Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
26. listopad, neděle

163
V 9.30 se představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček setkali s poradcem předsedy vlády ČSSR O. Krejčím a dohodli s ním, že jednání společné delegace ÚV NF a vlády ČSSR s delegací OF bude zahájeno v 11 hodin v Obecním domě v Praze.

164
V 10 hodin se sešel v Laterně magice krizový štáb OF (V. Havel, V. Malý, J. Křižan, A. Vondra, Z. Jičínský, V. Klaus, P. Čepek, M. Kocáb, M. Horáček [...]) a zabýval se přípravou jednání s předsedou vlády L. Adamcem.

165
V 11 hodin začalo v Obecním domě v Praze jednání delegace vlády ČSSR a NF se zástupci Občanského fóra. Vládní delegaci tvořili předseda vlády ČSSR L. Adamec, předseda ČSS a místopředseda FS B. Kučera, předseda ÚV SSM V. Mohorita, předsedkyně Čs. svazu žen M. Němcová, tajemník ÚRO M. Španiel, předseda ÚV ČSTV J. Poledník, ministr vlády ČSSR M. Čalfa, člen předsednictva ÚV KSČ V. Herman, ústřední tajemník ČSS J. Škoda, místopředseda Výboru čs. veřejnosti Z. Vokrouhlický, děkan Právnické fakulty UK J. Mečl, vedoucí poradce předsedy vlády ČSSR A. Ozarčuk, poradce předsedy vlády ČSSR O. Krejčí a mluvčí vlády ČSSR M. Pavel. Občanské fórum zastupovali V. Havel, Z. Jičínský, M. Hruška, V. Klaus, A. Vondra, P. Čepek, M. Mejstřík, V. Malý, E. Kriseová, V. Hanzel, V. Mikule, M. Kocáb a M. Horáček.

Nejprve pozval V. Havel předsedu vlády na odpolední manifestaci na Letenské pláni, aby zde vystoupil jako host OF. Poté zopakoval čtyři základní požadavky OF, formulované 19. listopadu 1989: okamžité propuštění všech politických vězňů; okamžité odstoupení zkompromitovaných politiků; rezignaci prezidenta republiky G. Husáka do konce roku 1989; ustavení parlamentní komise pro vyšetření událostí 17. listopadu 1989 s účastí zástupců OF a studentů a neprodlené respektování svobody tisku a informací. Obě strany se dohodly, že dlouhodobější požadavky, týkající se zejména zákonodárné činnosti FS, budou řešeny na některém z dalších společných setkání.

Premiér Adamec přijal pozvání na odpolední manifestaci; vyzval k respektování platných zákonů; zdůraznil, že všechny požadavky opozice nelze vyřešit naráz. Některé z nich (např. odstoupení prezidenta) nejsou v kompetenci federální vlády, nicméně Adamec se vyslovil pro iniciování jejich řešení. Na závěr se obě strany dohodly, že příští schůzka se uskuteční po generální stávce, 28. listopadu 1989 před polednem.

Na krátké tiskové konferenci po skončení schůzky informovali novináře o jejím obsahu tiskový mluvčí vlády ČSSR M. Pavel, mluvčí OF V. Malý a představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček.

166
Dopoledne se v budově ÚV SČSP v Praze sešli zástupci ÚV KSČ a Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. Shodli se, že současnou situaci je třeba řešit nenásilně, na bázi demokracie a socialismu.

167
Generální prokurátor ČSR J. Krupauer se sešel se zástupci stávkujících studentů J. Vildem, Š. Pánkem, členkou českého ústředního výboru SSM Š. Fiedlerovou, předsedou městské vysokoškolské rady SSM J. Jaskmanickým a členem stávkového výboru FAMU J. Mejdřickým. Informoval je o stavu vyšetřování událostí 17. listopadu.

168
Skončil dvoudenní celoměstský aktiv závodních organizací KSČ v Praze [145], jehož jednání vysílala v přímém přenosu televize. V desetibodovém usnesení požadoval další očistu ve vedení strany, kritické vyrovnání s minulostí, zřízení akčních diskusních středisek KSČ, odstoupení šéfredaktora Rudého práva, vyšetření událostí 17. listopadu 1989, zahájení dialogu se studenty a Občanským fórem. Se svým usnesením chtěli pražští komunisté seznámit účastníky odpolední manifestace na Letenské pláni. Organizátoři manifestace z OF jim však vystoupení neumožnili [172, 191].

169
Levá alternativa - hnutí za demokratický a samosprávný socialismus, reprezentovaná E. Bondym (Z. Fišerem), A. Kramerem, P. Kužvartem, V. Říhou a P. Uhlem zveřejnila své programové prohlášení.

170
Ve 14 hodin zahájil mluvčí OF V. Malý na Letenské pláni šestou manifestaci OF, které se zúčastnilo přes půl milionu lidí. Manifestaci opět vysílala televize v přímém přenosu. V. Havel mj. řekl: »Po sedm dní prožívá Praha i celá republika velké drama. Po čtyřiceti letech totalitní vlády začali doteď manipulovaní občané svobodně myslet a jednat. Za OF vám mohu oznámit, že dialog moci s veřejností začal. Dnes dopoledne se sešel ministerský předseda pan Adamec s delegací OF. Veřejně děkuji za dobrou vůli panu premiérovi, který za chvíli jako host OF promluví. Zítra projevíme svou touhu po demokracii, svobodě a míru manifestační generální stávkou. Prosíme vás, aby tato stávka neohrozila trvalé provozy, lidské zdraví a životy. Nechceme bořit naše hospodářství. Naopak, chceme, aby fungovalo lépe. Všichni si klademe otázku, co bude po stávce. OF navrhuje, aby stávkové výbory setrvaly v permanentní stávkové pohotovosti a zároveň se proměnily ve fóra, která budou svéprávnými a samostatnými reprezentanty společenské vůle v celé republice. V této chvíli musíme být jednotni proto, abychom se mohli brzy a pokojně rozejít do nejrůznějších svobodných odborových, politických, studentských a zájmových organizací. OF chce být mostem od totality ke skutečné demokracii a pluralitě, kterou posléze zajistí svobodné volby.«

Účastníci mítinku vřele přivítali předsedu federální vlády Adamce. Avšak pasáže jeho projevu, v nichž hovořil o obavách z důsledků generální stávky a o tom, že požadavky předložené Občanským fórem musí konzultovat s ÚV KSČ, byly přerušovány pískáním a nesouhlasným skandováním (»Už je pozdě!«, »To už tady bylo!«, »Demisi! Demisi!«).

A. Dubček, který se v úvodu svého vystoupení zastal L. Adamce, hovořil o ideálech »socialismu s lidskou tváří«, pro něž se nyní opět uvolnila cesta. Zástupce studentů Š. Pánek informoval o jednání s generálním prokurátorem [167]. Oznámil, že studenti nadále požadují, aby vyšetřením událostí 17. listopadu 1989 byla pověřena nestranná parlamentní komise. G. Kerenyi pozdravil shromáždění jménem nezávislých maďarských odborů. Zpěvák V. Mišík zazpíval píseň Variace na renesanční téma. Mluvčí Charty 77 D. Němcová, A. Vondra a T. Hradílek sdělili, že chartisté byli soustavně postihováni, nikdy však nebyl zveřejněn jejich základní dokument. Proto požádali, aby sdělovací prostředky prohlášení Charty 77 z ledna 1977 zveřejnily. Manifestanti uctili minutou ticha všechny oběti komunistické diktatury. Zástupce VONS V. Benda jmenoval politické vězně, kteří již byli propuštěni, a oznámil jména dalších občanů, kteří jsou stále ještě vězněni za své přesvědčení. Shromáždění poté pozdravili právě propuštění političtí vězňové Jiří Ruml, R. Zeman a P. Uhl. Horník K. Nájemník z Dolu Ležáky hovořil o tíživé situaci OF v Mostě. Za stávkový výbor Národního divadla promluvil herec M. Růžek. Po něm vystoupil písničkář J. Hutka.

Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček uvedli tři příslušníky pohotovostní motorizované jednotky městské správy VB, která zasahovala proti studentské manifestaci 17. listopadu 1989 a požádali shromážděné občany o odpuštění a usmíření. Manifestanti odpověděli na tuto výzvu skandováním: »Odpouštíme!« Zástupce ČKD Praha oznámil, že stávkový výbor ČKD Praha vezme příslušníky pohotovostní jednotky, kterým hrozí postih, v osobní ochranu. Poté se shromáždění spolu s moderátorem V. Malým pomodlilo Otčenáš. Památku T. G. Masaryka vzpomenul prorektor Univerzity J. E. Purkyně v Brně M. Jelínek. Jménem stávkujících středoškoláků pozdravil shromáždění O. Přerovský. Za politické vězně z padesátých let promluvil J. Zvěřina. Za sportovce vystoupil fotbalista L. Vízek. Člen stávkového výboru SONP Kladno M. Peroutka podpořil ve svém projevu OF. Na závěr shromáždění vyzval V. Malý občany, aby přišli zítra v 16 hodin na Václavské náměstí, kde se uskuteční další mítink OF. Mítink byl zakončen státní hymnou, kterou spolu se souborem C. K. Vocal zazpívala M. Kubišová.

171
V Bratislavě se na náměstí SNP uskutečnila pátá manifestace, organizovaná VPN. Vystoupil na ní J. Čarnogurský, který byl rozhodnutím prezidenta republiky společně s dalšími českými i slovenskými politickými vězni propuštěn na svobodu. Studentka VŠE vyzvala představitele ČSLA, aby podpořili studentské a občanské hnutí. Sochař V. Kompánek vyzval k odstranění »železné opony« na hranicích se západními státy. Pro svobodnou literaturu a zrušení cenzury se vyslovil spisovatel Martin Šimečka. Prohlášení Maďarské nezávislé iniciativy přečetl L. Grendel. Na mítinku vystoupili herci a další umělci (M. Lasica, J. Filip, I. Hoffmann).

172
Do Laterny magiky přicházely kritické ohlasy na adresu OF, týkající se způsobu moderování a obsahu některých projevů a výroků přednesených na odpolední manifestaci [170]. Stávkující studenti, ale i širší veřejnost kritizovali některé výroky moderátora V. Malého (zejména narážku na prezidenta republiky »Podívej se Gusto, jak je tady husto« ad.), vystoupení příslušníků pohotovostního pluku a dále i to, že komunistům pražských základních organizací KSČ nebylo umožněno seznámit shromáždění se závěrečným usnesením svého aktivu [168]. Studenti rovněž kritizovali nesouhlasné přijetí projevu předsedy vlády Adamce a příliš velký počet signatářů Charty 77 mezi řečníky.

Plénum OF, které se sešlo po 18. hodině, dospělo k závěru, že je nutné ukončit období masových protestů a kritiky a přejít do konstruktivní, programové fáze. Iniciativní skupina (J. Vavroušek, P. Pithart, I. Havel, V. Klaus, D. Kroupa [...]) vystoupila s návrhem programových zásad OF, nazvaných Co chceme. Návrh, který se skládal ze sedmi bodů (právo; politický systém; zahraniční politika; národní hospodářství; sociální spravedlnost; životní prostředí; kultura), byl plénem přes dílčí výhrady schválen a určen ke zveřejnění.

173
Občanské fórum vyzvalo občany ke sbírání a uchovávání písemností a dokumentačního materiálu, na jehož základě bude možné »objektivně a pravdivě zhodnotit« události listopadové revoluce.

174
Na odpoledním zasedání rozhodl Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol, že studentská stávka bude nadále pokračovat, »protože nebyly dány záruky, že budou splněny požadavky studentů. O dalším postupu rozhodne celostátní výbor na základě výsledků úterního jednání s předsedou federální vlády L. Adamcem a na základě vývoje celkové vnitropolitické situace.«

175
Večer se konala mimořádná plenární schůze ÚRO za účasti předsedů krajských odborových rad a vedoucích oddělení ÚRO. Úvodní slovo přednesl předseda ÚRO M. Zavadil, který na závěr svého projevu oznámil, že se rozhodl odstoupit z funkcí předsedy ÚRO a člena předsednictva ÚV KSČ. Plenární schůze dále »uvolnila« z funkcí předsednictva a sekretariátu ÚRO a tajemníků ÚRO Jána Budaye, Stanislava Juřicu, Jiřího Neuberta, Miroslava Španiela, Marcelu Vokrouhlíkovou, Františka Coňka a Vladimíra Vedru. Novým předsedou ÚRO byl v tajných volbách zvolen dosavadní předseda středočeské krajské odborové rady Karel Heneš.

176
Ve večerních hodinách začalo mimořádné zasedání ÚV KSČ, které se zabývalo dalšími personálními obměnami ve vedení strany a otázkou svolání mimořádného sjezdu KSČ. S úvodním projevem vystoupil generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek. Členy předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni K. Urbánek, B. Benda, J. Čížek, M. Huščava, I. Janák, I. Knotek, H. Kožešníková, A. Mladý, V. Mohorita, V. Petrincová, O. Šaling, M. Válek a M. Zajíc; kandidátkou předsednictva M. Němcová. Členy sekretariátu byli zvoleni K. Urbánek, I. Knotek, V. Mohorita, O. Šaling, M. Zajíc, F. Hanus, O. Liška, Z. Hoření a J. Mevald.

ÚV KSČ »uvolnil« ze svého předsednictva J. Lenárta, M. Štěpána, J. Hamana, V. Hermana a J. Fojtíka. K dalším personálním změnám mělo docházet průběžně. ÚV KSČ svolal mimořádný sjezd strany na 26. leden 1990 (okresní konference KSČ na 17. prosinec 1989), vyslovil se pro dialog s Klubem za socialistickou přestavbu Obroda [166] a s představiteli OF. Do zahájení mimořádného sjezdu měla KSČ připravit akční program pod názvem Za urychlení přestavby, rozvoje demokracie a socialismu.

V Bratislavě bylo zahájeno dvoudenní mimořádné zasedání ÚV KSS, které přijalo Akčné opatrenia na riešenie súčasnej situácie, v jejichž prvním bodě vyjádřilo požadavek »nedeklamovať vedúcu úlohu strany ústavne ani inak, ale uskutočňovať ju v zápasoch za záujmy ľudu našich národov a národností«. ÚV KSS se dále mj. vyslovil pro zintenzivnění dialogu s jinými politickými subjekty v rámci Národní fronty, pro zahájení dialogu s občanskými hnutími a pro přehodnocení obrodného procesu v komunistické straně z roku 1968.

177
Ve 20 hodin začala v Laterně magice tisková konference OF. Účastníci: V. Malý, R. Klímová, V. Havel, V. Klaus, Z. Jičínský, P. Miller, J. Dienstbier [...] Zástupce dělníků ČKD P. Miller uvedl, že generální stávka bude mít manifestační charakter a jejím cílem v žádném případě nebude ohrožení národního hospodářství. V. Klaus sdělil, že dopolední schůzka delegace OF s předsedou federální vlády Adamcem byla spíše prvním kontaktem než skutečným zahájením dialogu. Poté seznámil novináře s programovými zásadami OF Co chceme.

178
Představitelé VPN odešli ze studia Slovenské televize před zahájením třetího televizního dialogu, v němž se měli střetnout se zástupci státní moci, na protest proti delegovaným zástupcům KSS, kteří nereprezentovali vedení této strany.

179
Na zasedání Celostátního koordinačního stávkového výborů studentů vysokých škol v divadle Disk se ve 21 hodin dostavil zástupce OF J. Křižan. Vyslechl protesty studentů k organizaci odpolední manifestace [172] a pozval je na zasedání akční skupiny OF do Laterny magiky. Zástupci studentů se po 23. hodině dohodli v Laterně magice s představiteli OF na další spolupráci a vzájemné podpoře. Studenti vzali zpět své odpolední rozhodnutí veřejně se distancovat od OF.

180
Předsednictvo a sekretariát ÚV ČSL podaly na svém mimořádném zasedání demisi. Do nejbližšího zasedání ÚV ČSL byli řízením stranických záležitostí pověřeni představitelé tzv. obrodného proudu lidové strany Josef Bartončík, S. Hanák, František Reichel, Richard Sacher, Stanislav Toms a J. Vácha.

181
Na zasedání předsedů krajských výborů SSM v Praze oznámil předseda městského výboru SSM M. Ulčák, že svazácká organizace se těší obrovské autoritě, které je třeba využít k prosazení některých myšlenek a návrhů do zásadních dokumentů, a především schopných mladých lidí do řídicích funkcí ve společnosti. V těchto dnech zrušil městský výbor SSM všechna oddělení a zřídil krizový štáb složený z několika pracovních týmů, studujících a analyzujících články v tisku, promýšlejících taktiku, pracujících na stanovách a aktuálních doplňcích programu SSM.

182
V PKOJF se konalo veřejné diskusní odpoledne, uspořádané městským výborem SSM v Praze a Občanským fórem, kterého se zúčastnili zástupci OF, Nezávislého mírového sdružení, bulletinu Informace o Chartě 77, Obrody, Kruhu nezávislé inteligence, Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva ad.

 
tobacamptobacamp
tobacamp