou i pracovníci Prognostického ústavu ČSAV.

273
Ve 14 hodin začalo jednání delegací vlády ČSR a Koordinačního centra OF, které s přestávkami trvalo až do 19.15. Vládu ČSR zastupovali předseda F. Pitra, první místopředseda F. Toman, tiskový tajemník J. Kadoun a předseda ústavně-právního výboru ČNR J. Mečl; delegaci KC OF tvořili V. Havel, P. Pithart, I. Rajmont, M. Klíma a V. Hanzel.

Zástupci KC OF nejprve požádali o přidělení budovy pro potřeby pražského KC OF. Poté vyslovili požadavek, aby vláda ČSR podala před zahájením své rekonstrukce demisi. OF nebude proti tomu, pověří-li předsednictvo ČNR, které demisi české vlády přijímá, sestavením nové vlády opět F. Pitru. Avšak na rozdíl od postoje k premiérovi federální vlády Adamcovi, nebude OF Pitru jako budoucího předsedu české vlády podporovat, a to pro jeho vystupování na veřejnosti krátce po událostech 17. listopadu 1989 [28]. OF nebude mít nic proti tomu, objeví-li se v budoucí vládě někteří staří ministři. Nepřijatelní jsou pouze ministryně školství Jana Synková, ministr kultury Milan Kymlička, ministr vnitra Václav Jireček, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar a ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec. Ke konkrétnímu obsazení resortů se OF nevyjádřilo, pouze navrhlo M. Lukeše (KSČ) do funkce ministra kultury. Zásady programového prohlášení nové vlády by měly spočívat v rychlém a důsledném uplatňování svobody projevu, práva spolčovacího a shromažďovacího; vláda by se měla podílet na zrušení Lidových milicí a organizací komunistické strany na pracovištích.

Zástupci vlády ČSR upozornili na zásluhy předsedy české vlády Pitry o zahájení vyšetřování událostí 17. listopadu a vyjádřili zásadní nesouhlas s demisí celé české vlády. Navrhli, že dosavadní premiér provede její »zásadní rekonstrukci«. Po delších sporech se ve společně formulovaném komuniké nakonec objevila věta: »Delegace tlumočila názor Koordinačního centra, že nejvhodnější formou změny vlády, vzhledem k závažným výhradám k řízení některých důležitých resortů, by byla demise.«

274
Ve 14.30 byla zahájena v divadle Na Vinohradech tisková konference ředitele Prognostického ústavu ČSAV V. Komárka.

275
Na náměstí SNP v Bratislavě se uskutečnil sedmý mítink VPN. Vystoupily na něm Mária Košanová, matka Danky Košanové, která tragicky zahynula 21. srpna 1968 při intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa, a Jana Ozogániová, sestra Stanislava Siváka, který zahynul týž den za stejných okolností. Moderátor mítinku M. Kňažko je uvedl slovy: »Prichádza čas, keď sa všetci chceme s touto minulosťou vyrovnať. Nečakajme oslobodenie od iných, nečakajme oficiálne ospravedlnenie, osloboďme sa sami. Dankina mama a Stankova sestra tu dnes symbolicky odpúšťajú vojakom, ktorí vtedy na rozkaz iných na týchto deťoch a na nás všetkých spáchali násilie. Nech sa už nič také neopakuje.« Na mítinku vystoupil starosta Vídně H. Zilk, který oslovil shromáždění slovensky. Organizátoři mítinku oznámili, že primátor Bratislavy přidělil Koordinačnímu výboru VPN pět místností v Mozartově domě v Jiráskově ulici č. 10. Po této zprávě se rozezněly tóny Mozartovy Malé noční hudby.

276
Od 16 hodin vysílala rozhlasová stanice Hvězda v rámci vysílacího bloku OF rozhovor s představiteli KC OF P. Millerem, J. Dienstbierem a V. Klausem. K otázce kompetentního řízení národního hospodářství P. Miller uvedl: »Když jsme byli naposled u premiéra Adamce, nabyl jsem takový dojem, že Adamec nějakým způsobem sestaví vládu odborníků. Ví asi, jak převést naši společnost přes toto úskalí.«

277

V 18.20 byla zahájena tisková konference KC OF, které se účastnili Z. Jičínský, V. Klaus, P. Miller, J. Kantůrek a student Š. Pánek a kterou poprvé v přímém přenosu vysílala televize. Představitelé OF seznámili veřejnost s novou sebedefinicí OF: »Občanské fórum je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo odmítá další přetrvávání politického systému jedné vládnoucí strany a kdo se cítí být osloven programovými zásadami OF. Cílem OF je definitivní otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro prosazení svobodných voleb v naší zemi. OF se cítí být politickou silou, garantem zajištění svobodných voleb v Československu.« [211] Do těchto chvil eviduje KC OF kolem 900 organizovaných skupin Občanského fóra na celém území republiky [193].

Na otázku, zda experti OF připravují vlastní scénář ekonomické reformy, odpověděl V. Klaus, že v rámci OF již pracuje skupina ekonomů. Tento tým je připraven v celé řadě interview sdělovat své názory na hospodářskou politiku. »My jsme si vědomi, že jakákoli vláda, která vznikne, má první a krátkodobý cíl zabránit jakémukoliv ekonomickému chaosu, inflaci, kterou vidíme v ostatních zemích východní Evropy. Krátkodobý stabilizační program je klíčovou věcí... K tomu je ochoten každý z nás přispívat. Vytvořit program nové vlády je její úlohou. OF bude sbírat reakce lidí a bude je formulovat a v tomto směru bude s vládou rokovat o tom, zda je její programová koncepce správná či nikoliv.« [198]. Na otázku, jakou úlohu hraje v KC OF V. Havel, dostali novináři odpověď, že je »koordinátorem akcí, nikoli žádným vysloveným vůdcem nebo diktátorem. Všecky tyto akce jsou výsledkem konzultace celé řady lidí. Jedná se o kolektivní způsob rozhodování.«

278
Sdružení stávkových výborů zveřejnilo prohlášení, v němž vyzvalo pracovníky všech podniků a závodů »k vyslovení nedůvěry současné struktuře ROH, především ÚRO« a k vyhlášení požadavku »jeho zrušení a změny struktury odborového hnutí směrem k profesním svazům. Sdružení stávkových výborů je dočasným orgánem, který vznikl z potřeb pracovníků výrobní i nevýrobní oblasti při vyhlášení demonstrační politické stávky. Po skončení generální stávky existují stávkové výbory dále - dokud nevznikne odborová organizace, která by je nahradila a získala si plnou důvěru pracujících.«

279
Ve Východoslovenských železárnách v Košicích bylo ustaveno místní občanské fórum. Na prvním shromáždění se sešlo okolo 500 lidí.

 
tobacamptobacamp
tobacamp