Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 28. listopad, Praha. - Instrukce Koordinačního centra Občanského fóra k činnosti místních občanských fór.

K práci občanských fór

Stále častěji a naléhavěji se na nás obracejí občané, většinou z venkova, s dotazy, jak mají v současné situaci projevit své společenské a politické postoje a jak konkrétně mohou přispět k vytváření demokratického systému v naší zemi. V této souvislosti pak mnoho lidí očekává, že pražské Občanské fórum - jako jakési »centrum« - tyto otázky vyřeší a direktivně určí jak v jednotlivých případech postupovat. Skutečnost je však taková, že i když pražské OF celkově vyjadřuje zájmy rodící se občanské společnosti, recepty na občanskou aktivitu dávat nemůže. Není to možné ani technicky, ani z principiálních důvodů. Demokracii totiž nemůže vybojovat jediná skupina, byť sebereprezentativnější, ale vyžaduje osobní nasazení každého z nás. Omezíme se proto na několik myšlenek, které snad napomohou tomu, aby se toto individuální nasazení mohlo lépe organizovat ve společnou snahu o svobodu a demokracii.

1. Ve všech městech, vesnicích a stejně tak závodech, podnicích a dalších pracovištích je třeba zakládat občanská fóra a stávkové výbory. Občanským fórem je každá skupina lidí, která vyhlásí - ať už na oficiálním shromáždění či na iniciativně svolané schůzce -, že souhlasí se základním provoláním OF ze dne 19.11.1989 a jeho čtyřmi požadavky.

2. Takto vzniklá občanská fóra by měla požadovat po státních orgánech a společenských organizacích materiální zajištění pro svou činnost - místnosti, telefony, rozmnožovací techniku, přístup do okresního závodního tisku, příp. i rozhlasu.

3. Jedním z nejdůležitějších úkolů občanských fór v současné době je informovat spoluobčany, shromažďovat jejich požadavky a ty předkládat místním a centrálním orgánům.

4. Protože na mnoha místech státní moc práci občanských fór bojkotuje nebo se ji dokonce snaží mařit, je třeba hledat účinná náhradní řešení a za každou cenu šířit pravdivé informace, mj. vylepováním podomácku vyrobených plakátů, výzev a zpráv. Nenechte se zastrašit!

5. Jednotlivá občanská fóra musejí usilovat o co nejrychlejší a nejtěsnější vzájemnou spolupráci. Zveřejňujte telefonní čísla jednotlivých aktivistů a místností, kde zasedáte. Tyto údaje jsou důležité i pro nás v Praze a NTS a VIA je budou poskytovat neustále se hlásícím zájemcům o kontakt.

6. Všechny nové, iniciativně vzniklé skupiny, občanská fóra, stávkové výbory, politicky orientovaná sdružení se kromě vzájemného propojování musejí snažit o vytvoření své pevnější struktury. K prozazení svých zájmů by si proto měly vybírat a volit mluvčí a zástupce. Tímto demokratickým postupem by měla postupně vzniknout celospolečenská struktura občanského hnutí.

7. Informujte nás o své činnosti, o svých problémech, zejména pak o všech i sebemenších - útocích dosavadních mocenských orgánů. Jejich zveřejnění je základní podmínkou pro postupné úplné vyloučení všech aktů zvůle.

 
tobacamptobacamp
tobacamp