Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The following documents and texts show the scope of civil society during the last three years of the communist regime in Czechoslovakia. They have been selected to illustrate the main trends and personalities of anti-totalitarian resistance. The selection, admittedly somewhat one-sided, includes texts of well-known, most distinctive opposition groups, movements, and individuals. All documents were published as a working paper for the international conference “The Democratic Revolution in Czechoslovakia: Its Preconditions, Course and Immediate Aftermath” held in Prague on 14-16 October, 1999. See Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (Praha, Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1999, 111 pp).
.

1988, 1. a 18. prosinec, Praha. ─ Výňatek ze základního prohlášení Mírového klubu Johna Lennona.

Československá vláda mluví o míru a přitom dovolila zničení náhrobku na Velkopřevorském náměstí, věnovaného Johnu Lennonovi. Československá vláda tvrdí, že usiluje o mír, a přitom vězní Hanu Marvanovou, Tomáše Dvořáka, Luboše Vydru a Tomáše Tvarocha, členy Nezávislého mírového sdružení. Vězněni a pronásledováni jsou rovněž mnozí aktivisté různých nezávislých iniciativ a společenství, upozorňující na nedodržování lidských práv. Československá vláda prohlašuje, že světový mír je jednou z nejpřednějších otázek, a přitom vyvážíme zbraně do mnoha zemí světa. Československá vláda žije v trvalém rozporu slov a činů.

Vědomi si těchto rozporů, rozhodli jsme se dnem 8. prosince 1988 založit Mírový klub Johna Lennona (dále jen klub). Cílem klubu je usilovat o mír všemi dostupnými humanitními prostředky. Členem klubu se může stát každý člověk bez ohledu na státní příslušnost, národnost, sociální postavení, vyznání, přesvědčení a barvu pleti. Jména členů klubu budou zveřejněna pouze na jejich přání.

Klub nemá stanovy a organizační řád, avšak jeho členové berou za své tyto základní myšlenky:

1. Mír ve světě je základním mezníkem na cestě k všeobecnému porozumění.

2. Mír uvnitř států a národů je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl existovat i mezi nimi.

3. Mír a lidská práva jsou neoddělitelná.

Klub bude vyvíjet mírovou činnost především v oblasti kultury a duchovního uplatnění. Klub chce koncerty, představeními, výstavami, přednáškami, vydavatelskou a publikační činností a dalšími formami přispět k uznání přirozené důstojnosti a rovných nezcizitelných práv, svobody projevu a přesvědčení všech členů lidské rodiny, v souladu s preambulí Všeobecné deklarace lidských práv.

Klub vyzývá a bude vyzývat k spolupráci občany a umělce, kteří nechtějí setrvávat v područí řízeného umění a společenského života, přihlížet nečinně ideologicko-politickým manipulacím a vyprazdňování kulturního povědomí národa.

Vyhlašujeme soutěž na téma Mír a lidská práva. Nejlepší práce budou otištěny v nezávislém časopisu JAZZsTOP (podle možnosti i jinde), který se tímto stává tiskovým orgánem klubu.

Za Mírový klub Johna Lennona:

Ota Veverka, tč. Svobody 738, Gottwaldov-Malenovice

Stanislav Penc jr., Vycpálkova 932, Praha 4 ─ Chodov

Heřman Chromý, Podolí 2762, 276 01 Mělník

Archiv ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, vydává nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 12 (1989), č. 1, s. 14-15.

 
tobacamptobacamp
tobacamp