Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 7. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra podporující výzvu pracovníků českých archivů k zabránění likvidace a rozchvacování dokumentů, spisoven a registraturních celků.

Občanské fórum podporuje výzvu iniciativní skupiny pracovníků archivů ČSR z dnešního dopoledne. Tato skupina vyzývá všechny archiváře, zaměstnance
spisoven a administrativních útvarů, příslušníky politických stran, společenských organizací a občanských iniciativ, aby v okruhu své působnosti všemi prostředky zabránili ničení a ztrátám dokumentů, likvidaci a rozchvacování spisoven a registraturních celků, zejména rušených a reorganizovaných institucí. V celospolečenském zájmu je třeba zabezpečit uchování těchto dokumentů jako cenného svědectví doby.

Výzvu podepsali dr. Vácslav Babička ze SÚA Praha, dr. Vladimír Bystrický a dr. Jan Pelant ze SOA Plzeň, Ladislav Dušek ze SOA Litoměřice, dr. Václav Ledvinka z AHM Prahy, dr. Karel Litsch z AUK, dr. Antonín Klimek z PA Škoda, Danuše Peroutková ze SOA Praha, dr. Ivan Štarha ze SOA Brno, dr.  Jindřich Schwippel z ÚA ČSAV a Karel Novotný, František Šuchma, dr. Vladimír Růžek a dr. Josef Maršál z odboru archivnictví a vnitřní správy ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR.

Občanské fórum konstatuje, že s ohledem na mimořádnou závažnost písemných svědectví archivních pramenů je nyní v celospolečenském zájmu zajistit zachování, zabezpečení a odborné zpřístupnění celého souboru písemností kádrové, politické i hospodářské povahy, které jsou k událostem posledních 40 let uloženy v archivech a spisovnách ČSR. Občanské fórum se obává snah některých bývalých i dnešních funkcionářů o zničení nebo zcizení vybraných – zejména kádrových nebo finančních – tajných i běžných materiálů ve spisovnách a archivech. Podobné snahy vznikají i z dobré vůle změnit dosavadní praxi tzv. kádrování.

Občanské fórum nepochybuje o občanské a profesionální odpovědnosti pracovníků našich archivů a spisoven, k nimž se výzva iniciativní skupiny obrací. Domnívá se však, že ministr vnitra České republiky si musí uvědomit svou osobní odpovědnost za úplné uchování všech archivních fondů a fondů spisoven, zvláště pak na svém vlastním ministerstvu. Ministr vnitra federální vlády je osobně odpovědný za zachování tajných archivů a spisoven jednotlivých složek ministerstva vnitra ČSSR a rovněž písemností federální vlády a organizací přímo jí řízených.

Občanské fórum upozorňuje i na odpovědnoat vedení KSČ za bezpečnost a celistvost archivních fondů, které byly v uplynulých desetiletích zcela neorganicky soustředěny do archivu ÚML ÚV KSČ.

Dne 7. prosince 1989
Historická komise Občanského fóra

 
tobacamptobacamp
tobacamp