Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
18. listopad, sobota

4
Deník ÚV KSČ Rudé právo věnoval včerejší studentské manifestaci stručnou zprávu. Její ukončení komentoval slovy: »K udržení veřejného pořádku v centru města byli povoláni příslušníci VB. Ověřovali totožnost účastníků demonstrace a kolem sta osob bylo předvedeno na místní oddělení VB.«

5
Deník ČSS Svobodné slovo otiskl reportáž R. Kvačkové, která popisovala páteční manifestaci přiléhavěji: »Včerejší shromáždění vůbec ukázalo, že mladí lidé nejsou ochotni akceptovat zdaleka všechno, co se jim předkládá. Chvílemi to vyjadřovali dost tvrdě. Avšak i to se mi zdálo poučné.«

6
Deník SSM Mladá fronta uvedl, že »masového shromáždění v Praze zneužila skupina osob nechvalně známých z různých protispolečenských vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla hanobící socialistický stát, ústavní činitele a představitele strany a státu.« Ústřední výbor SSM vydal stanovisko k páteční manifestaci. Vyzval fakultní výbory SSM, aby »organizovaly dialogy se studenty ke všem problémům, hájily a prosazovaly jejich opodstatněné požadavky«, aby se »zasadily proti případným neoprávněným postihům studentů, kteří se této události účastnili«.

7
Deník ČSL Lidová demokracie o událostech pátečního večera napsal: »Na Perštýně průvod zastavily pořádkové jednotky a vyzvaly shromážděné, aby se vrátili na nábřeží. Ústupová cesta zpět však byla zatarasena. Lidé znovu zpívali státní hymnu a lidovou píseň Ach synku, synku. Sedali si na zem, dožadovali se přístupu na Václavské náměstí a někteří podávali příslušníkům VB květiny a opět zapalovali svíce. Znovu volali po otevřeném dialogu s našimi představiteli. Přibližně za hodinu pořádkové síly po několikanásobně opakovaných výzvách k rozchodu a uvolnění Národní třídy tvrdě zasáhly.«

8
Od ranních hodin se studenti pražských vysokých škol - účastníci páteční manifestace - rozhodovali, jakým způsobem zareagují na páteční policejní zákrok [1]. Zrodilo se několik ohnisek odporu, která jednala zpočátku paralelně; teprve postupně se informačně a organizačně propojovala. Studenti uměleckých škol (DAMU a FAMU) se okamžitě rozhodli zahájit stávku, zástupci ostatních fakult se v průběhu tohoto nebo následujícího dne k týdenní protestní stávce připojovali. Vznikala první prohlášení vyzývající k podpoře studentské stávky, k objektivnímu vyšetření okolností pátečního zákroku a k potrestání viníků. Objevily se požadavky okamžitého propuštění politických vezňů, legalizace Lidových novin, zahájení účinného dialogu za účasti všech složek společnosti, objektivního zpravodajství ze strany státních sdělovacích prostředků.

9
Mluvčí Charty 77 T. Hradílek, D. Němcová a A. Vondra připravili politické prohlášení obsahující dva požadavky: okamžité odstoupení těch stranických a státních činitelů, kteří jsou odpovědni za »brutální postup proti vlastním občanům«, a zahájení »celospolečenského dialogu o cestě budoucích reforem« za účasti všech složek společnosti. Charta 77 vyzvala všechny občany, aby »všemi pokojnými prostředky« pomohli k uskutečnění dialogu; rovněž se obrátila na »veřejnost a politické představitele všude na světě, aby politickým tlakem na současné československé vedení napomohli tento dialog začít«. Na shromáždění studentů a divadelníků v Realistickém divadle [10] se A. Vondra jménem Charty 77 připojil k provolání divadelní obce, obsahujícímu výzvu ke generální stávce.

10
Ve 14 hodin byla v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého zahájena schůzka studentů a zástupců pražských divadel. Účastníci včerejší demonstrace popsali průběh a okolnosti jejího násilného ukončení. Poté přečetl herec T. Töpfer návrh společného prohlášení, které podpořilo studentský požadavek vytvoření zvláštní komise pro vyšetření policejního zákroku proti pokojné studentské manifestaci. Prohlášení vyzývalo všechna divadla, aby se připojila k týdenní protestní stávce studentů tím, že »v tyto dny místo plánovaných představení přečteme naše stanovisko k těmto událostem a nabídneme divadelní prostory k široké veřejné diskusi«. Divadelníci navrhli vyhlásit na pondělí 27. listopadu od 12.00 do 14.00 hodin protestní generální stávku. Návrh prohlášení byl schválen. Ještě téhož dne se všechna pražská divadla ke stávce přidala, stávkovat začaly i některé mimopražské soubory (včetně bratislavských).

11
Na odpolední spontánní manifestaci občanů v horní polovině Václavského náměstí vyhlásil student DAMU M. Mejstřík zahájení společné stávky studentů a herců.

12
Ve studentském divadle Disk se večer shromáždili studenti vysokých škol. V novém prohlášení vyjádřili přesvědčení, že »už nemá smysl žádat o nějaký dialog. (...) Jediným východiskem je nekompromisní požadavek okamžitého odstoupení současných státních a stranických představitelů, demise vlády a okamžité zrušení zakotvení vedoucí úlohy strany v ústavě, bezprostřední změny právního řádu, která by zrušila tresty za takzvané protistátní a protisocialistické aktivity a umožnila rehabilitaci v současné době za takovou údajnou činnost odsouzených.«

13
Zahraniční sdělovací prostředky vysílaly zprávu, že při pátečním policejním zákroku na Národní třídě [1] zahynul student MFF UK Martin Šmíd. Tento údaj poskytl P. Uhl - představitel nezávislé Východoevropské informační agentury - podle výpovědi údajné účastnice událostí Drahomíry Dražské [25, 26].

14
Přední osobnost československého disentu V. Havel přijel do Prahy. Zamýšlel navštívit Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, kde měla být v divadelním pásmu Res publica II. uvedena ukázka z jeho dramatu Zahradní slavnost.

15
Nezávisle na událostech v Praze byla v Šale ustavena Maďarská nezávislá iniciativa jako demokratické politické seskupení maďarské menšiny na Slovensku.

 
tobacamptobacamp
tobacamp