Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 8. prosinec, Praha. Návrh Daniela Kroupy na vymezení statutu pléna Koordinačního centra Občanského fóra a jeho vztahu k akční skupině a krizovému štábu Koordinačního centra Občanského fóra.

K postavení pléna OF
1. Problém:
Na jednání pléna OF dne 8.12.1989 byla vznesena řada výhrad k postupu a chování rozhodujících grémií vůči tomuto shromáždění. Jednou k němu přistupují jako k rozhodujícímu orgánu OF, sdělují mu důvěrné informace a nechají je rozhodovat o záležitostech nejvyšší důležitosti, podruhé je ignorují a potřetí obtěžují bezvýznamnými technickými podrobnostmi, které nejlépe vyřeší jedinec. Když si na to účastníci pléna stěžují, odpovídají členové grémií omluvou, že jsou příliš zaměstnáni, přepracováni, a apelují, aby jim byla poskytnuta důvěra. Takové omluvy však nedělají dobrý dojem, protože odhalují nedostatečnou organizaci práce, neujasněné kompetence a pravomoci. Zdá se, že alespoň ve vztahu k plénu je naléhavé tyto věci vyřešit, jinak budou komplikovat a diskreditovat jednání OF.

2. Návrh:
Domnívám se, že je proto nezbytné plénum definovat (vymezit a omezit počet členů), určit jeho kompetenci a poměr ke skupině akční a ke krizovému štábu. Obecně se nabízejí tyto varianty, které je možno doplnit a upřesnit:
  1. Plénum zrušit jako nepotřebný orgán, který jenom zdržuje a komplikuje práci grémií.
  2. Plénum přeměnit v diskusní klub, který může předkládat grémiím své návrhy.
  3. Plénum ustavit jednak jako poradní orgán, svolávaný podle potřeby grémií, a jednak jako zásobárnu důvěryhodných členů OF.
  4. Plénum ustavit ve smyslu předchozího bodu, ale s kontrolní pravomocí vůči grémiím.
  5. Plénum zahrnující krizový štáb, akční skupinu a komise ustavit jako rozhodující orgán OF, z něhož budou nadále odvozovány veškeré pravomoci.

Daniel Kroupa
 
tobacamptobacamp
tobacamp