Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文

Pád komunismu v Československu v širším středoevropském a světovém kontextu. Výběr knih, sborníků a článků ze sborníků a odborných časopisů vydaných v letech (1989) 1990-2008 ; nejsou zahrnuty deníky a týdeníky.

Ve výběru je podchycena celá škála opozičních aktivit na jedné straně a represivní politika v bývalém východním bloku na straně druhé. Časově nebylo možné striktně oddělit 80. léta, protože druhá vlna opozice se začala formovat již v 60. letech. Tematicky je zúžen soupis takto:

Charta 77 - působení v rámci disentu a mezinárodní ohlas
samizdat - význam v dané době
exil - není zachycen
disent - pokud možno vymezen 80. lety
normalizace - hlavní rysy
Státní bezpečnost, Stasi aj. - legislativa, akce

rok 1989 - v relativní úplnosti
1990-1992 - v relativní úplnosti
další roky transformace - hodnocení, analýzy

Z databází Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. zpracovala Věra Břeňová.
31.3.2009

ACADEMIA in Upheaval : origins, transfers, and transformations of the communist academic regime in Russia and East Central Europe / Ed. by Michael David-Fox and Gyorgy Peteri. 1st ed. Westport : Bergin & Garvey, 2000. xi, 334 s.

 

ADAM, Jan: Why did the socialist system collapse in Central and Eastern Europe? : the case of Poland, the former Czechoslovakia and Hungary. 1st ed. Basingstoke : Macmillan, 1995. xiii, 244 s.

 

AFTER the Velvet Revolution : Vaclav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out / ed. Tim D. Whipple. New York : Freedom House, 1991. 328 s. (Focus on Issues Ser. ; No. 14)

 

Das ANDERE Osteuropa von den 1960er bis zu den 1980er Jahren : Berichte zur Forschungs und Quellenlage. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa a.d. Universität Bremen, 2008. 106 s. (Arbeitspapiere und Materialien-Forschungsstelle Osteuropa Bremen ; Nr. 95)

 

ANDERSEN, Frode Overland: Fragile Democracies : a Study of Institutional Consolidation in Six Eastern and Central European Democracies, 1989-1997. Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, 2000. 173 s. (Trondheim Studies on East European Cultures & Societies ; No. 4)

 

ANDRIJANOV, Viktor - ČERŇAK, Alexandr: Osamělý car v Kremlu : Boris Jelcin a jeho parta. [Kn. 1] / Z rus. orig. přel. Věra Picková. Říčany : Orego, 2000. 188 s. : fotogr.

 

AT the European Crossroads: Czechoslovakia between West and East in the course of the "short 20th century". Praha : Tauris, 2005. 46 s.

 

AUFBRUCH im Osten Europas : Chancen fur Demokratie und Markwirtschaft nach dem

Zerfall des Kommunismus. München : Carl Hanser, 1993. 392 s.

 

BAHRMANN, Hannes - LINKS, Christoph: Chronik der Wende : die letzten Monate der DDR.1, Die DDR zwischen 7. Oktober und 18. Dezember 1989 ; 2, Stationen der Einheit. 1. Aufl Berlin : Links, 1994-1995. 205 s. : fotogr. ; 360 s. : fotogr.

 

BAKER III, James A. - DEFRANK, Thomas M.: The Politics of Diplomacy : Revolution, War and Peace 1989-1992. New York : Putnam, 1995. xvi, 687 s.

 

BARELLI, Yves: La Revolution de velours / pref. Petr Uhl. Marseille : Editions de l'aube, 1990. 202 s.

 

BARTUŠKA, Václav: Polojasno : Pátrání po vinících 17. listopadu 1989. 3. vyd. Praha : Ex libris, 1990. 251 s.

 

BAUER, Jan: Václav Havel : necenzurovaný životopis. Praha : Ottovo nakl., 2002. 288 s. (Cesty)

 

BEDNÁŘ, Miloslav: Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky : úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989. Olomouc : Votobia, 1998. 169 s.

 

BENEŠ, Bohuslav: Nápisy v ulicích. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 206 s. : fotogr. (Věda do kapsy ; sv. 5)

 

BERÁNEK, Josef: Václav Malý : k hledání pravdy patří pokora. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 195 s. : fotogr.

 

BINGEN, Dieter: Vorgeschichte und Phasen des Systemwechsels in Polen 1989. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 60 s. (Berichte des BIOst ; 34/1990)

 

BLEHOVA, Beata: Der Fall des Kommunismus in der Tschechoslowakei, Wien : LIT Verl., 2006. 252 s. (Europa Orientalis ; Bd. 2)

 

BOK, John - VACHALOVSKÝ, Přemysl: Sametová špína. 1. vyd. Praha : Hart, 2002. 222 s.

 

BOLLINGER, Stefan: 1989 - eine abgebrochene Revolution : Verbaute Wege nicht nur zu einer besseren DDR? Berlin : Trafo, 1999. 345 s. : il.

 

BOŠEVISMUS, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 2-4 / Sest. Zdeněk Kárník a .Michal Kopeček. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003-2005. 363 s. ; 223 s. ; 279 s.

 

BORSODY, Stephen: The New Central Europe. 1st ed. New York : Columbia University Press, 1993. xiv, 321 s.

 

BRADLEY, John F. N.: Czechoslovakia's velvet revolution : a political analysis. New York : Columbia University Press, 1992. xxiii, 140 s. : pril (East European Monographs ; 345)

 

BRAHM, Heinz: Glasnost - der Geist aus der Flasche. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 24 s (Berichte des BIOst ; 58/1990)

 

BROSS, Siegfried: Úvahy o státotvorném procesu v Evropě / Z něm. orig. přel. Jan Grinc. Praha : Občanský institut, 2008. 14 s. (Bulletin OI ; č. 204)

 

BROWN, Archie: The Gorbachev factor. Oxford : Oxford University Press, 1996. xv, 406 s. : 27 obr. na příl.

 

BROWN, James F.: Hopes and Shadows : Eastern Europe after communism. 1st ed. Harlow : Longman, 1994. xi, 367 s.

 

BŘEŇOVÁ, Věra - ROHLÍKOVÁ, Slavěna: Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990 : výběr knih, sborniků a článků vydaných v ČR v letech 1990-1999. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 136 s. (Studijní materiály ; Seš. 2)

 

BULL, Martin J. - HEYWOOD, Paul: Western European Communist Parties after the Revolutions of 1989. Basingstoke, 1994. xxv+222 s.

 

BUNCE, Valerie: Subversive Institutions : the design and the destruction of socialism and the state. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. xiii, 206 s (Cambridge studies in comparative politics)

 

BUREŠ, Jan: Občanské fórum. Plzeň : Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, 2007. 303 s.

 

BÚTORA, Martin: Odklínanie : texty z rokov 1967-2004. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2004. 600 s.

 

BYTEM v hrůze / Kresby z vězení Otmar Oliva ; Texty Jiří Dienstbier, Václav Havel, František Lízna ad. ; Vybral, uspoř. a red. uprav. Jaroslav Zapletal. Velehrad : Ottobre 12, 2002,. 175 s. : fotogr.

 

The CAT Who Never Sleeps : to Jiřina Šiklová on her birthday = Kočka, která nikdy nespí : Jiřině Šiklové k narozeninám / Uspoř. Vilém Prečan. Praha : James H. Ottaway, Jr, 2005. 320 s. : obr. příl. Texty též angl.

 

CENTRAL and East European politics : from Communism to Democracy / Ed. by Sharon L. Wolchik and Jane L. Curry. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, c2008. xiv, 389 s. : il.

 

CENTRAL and Eastern Europe: the Opening Curtain? / Ed. by William E. Griffith. San Francisco : Westview Press, 1989. xvii, 438 s.

 

CENTRAL Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter, Peter Jordan, Violette Rey. Frankfurt a. M. : Lang, 1996. 345 s (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

CENTRAĽNAJA Jevropa v poiskach novoj regional'noj identičnosti / Otv. red. Ju. S. Novopašin Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2000. 162 s.

 

CESTY k novembru 1989 : aktivity Alexandra Dubčeka Bratislava : Nová práca, 2000. 257 s. Zborník zo seminára pri príležitosti 10. Výročia Novembra 1989.

 

CIBULKA, Ľubor: Vytvorenie samostatnej Slovenskej republiky po roku 1989 a činnost jej ústavných orgánov. Bratislava : Kubko Goral, 1998. 30 s. (Porozumenie)

 

CIPKOWSKI, Peter: Revolution in Eastern Europe : understanding the collapse of communism in Poland, Hungary, East Germany, Czechoslovakia, Romania and the Soviet Union. New York : John Wiley, 1991. 184 s. : fotogr.

 

CIVIC Freedom in Central Europe : Voices from Czechoslovakia / ed. H. Gordon Skilling, Paul Wilson .1st ed Houndmills : Macmillan, 1991. xiii, 152 s.

 

CO daly naše země Evropě a lidstvu. 3, Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí / Hl. red. Ivan M. Havel a Dušan Třeštík ; Il. Vladimír Renčín ; Ed. Ladislav Venyš. 1. vyd. Praha : Evropský literární klub, 2000. 609 s.

 

COHEN, Stephen F.: Voices of Glasnost : Interviews with Gorbachev's Reformers. 1st ed. New York : W. W. Norton, 1989. 339 s. : fotogr.

 

Le COMMUNISME à partir des sociétés = Communism from the viewpoint of societies / Ed. Muriel Blaive. Prague : CeFReS, 2006. 124 s. - Akce: Le communisme à partir des sociétés [Cyklus přednášek]. Praha. 2004. (Cahiers du CeFReS ; No. 30)

 

COTTEY, Andrew: East-Central Europe after the Cold War: Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary search of security. 1st ed. Basingstoke : Macmillan, 1995. xi, 208 s.

 

CRAMPTON, Richard J.: Eastern Europe in the Twentieth Century - and After. 2nd ed. London : Routledge, 1997. xx, 526 s.

 

CRISIS and Reform in Eastern Europe / Eds. Ferenc Feher, Andrew Arato. New Brunswick : Transaction, 1991. ix, 531 s.

 

The CRISIS of Socialism in Europe / Ed.. Christiane Lemke and Gary Marks. Durham : Duke University Press, 1992. x,253 s.

 

CROME, Erhard: Die Osteuropaforschung der DDR in den achtziger Jahren : Strukturen und Schwerpunkte. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1991. 50 s. (Berichte des BIOSt ; 5/1991)

 

CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce : 1985-1990. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s. (Materiály, studie, dokumenty ; č. 14/1999)

 

ČERNJAJEV, A. S.: Šest' let s Gorbačevym : Po dnevnikovym zapisjam. Moskva : Progress, 1993. 521 s.

 

ČERNÝ, František: Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989) : vzpomínky . 1. vyd. Praha : Divadelní ústav, 2008. 202 s. : il., portréty, faksim.

 

ČERNÝ, Jiří: Konec normalizace : Obrazový magazín Lidových novin / Sest. Lukáš Kliment. Praha : Lidové noviny, [1990]. Nestr. : fotogr. v textu. Obrazová část vznikla ve spolupráci s agenturou Radost.

 

ČESKÁ a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu : sborník z mezinárodní vědecké konference / Ed. Libor Martinek a Martin Tichý. 1. Vyd. Opava : Slezská univerzita, 2004. 326 s.

 

ČESKÁ a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. 1. vyd. Bratislava :Veda, 2002.. 259 s. - Text česky a slov. - Akce: Česká a slovenská společnost za normalizace [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001-23.08.2001.

 

ČESKÉ průšvihy : aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 / Jiří Kocian, Jiří Pernes, Oldřich Tůma a kol. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2004. 360 s. : fotogr.

 

ČESKO a Rakousko po konci studené války : různými cestami do nové Evropy / Eds. Gernot Heiss , Kateřina Králová, Jiří Pešek, Oliver Rathkolb. Ústi n. Labem : K. Kaiserová - albis international, 2008. 516 s. : grafy, tab.

 

ČESKOSLOVENSKÝ listopad 1989 / Sest. Anna Fárová, Petr Lukáš, Pavel Nádvorník. 3. vyd. Praha : Agentura Radost nakl. AA, 1989. 32 s. : fotogr.

 

DAHRENDORF, Ralf: Od pádu Zdi k válce v Iráku : nový začátek dějin. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2008. 331 s. (Moderní dějiny )

 

DAHRENDORF, Ralf: Universities after communism : The Hannah Arendt Prize and the reform of higher education in East Central Europe. Hamburg : Korber-Stiftung, c2000. 176 s. : il.

 

DAHRENDORF, Ralf: Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jednomu pánovi ve Varšavě / Z angl. přel. Karel Kovanda. 1. vyd. Praha : Evropský kulturní klub, 1991. 157 s.

 

DANIELS, Robert V.: The End of the Communist Revolution. London : Routledge, 1993. 222 s.

 

DAVID, Roman: Zákon o protiprávnosti komunistického režimu nebo Právní zásady uznávané civilizovanými národy? Praha : Občanský institut, 1999. 19 s. (Bulletin OI ; č.99)

 

La GAUCHE face aux mutations en Europe / Éd. par Pascal Delwitt, Jean-Michel de Waele: Bruxelles : Ed. de l’Université de Bruxelles, 1993. 218 s.

 

The DEMOCRATIC Revolution in Czechoslovakia : its precondition, course, and immediate repercussions, 1987-89 / Ed. by Vilém Prečan with Derek Paton. Prague : Czechoslovak Documentation Centre, Institute of Contemporary History, [S.d.]. 382 s. Na volných listech.

 

DEMOCRATIZATION in Central and Eastern Europe / Ed. by Mary Kaldor and Ivan Vejvoda. London : Continuum, 2002. xiv, 194 s.

 

DEMOCRATIZATION in Eastern Europe : Domestic and international perspectives / Ed. by Geoffrey Pridham, Tatu Vanhanen. 1st ed. London : Routledge, 1994. xiv, 274 s.

 

DEMOKRATICKÁ revoluce : Stav a výhledy světa. Jaro 1989 / Sest. Milena Janišová ; úvod Vilém Prečan ; Z amer. orig. přel. Jan Čulík. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny ČSAV ; Scheinfeld-Schwarzenberg : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1990. 123 s. - Výběr dokumentů konference Americké demokratické nadace (National Endowment for Democracy), Washington, 1.-2. května 1989.

 

Die DEMOKRATISCHEN Revolutionen in Mittel- und Osteuropa / Hrsg. Karl Duffek, Erich Fröschl. Wien : Passagen, 1991. 267 s.

 

DEMOKRATISCHER Umbruch in Osteuropa / Hrsg. Rainer Deppe, Helmut Dubiel und Ulrich Rodel. 1. Aufl. Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1991. 352 s.

 

DEMOKRATIZACIJA i parlamentarizm v Vostočnoj Jevrope. Moskva : INION RAN, 2003. 261 s. (Problemy obščestvennoj transformacii v stranach Vostočnoj Jevropy i Rossii)

 

DESET let soudobých dějin : jednání sekce Soudobé dějiny / Uspoř. Jiří Kocian a Oldřich Tůma. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 143 s.

 

DESET pražských dnů. 17.-27. listopad 1989 : Dokumentace / Úvod Milan Otáhal, Zdeněk Sládek 1. vyd. Praha : Academia, 1990. 672 s., [24] s. fotogr. - K vyd. připravil Historický ústav ČSAV a Historická komise Koordinačního centra Občanského Fóra.

 

DIENSTBIER, Jiří: Od snění k realitě : vzpomínky z let 1989-1999 / Ed. Tomáš Vrba. Praha : Lidové noviny, 1999. 441 s. : fotogr.

 

DISSENT and Opposition in Communist Eastern Europe : origins of civil society and democratic transition / Ed. by Detlef Pollack, Jan Wielgohs Aldershot : Ashgate, 2004. 275 s.

 

DOBĚ navzdory / Fotograf Pavel Štecha, Karel Kerlický, Petr Rošický aj. Praha : Orbis pictus, 1990. 91 s. : fotogr. - Fotografická publikace.

 

DOLEJŠÍ, Miroslav: Analýza 17. listopadu / úvod Miroslav Sládek. Loket nad Ohří : C & B Agentura, 1990. 22 s. Xerokopie.

 

DRAGULA, Ladislav: Průvodce pokojnou revolucí : Praha 1989. Praha : Zdeněk Dvořáček, 1990. 58 s. : obr. příl. - Průvodce pětačtyřiceti dny na sklonku roku 1989.

 

DRAKULIC, Slavenka: Cafe Europa : life after communism. London : Abacus, 2001. 213 s.

 

DVĚ desetiletí před listopadem : Sborník / Ed. Emanuel Mandler. Praha : Maxdorf, 1993. 109 s. (Historia Nova ; Sv. 3) -Vyd. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: O přechodech k demokracii. 1. vyd. Praha : Sociologické nakl., 1994. 156 s. (Studie ; Sv. 6)

 

EAST, Roger: Revolutions in Eastern Europe. 1st ed. London : Pinter, 1992. 193 s.

 

EASTERN Europe : politics, culture, and society since 1939 / Ed. Sabrina P. Ramet. Bloomington : Indiana University Press, 1998. 426 s.

 

EASTERN Europe in Revolution / Ed. Ivo Banac. Ithaca ; London : Cornell University Press, 1992. x, 255 s.

 

EKIERT, Grzegorz: The state against society : political crises and their aftermath in East Central Europe. Princeton : Princeton University Press, 1996. xvi, 435 s.

 

ELITY w Polsce, w Rosji i na Węgrzech / Ivan Szelenyi, Don Treiman, Edmund Wnuk-Lipiński. : Wymiana czy reprodukcja? / Red. Ivan Szelenyi, Don Treiman, Edmund Wnuk-Lipiński Warszawa : Instytut Studiów Politicznych PAN, 1995. 207 s.

 

The END of Czechoslovakia / Ed. Jiří Musil. Budapest ; London : Ceentral European University Press, 1995. x,283 s.

 

The END of the Cold war in Europe 1989 : New Thinking and New Evidence. Washington : The George Washington University, 1998. Přeruš. str. - Na volných listech.

 

The END of Yalta : breakthrough in Eastern Europe 1989/90 / Ed. Zbigniew Gluza. 3rd ed. Warszawa : Karta Center Foundation, 2004. 119 s. : fotogr.

 

EUROPA im Ostblock = Europe in the Eastern Bloc : Vorstellungen und Diskurse (1945 1991) = Imaginations and Discourses (1945-1991) / Hg. José M. Faraldo et al. Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2008. 407 s. (Zeithistorische Studien ; 44)

 

EUROPE from Below : An East-West Dialogue / Ed. by Mary Kaldor. 1st ed. London : Verso, 1991. ix, 223 s.

 

EVROPSKÁ revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas =: The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003. 216 s. : obr. příl. Soub. text něm. a angl. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy. [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

EYAL, Gil: The origins of postcommunist elites : from Prague Springs to the breakup of Czechoslovakia. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003. xxix, 238 s. (Contradictions ; Vol. 17)

 

FIGHTING poverty and reforming social security : what can Post Soviet States learn from the new democracies of Central Europe? / Ed. by Michael Cain, Nida Gelazis and Tomasz Inglot.. Washington : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005. 183 s. : il. - Akce: Fighting poverty and reforming social security [Konference]. Washington. 10.06.2005.

 

FALK, Barbara J.: The dilemmas of dissidence in East-Central Europe : citizen intellectuals and philosopher kings. Budapest : Central European University Press, 2003. xxxiv, 479 s.

 

The FALL of the Evil Empire : key documents of the Cold war / Ed. Jaromír Žegklitz. Praha : Civic Institute, 2002. 19 s. (CI Bulletin ; No. 88)

 

FEHR, Helmut: Unabhängige Öffentlichkeit und soziale Bewegungen : Fallstudien über Bürgerbewegungen in Polen und der DDR. Opladen : Leske und Budrich, 1996. 440 s.

 

FIALA, Petr - HOLZER, Jan - STRMISKA, Maxmilian: Politické strany ve střední a východní Evropě : ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 471 s (Sborniky ; Sv. 10)

 

FISCHER, Alexander: Die politische Wende 1989/90 in Sachsen : Ruckblick und Zwischenbilanz. Weimar : Böhlau, 1995. 276 s (Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung ; Bd. 1)

 

FLEYBERK, Jiří: Československé probuzení. 1. vyd. Praha : Orbis, 1990. 110 s. : fotogr. v textu. Chronologický přehled listopadových událostí a fotodokumentace.

 

FOWKES, Ben: The Rise and Fall of Communism in Eastern Europe. 2nd ed. London :

Macmillan, 1995. xxiii, 232 s. : fotogr.

 

ANDERSEN, Frode Overland: Fragile Democracies : a Study of Institutional Consolidation in Six Eastern and Central European Democracies, 1989-1997. Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, 2000. 173 s. (Trondheim Studies on East European Cultures & Societies ; No. 4)

 

FRANKLAND, Mark: The patriots' Revolution : How East Europe Won Its Freedom. 1st

ed. London : Sinclair-Stevenson, 1990. 352 s.

 

FREEDOM for Publishing, Publishing for Freedom : the Central and East European Publishing Project / Ed. by Timothy Garton Ash with contributions from Ralf Dahrendorf, Richard Davy, Elizabeth Winter. 1st ed. Budapest : Central European University Press, 1995. 201 s.

 

FREIHEIT und Nation Gewerkschaft Solidarność und unabhängige polnische Presse 1980-1990 : Ein Bestandsverzeichnis der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung / Bearb. von Irmgard Bartel. Bonn : Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999. 93 s. (Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; Bd. 10)

 

FREIHEIT und Öffentlichkeit : politischer Samisdat in der DDR 1985-1989 / Hg. Ilko-Sascha Kowalczuk. 1. Aufl. Berlin : Robert-Havemann-Gesellschaft, 2002. 597 s (Schriftenreihe des Robert-Havemann-Archivs ; 7)

 

FRICKE, Karl Wilhelm: Der Wahrheit verpflichtet : Texte aus fünf Jahrzehnten zur Geschichte der DDR. 2. Aufl. Berlin : Links, 2000. 636 s. : 1 CD

 

FRITZ, Verena: State-building : a comparative study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia. Budapest ; New York : Central European University Press, 2007. xiv, 384 s. : tab.

 

FROM Solidarity to martial law : the Polish crisis of 1980-1981 : a documentary history / ed. by Andrzej Paczkowski and Malcolm Byrne ; assoc. ed. Gregory F. Domber, Magdalena Klotzbach. 1st ed. Budapest : CEU press, 2007. xlvii, 548 s. (National security archive cold war readers )

 

FURET, François: Le passé d'une Illusion : essai sur l’idée communiste au XXe siècle. Paris : Calmann-Lévy, 1995. 580 s.

 

GABANYI, Anneli Ute: The Ceauşescu Cult : propaganda and power policy in communist Romania. Bucharest : The Romanian Cultural Foundation, 2000. 431 s.

 

GAJDAR, Jegor: Dni poraženij i pobed. Moskva : Vagrius, 1997. 365 s. : fotogr.

 

GÁL, Fedor: Dnešní krize česko-slovenských vztahů. 1. vyd. Praha : Sociologické nakl., 1992. 112 s. : tab., grafy. (Studie ; 4)

 

GÁL, Fedor: Vízie a ilúzie : eseje, komentáre, glosy, rozhovory 1989-1999. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2000. 155 s. (Domino)

 

GÁL, Fedor: Z prvej ruky. 1. vyd. Bratislava : Archa, 1991. 174 s., [16] s. fotogr. : grafy.

 

GÁL, Jozef: Československo v rokoch 1968-1990. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1991. 41 s.

 

GARTON ASH, Timothy: Dějiny přítomnosti : eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let / Z angl. orig. přel. Simon Pellar. 1. vyd . Praha : Paseka, 2003. 406 s.

 

GARTON ASH, Timothy: The File : a Personal History. 1st Vintage Books ed. New York : Vintage Books, 1998. 256 s.

 

GARTON ASH, Timothy: Im Namen Europas : Deutschland und der geteilte Kontinent / Aus dem Engl. v. Yvonne Badal. München : Carl Hanser, 1993. 855 s.

 

GARTON ASH, Timothy: Ein Jahrhundert wird abgewählt Aus den Zentren Mitteleuropas 1980-1990 / Aus dem Engl. von Yvonne Badal. München : Carl Hanser, 1990. 475 s.

 

GARTON ASH, Timothy: The Magic Lantern : The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. 1st ed. New York : Random House, 1990. 156 s.

 

GARTON ASH, Timothy: The Polish Revolution : Solidarity. London : Granta Books, 1991. xiii, 422 s.

 

GARTON ASH, Timothy: Rok zázraků / Z angl. orig. přel. Miroslav Drozd. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1991. 125 s. (Knihovna Lidových novin ; Sv. 7)

 

GARTON ASH, Timothy: Spis : osobný príbeh / Překlad Eva Šimečková. Bratislava : Archa, 1998. 214 s.

 

GARTON ASH, Timothy: Středoevropan volbou / Přel. Anna Grušová. 1.vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 132 s.

 

GARTON ASH, Timothy: The Uses of Adversity : Essays on the Fate of Central Europe. London : Granta Books, 1991. ix, 304 s.

 

GARTON ASH, Timothy: Zeit der Freiheit. : Aus den Zentren von Mitteleuropa - München, 1999. 499 s.

 

La GAUCHE face aux mutations en Europe / Éd. par Pascal Delwitt, Jean-Michel de Waele: Bruxelles : Ed. de l’Université de Bruxelles, 1993. 218 s.

 

The GEOPOLITICAL Position of Central Europe : Development Tendencies in the 21st Century / Ed. Peter Link, Ivo Samson.. Bratislava : Slovak Foreign Policy Association, 1998. - Akce: The Geopolitical Position of Central Europe [Mezinárodní konference]. Častá Papiernička. 04.06.1998 05.06.1998.

 

GIESEKE, Jens - HUBERT, Doris: The GDR State Security : Shield and Sword of the Party. Berlin : Bundeszentrale für politische Bildung, 2002. 120 s. : fotogr.

 

GILBERT, Felix - LARGE, David Clay: Konec evropske éry : dějiny Evropy 1890-1990 / Přel. Michal Mocek. Praha : Mladá fronta, 2003. 654 s.

 

GOOD-by, Samizdat : twenty years of Czechoslovak underground writing / Ed. Marketa Goetz-Stankiewicz ; Forew. Timothy Garton Ash. Evanston : Northwestern University Press, 1992. xxxi, 309 s.

 

GORBAČOV, Michail Sergejevič: Conversations with Gorbachev : on perestroika, the Prague Spring, and the crossroads of socialism / Mikhail Gorbachev, Zdeněk Mlynář ; Transl. by George Shriver. New York : Columbia University Press, 2002. xxv, 225 s.

 

GORBAČOV, Michail Sergejevič: Gorbachev : on my country and the world / Mikhail Gorbachev ; Transl. from Russian by George Shriver. New York : Columbia University Press, 2000. 300 s.

 

GORBAČOV, Michail Sergejevič: Výbor z projevů a statí. 1-3 . Praha : Svoboda, 1988-1989. 452 s. ; 515 s. ; 518 s.

 

GORBAČOV, Michail: Wie es war : Die deutsche Wiedervereinigung. Berlin, 1999. 222 s.

 

GOTOVICH, José - De WAELE, Jean-Michel - DELWIT, Pascal: L’Europe des communistes. Bruxelles : Complexe, 1992. 352 s.

 

GRAPPLING with Democracy : Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995) / Ed. by Elźbieta Matynia. 1st ed. Prague :.Sociologické nakl., 1996. 298 s.

 

GROCH, Juraj: Riport o nežnej revolúcii / Preklad Milada Pauleová, Etela Wetzlerová. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1990. 141 s. : fotogr. - Soub. německý a anglický text.

 

GRONSKÝ, Ján: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. 3, 1968-1989. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 308 s.

 

GRZYMALA-BUSSE, Anna M.: Redeeming the communist past the regeneration of communist parties in East Central Europe. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. xviii, 341 s.

 

A HANDBOOK of the Communist Security Apparatus in East Central Europe : 1944-1989 / Ed. by Krzysztof Persak and Lukasz Kamiński Warszaw : Institute of National Remembrance, 2005. 52 s. : obr. příl.

 

HANHIMÄKI, Jussi - WESTAD, Odd Arne: The Cold War : a history in documents and eyewitness accounts. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2003. 694 s.

 

HANZEL, Vladimír: Zrychlený tep dějin : Reálné drama o deseti jednáních / Zprac. a uspoř. .... 1. vyd. Praha : OK Centrum, 1991. 500 s. : fotogr.

I

HAT die politische Utopie eine Zukunft? / Hrsg. Richard Saage. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. xii, 268 s.

 

HAVEL, Václav: Dokumenty doby č. 1 / Václav Havel, kol. autorů Charty 77 a občan. fóra ; Red. M. Kožešník ; Fotogr. Jaroslav Krejčí, Alan Pajer. Praha : Svépomoc, 1990. 46 s. : fotogr.

 

HAVLÍK, Petr - STONIŠ, Marek: Klaus & ti druzí : osobní inventura Petra Havlíka. Praha : Pallata, 1998. 214 s.

 

HEINRICH, Manfred: Die Osteuropa-Forschung in der DDR.: Bilanz und Perspektiven. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1991. 55 s. (8/1991 Berichte des BIOSt)

 

A HELSINKI Watch Report : February 1990 Helsinki : U. S. Helsinki Watch Committee, 1990. 142 s.

 

HERTLE, Hans-Hermann - ELSNER, Kathrin: Mein 9. November : der Tag, an dem die Mauer fiel. Berlin : Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann, 1989. 272 s. : fotogr.

 

HIERARCHIE jako přednost i slabina komunistického vládnutí : dědictví komunistické vlády 4. : sborník příspěvků ze semináře / Ed. Martin Hájek 1. Vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003. 111 s. (Sociologické texty ; 12/2003)

 

HIERARCHY as the Strength and Weakness of Communist Rule : The Legacy of Communist Rule 4. : a Volume of Papers from the Seminar Held in Prague / Ed. Martin Hájek. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2004. 167 s. (Sociologické studie ; 10/04)

 

HLEDÁNÍ naděje 1978-1987 : Výběr z ineditních sborníků / Výběr textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner, Emanuel Mandler, Jan Nedvěd, Bohumil Pechr a Karel Štindl. Praha : Maxdorf, 1993. 259 s (Historia Nova ; Sv. 1) Vyd. Nadace Demokratické Iniciativy ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

 

HLIVKA, Ivan: Couvnutí socialismu. 1. Vyd. Praha : Svoboda servis, 2004. 88 s.

 

HLIVKA, Ivan: Osudy socialismu. 13, Komunistické hnutí žije a bojuje. [Praha] : Orego, 2001. 67 s.

 

HLUŠIČKOVÁ, Růžena: Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989 : Sborník dokumentů. Brno : Maxdorf, 1994. 281 s (Historia Nova ; Sv. 4) Vyd. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

 

HOHMANN, Hans-Hermann: Der politisch-okonomische Umbruch in Osteuropa und seine Konsequenzen fur die Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 44 s. (Berichte des BIOst ; 45/1990)

 

HOLLANDER, Paul: Decline and discontent : communism and the West today. New Brunswick : Transaction, 1992. viii, 314 s.

 

HOLUBEC, Stanislav: Výměna elit : sociologické aspekty tzv. sametové revoluce. 1. vyd. Praha : Futura, 2002. 31 s.

 

HONAJZER, Jiří: Občanské fórum : vznik, vývoj a rozpad / Doslov Jan Ruml. 1. vyd. Praha : Orbis, 1996. 107 s. : fotogr.

 

HONECKER - Gorbatschow : Vieraugenspräche / Hrsg. und eingeleitet von Daniel Küchenmeister unter Mitarbeit von Gerd-Rüdiger Stephan. Berlin : Dietz, 1993. 271 s.

 

HOPPE, Jiří - SUK, Jiří: Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků : před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989 : dvě historické studie doplněné edicí vybraných dokumentačních materiálů. 1. vyd. Praha : Euroslavica, 2008. 165 s.

 

HORÁČEK, Michal: Jak pukaly ledy / Fotografie Jaroslav Krejčí, Herbert Slavík. Praha : Ex libris, 1990. 224 s. : fotogr.

 

HORŇÁK, Viliam: Československo mezi přestavbou a revolucí : Politický deník 1987-91. 1, Přestavba ; 2, Revoluce ; 3, Vystřízlivění. 1. vyd. Praha : Pražská imaginace, 1991. 58 s. ; 60 s. ; 69 s.

 

HORSKÝ, Jaromír: Hlavní příčiny rozvratu socialismu v Evropě : příspěvek k analýze se zaměřením na Československo. Praha : J. Weber, 2000. 39 s.

 

HORSKÝ, Vladimír: Die sanfte Revolution in der Tschechoslowakei 1989 : Zur Frage der systemimmanenten Instabilität komunistischer Herrschaft. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 114 s (Berichte des BIOst ; 14/1990)

 

HUCEK, Miroslav: Svědectví pražských zdí : 17.11. - 17.12.1989 / Sest. a fotografoval Miroslav Hucek ; Text Petr Nový, Radovan Boček, Arita Haiduková, Barbara Hucková. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 95 s. : fotogr. Fotografická publikace.

 

HUMAN Rights and Responsibilities in a Divided World / Ed. Jaroslav Krejčí. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1996.134 s. - Akce: Human Rights and Responsibilities in a Divided World [Workshop conference]. Praha. 20.09.1995 24.09.1995.

 

HUNTINGTON, Samuel P.: Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu / Z angl. orig. přel. Ladislav Nagy ; Předml. Michael Žantovský. 1. vyd. Praha : Rybka Publ., 2001. 445 s.

 

HUNTINGTON, Samuel P.: The third wave : democratization in the late twentieth century. Norman : University of Oklahoma Press, 1993. xvii, 366 s.

 

HUNTINGTON, Samuel P.: Třetí vlna : demokratizace na sklonku dvacátého století. 1. vyd. Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2008. 343 s.

 

HUSÁK, Petr: Česká cesta ke svobodě. Díl 1, Revoluce či co? 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 1999. 167 s.

 

HUTCHINGS, Robert L.: Als der Kalte Krieg zu Ende war : ein Bericht aus dem Innern der Macht. Berlin, 1999. 490 s.

 

HUTCHINGS, Robert L.: American diplomacy and the end of the Cold War : an insider's account of U.S. policy in Europe, 1989-1992. Washington : The Woodrow Wilson Center Press, 1997. xviii, 456 s.

 

HVÍŽĎALA, Karel: Výslech revolucionářů z listopadu 1989. Praha : Art-servis, 1990. 80 s.

 

HVÍŽĎALA, Karel: Výslech revolucionářů z roku '89. Praha : Primus, 2000. 257 s. : fotogr.

 

CHARTA 77 : dokumenty 1977-1989. Sv. 1, 1977-1983 ; Sv. 2, 1984-1989 ; Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. lxxxi, 595 s. ; viii, 597-1125 s. ;: 1 DVD ; iv, 523 s. : il.

 

CHARTA 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977-1989 : sborník z konference = Charter 77 : from the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977-1989 : the proceedings of the Conference / Eds. Markéta Devátá, Jiří Suk, Oldřich Tůma. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 415 s. - Text část. angl., něm., pol.. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

CHRONIK eines Zusammenbruchs : Der "heisse" Herbst 1989 und seine Folgen in den Ländern des Warschauer Paktes / Hrsg. Robert Weiss. Berlin : J. H. W. Dietz, 1990. 133 s.

 

ILJUCHIN, V. I.: Gorbačov bez masky : Řeč hlavního žalobce / Z rus. orig. přel. Jitka Svobodová. 2. vyd Praha : Orego, 1997. 39 s.

 

ILLNER, Michal: The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1997. 61 s. (Working papers ; 97:7)

 

IM geteilten Europa : Tchechen, Slowaken und Deutsche und ihre Staaten 1948-1989 / für die deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Historikerkommission hrsg. von Hans Lemberg, Jan Křen und Dušan Kováč. Essen : Klartext, 1998. 268 s. (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd. 10)

 

"IM Kreml brennt noch Licht" : die Spitzenkontakte zwischen SED/PDS und KPdSU 1989-1991 / Hrsg. Detlef Nakath, Gero Neubauer, Gerd-Rudiger Stephan. Berlin : Dietz, 1998. 287 s.

 

Die INTERNATIONALE Politik 1989-1990 : Studienausgabe. München : Oldenbourg, 1993. xi, 545 s.

 

IRMANOVÁ, Eva: Kádárismus : vznik a pád jedné iluze. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. 194 s.

 

IRMANOVÁ, Eva: Kádárismus jako fenomén socialismu. Praha : Ústav dějín střední a východní Evropy ČSAV, 1992. 15 s. Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd.. Res. něm. a angl.

 

IRRECONCILABLE Differences? : Explaining Czechoslovakia's Dissolution / Ed. Michael Kraus and Allison Stanger.; Forew. by Václav Havel. Lanham ; Boulder, 2000. xiii, 346 s.

 

ISTORIJA antikommunističeskich revoljucij konca XX veka = History of the anticommunist revolutions end of the 20th century : Centraľnaja i Jugo-Vostočnaja Jevropa / Otv. red. Ju. S. Novopašin. Moskva : Nauka, 2007. 396 s. (XX vek v dokumentach i issledovanijach)

 

ISTORIJA Rossii : XX vek / O. A. Janovskij et al. ; pod red. V. I. Menkovskogo i O. A. Janovskogo. Minsk : RIVS, 2005. 703 s.

 

JAKEŠ, Miloš: Dva roky generálním tajemníkem. 1. vyd. Praha : Regulus, 1996. 137 s. : fotogr. (Dokumenty ; Sv. 1)

 

JARO léto 1968, podzim 1989 / Sest. Miloš Polášek ; Fotogr. Petr Berger, Eduard Dvorský, Vladislav Galgonek, Jiří Kudělka, Miloš Polášek, Bohuslav Růžička, Petr Sikula, Jindřich Štreit, Milena Valušková, Miroslav Stoniš ; Text Petr Holý. 1. vyd. Ostrava : Profil, 1990. 125 s. : fotogr. - Fotografická publikace.

 

JEDLICKI, Jerzy: The Revolution of 1989 : The Unbearable Burden of History. Washington : Woodrow Wilson Center, 1990. 13 s. (Occasional paper ; no. 24)

 

JESEŇ nádeje alebo Historia písaná v uliciach. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. 85 s. : fotogr. v textu. - Fotografická publikace o listopadu 1989.

 

JEŠUTOVÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Jaroslava: Československý rozhlas na cestě k demokracii : od perestrojky ke svobodným volbám. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 58 s. (Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)

 

JEVSTIGNEJEVA, L. P. - JEVSTIGNEJEV, R. N.: Postsocialističeskaja transformacija v kontekste sovremennych ekonomičeskich teorij. Moskva : Institut meždunarodnych ekonomičeskich i političeskich issledovanij RAN, 1997. 32 s.

 

JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Charta 77 a právní stát. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1995. 234 s.

 

JOPPKE, Christian: East German dissidents and the revolution of 1989 : social movement in a Leninist regime. 1st ed. New York : New York University Press, 1995. xiv, 277 s.

 

JUCHLER, Jakob: Osteuropa im Umbruch : Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen 1989-1993 : Gesamtüberblick und Fallstudien. Zürich : Seismo, 1994. xi, 461 s.

 

JURIŠTA, Ján: Sto mesiacov po "nežnej" : Slovensko v závoze majetkového prevratu a medzinárodný kontext. 1. vyd. Topoľčany : Prima print, 1998. 102 s.

 

KABELE, Jiří: Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 582 s. Res. angl.: From kapitalism to socialism and back.

 

KAISER, Karl: Deutschlands Vereinigung : die internationalen Aspekte : mit den wichtigen Dokumenten / bearbeitet v. Klaus Becher. 1. Aufl. Bergisch Gladbach : Bastei-Lubbe, 1991. 383 s.

 

KALTER Krieg : Beiträge zur Ost West Konfrontation 1945 bis 1990 / Hrsg. Stefan Karner, Erich Reiter, Gerald Schöpfer. Graz : Leykam, 2002.297 s. - Akce: Ost-West-Konfrontation zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der "Charta von Paris" [Mezinárodní sympozium]. Graz. 1998/1999.

 

KAN 1968-2003 : 35 let úsilí o polidšťování politiky / Připr. Pavel Holba 1. vyd. Praha : KAN, 2003. 127 s.

 

KAPITOLY z dějin české demokracie po roce 1989 / Ed. Adéla Gjuričová a Michal Kopeček. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. 320 s.

 

KAPLAN, Robert D.: Přicházející anarchie : zborcení snu - svět po studené válce / Z angl. orig. přel. Marta Helingerová. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003. 187 s.

 

KARDINÁL Tomášek : generál bez vojska ...? / Uspoř. a texty Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško. 2. vyd Praha : Vyšehrad, 2003. 209 s. : fotogr.

 

KEANE, John: Václav Havel : a Political Tragedy in Six Acts. 1st ed. London : Bloomsbury, 1999. 532 s. : fotogr.

 

KEANE, John: Václav Havel : politická tragédie v šesti dějstvích / Z angl. orig. přel. Jiří Vaněk. Praha : Volvox Globator, 1999. 428 s.

 

KENNEY, Padraic: A carnival of revolution : Central Europe 1989. Princeton : Princeton University Press, 2002. viii, 341 s. : fotogr.

 

KENNEY, Padraic: Karneval revoluce : střední Evropa 1989 / Z angl. orig. přel. Petruška

Šustrová. 1. vyd Praha : BB art, 2005. 390 s.

 

KLEIN, Thomas: „Frieden und Gerechtigkeit!“ : die Politisierung der Unabhängigen Friedensbewegung in Ost-Berlin während der 80er Jahre. Köln : Böhlau, 2007. 548 s. (Zeithistorische Studien ; Bd. 38)

 

KLIO ohne Fesseln? : Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus / Eds. Alojz Ivaniševič, Andreas Kappeler, Walter Lukan und Arnold Suppan. Wien : Lang., 2002. 548 s.

 

KLUSÁKOVÁ, Jana - GÁL, Fedor: Jana Klusáková a Fedor Gál rozmlouvají nadoraz o Mečiarovi, Kňažkovi, Klausovi, Havlovi a konci jedné revoluce. Praha : Primus, 1992. 109 s. : fotogr.

 

KLUSÁKOVÁ, Jana - PITHART. Petr: Jana Klusáková a Petr Pithart rozmlouvají nadoraz o Havlovi, Klausovi, Mečiarovi a revoluci která požírá své děti. Praha : Primus, 1992. 111 s. : fotogr.

 

KNOTEK, Ivan - HRUŠOVSKÝ, Bohuš: Kto koho zradil? : rozhovory s Ivanom Knotekom o páde socializmu v Československu. 1. vyd. Bratislava : ProMédia, 2001. 296 s. : fotogr.

 

KNOTEK, Ivan: Pasca bez úniku alebo Prebudenie zo sna M.S. Gorbačova. 1. vyd. [Bratislava] : ProMedia, 2003. 235 s. : fotogr. (Literatura faktu)

 

KOHL, Helmut - DIECKMANN, Kai - REUTH, Ralph Georg: Chtěl jsem sjednocení Německa / Z něm. orig. přel. Milena a Miroslav Galuškovi. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 334 s.

 

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka - KOKOŠKA, Stanislav: Klub za socialistickou přestavbu Obroda. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 211 s.

 

KOMUNISMUS v České republice : vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice / Naps. Petr Fiala, Jan Holzer, Miroslav Mareš, Pavel Pšeja. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 315 s.

 

KOMUNISMUS v nás - cesta do minulosti nebo budoucnosti? : sborník přednášek / Odp. red. Tomáš Drobný. 1. vyd. Brno : Občanský nadační fond, 2000. 75 s.

 

KONFLIKTY v uslovijach sistemnych izmenenij v stranach Vostočnoj Jevropy / Otv. red. M. A. Karpunina. Moskva : Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam RAN, 1994.

 

K0RALEWICZ, Jadwiga - ZIOLKOWSKI, Marek: Mentalność Polakow : sposoby myslenia o polityce, gospodarce i zyciu spolecznym 1988-2000. Warszawa : Scholar, 2003. 276 s.

 

KORNAI, János: Od gulášového komunizmu k trhovej ekonomike / Preklad: Marina Gališová, Vladislav Gališ, Katarína Králová .1. vyd. Bratislava : Kalligram, 1998. 225 s.

 

KOTEK, Petr: Kronika Studentského vysílání : FAMU během listopadových událostí roku 1989. 1. vyd. Praha : Malá Skála, 2000. 91 s. (Český dokumentární film ; Sv. 2)

 

KOTTHOFF, Hermann - MATTHÄI, Ingrid: Vom Kombinat zum Kleinbetrieb : Die Entstehung einer mittelständischen Industrie : Ein deutsch-tschechischer Vergleich. Berlin, 1999. 309 s.

 

KOTZ, David M. - WEIR, Fred: Revolution from above : The demise of the Soviet system. 1st ed. London : Routledge, 1997. xi, 302 s.

 

KOUDELKA, František: Zasedání ÚV KSČ a obsazení nejvyšších funkcí v KSČ 1986-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 56 s. (Materiály, studie, dokumenty ; Č. 13/1999)

 

KREJČÍ, Oskar: Povaha dnešní krize. Praha : East Publ., 1998. 216 s.

 

KREJČÍ, Oskar: Proč to prasklo aneb Hovory o demokracii a "sametové revoluci". 1. vyd. Praha : Trio, 1991. 138 s.

 

KRENZ, Egon: Herbst '89. Berlin : Neues Leben, 1999. 416 s.

 

KRÍZY režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948-1989 : Historicko-politologické pohľady / Zost. Michal Štefanovský, Marta Zágoršeková. Banská Bystrica : Pedagogická spoločnosť J.A.Komenského, 1997.272 s.

 

KRONIKA sametové revoluce. 1-2 / Odp. red. Petr Holubec. Praha : ČTK, 1989. 47 s. : fotogr. ; 47 s. : fotogr.

 

KROUPA, Daniel: Svoboda a řád : Sváteční rozhovory / K vyd. připr. Jan Šícha. Praha : Éós, 1996. 134 s. : fotogr.

 

KRÜGER, Uwe: Die Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen in sowjetischen Betrieben während der 80er Jahre. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 42 s. (Berichte des BIOst ; 48/1990)

 

KRYL, Karel: Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. 162 s., fotogr.

 

KRYL, Karel: Rozhovory / Vybr. a obr. doprovod připr. Marlen Kryl ; K vyd. připr. a red. Jaroslava Jiskrová .1. vyd. Praha : Torst, 2006. 811 s. : fotogr.

 

KUBÁT, Michal: Postkomunismus a demokracie : politika ve středovýchodní Evropě. Praha : Dokořán, 2003. 125 s. : tb., mp.

 

KUČERA, Jaroslav: Zpráva o stavu světa. Praha : J. Weber, 1997. 30 s. (Dokumentace )

 

KÜHN, Hartmut: Das Jahrzehnt der Solidarność : die politische Geschichte Polens 1980-1990. 1. Aufl. Berlin : BasisDruck, 1999. 618 s. : fotogr.

 

KUHNHARDT, Ludger: Revolutionszeiten : Das Umbruchjahr 1989 im geschichtlichen Zusammenhang . München : Olzog, 1994. 317 s.

 

KUKRAL, Michael. A.: Prague 1989: Theater of Revolution : A Study in Humanistic Political Geography. [S.l.] : Columbia University Press, 1997. xii, 236 s. : fotogr.

 

KULTUR im Umbruch : Polen - Tschechoslowakei - Russland / Aut. Ivo Bock, Wolfgang Schlott, Hartmute Trepper et al. Bremen : Ed. Temmen, 1992. 231 s.

 

KULTUR im Umbruch : Transformationsprozesse und Systemwandel in Russland und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert / Hrsg. Isabelle Guntermann, Ursula Justus und SylvaWawrzinek. Bochum : Projekt, 1999. 288 s.

 

LANDA, Václav: Rossija i Čechija : 1985-1996. 1. vyd. Praha : V. Landa, 1998. 328 s.

 

LAQUEUR, Walter: Europe in our time : A history 1945-1992. New York : Penguin, 1992. xxii, 617 s.

 

The LAST decade of the Cold War : from conflict escalation to conflict transformation / Ed. Olav Njlstad. 1st ed. London : Frank Cass, 2004..xxiii, 435 s. (Cold War history ; 5 ) (Nobel Symposium ; 122)

 

Die LEGITIMITÄT der Freiheit : politisch alternative Gruppen in der DDR unter dem Dach der Kirche / Hrsg. Detlef Pollack. Frankfurt a.M. : Peter Lang, 1990. 245 s. (Forschungen zur praktischen Theologie ; Bd. 8)

 

LEGTERS, Lyman H.: Eastern Europe : Transformation & Revolution 1945-1991. Lexington : Heath, 1992. xxxiii, 665 s. : fotogr.

 

LENSKI, Katharina - MERKER, Reiner: Zwischen Diktat und Diskurs : oppositionelle Handlungsräume in Gera in den 80er Jahren. Erfurt : Landesbeauftragte des Freistaates Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, 2006. 157 s. : il.

 

LEONCINI, Francesco: L'Europa centrale ; Conflittualita e progetto : passato e presente tra Praga, Budapest e Varsavia. 1. ed. Milano : Cafoscarina, 2003. 332 s.

 

LEVESQUE, Jacques: The Enigma of 1989 : The USSR and the Liberation of Eastern Europe / Transl. from the French Keith Martin. Berkeley : University of California Press, 1997. ix, 267 s.

 

LIEBERMANN, Doris - FUCHS, Jürgen - WALLAT, Vlasta: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998. 295 s. (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; Bd. 11)

 

LITERATURE and Politics in Central Europe : Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiewicz / Eds. Leslie Miller, Klaus Petersen. Columbia : Camden House, 1993. x, 148 s. : porttr.

 

LONGWORTH, Philip: The Making of Eastern Europe : from prehistory to postcommunism. 2nd ed. Basingstoke : Macmillan, 1997. xiii, 352 s.

 

LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu? : Neskartované spomienky generála Lorenca / Úvod Ján Smolec. 1. vyd Bratislava : Tatrapress, 1992. 208 s. : fotogr. (Svedectvá )

 

LOTH, Wilfried: Overcoming the Cold War : A history of Détente, 1950 1991. New York : Palgrave, 2002. 255 s.

 

LYKOŠINA, L. S.: Pol'skij krizis 80-ch godov i jego otraženije v obščestvennom soznanii. Moskva : Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam RAN, 1993. 172 s.

 

MacRAE, Rob: Resistance and Revolution : Václav Havel's Czechoslovakia. Richmond : Carleton University Press, 1997. 331 s. Na volných listech.

 

MÁČOVSKÝ, Vincent: Spoveď posledného komunistiského biskupa alebo Slovenská odysea. 1. vyd.. S.l. : Vincent Máčovský, c2008. 362 s.

 

MACHONIN, Pavel: Social Transformation and Modernisation = Sociální transformace a modernizace : K výstavbě teorie společenských změn v evropských postkomunistických zemích : On Building Theory of Societal Changes in the Post-Communist European Countries. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelstvi, 1997. 155 s. (Anglická řada ; Sv. 3)

 

MAIER, Charles S.: Dissolution : the crisis of communism and the end of East Germany. Princeton : Princeton University Press, 1997. xx, 440 s.

 

The MAKING of Post-Communist Elites in Eastern Europe : a comparison of political and economic elites in the Czech Republic, Hungary and Poland. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1996. 49 s., 9 s. příl. (Working Papers ; 96:3 )

 

MALIA, Martin: Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991 / Z angl. orig. přel. Pavel Vereš. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. 566 s (Dějiny Evropy ; Sv. 7)

 

MALIA, Martin: The Soviet tragedy : A history of Russian socialism in Russia, 1917-1991. New York : Free Press, 1994. x, 575 s.

 

MANOLOVA, Nataša: Stříleli na komunismus a zastřelili Bulharsko : bulharští intelektuálové o přechodu a o sobě / Z bulh. orig. přel. Jiří Stano. Praha : Orego, 2002. 55 s. (Osudy socialismu ; 12)

 

MARTENS, Ludo: Sovětský svaz a sametová kontrarevoluce. Praha : Orego, 1996. 268 s.

 

MASON, David S.: Revolution and transition in East-Central Europe. Boulder : Westview Press, 1996. xix, 242 s.

 

MASON, David S,: Revolution in East Central Europe : The Rise and Fall of Communism and the Cold War . Boulder : Westview Press, 1992. 219 s.

 

MASON, John W.: The Cold War : 1945-1991. 1st ed. London : Routledge, 1996. xvi, 82 s. (Lancaster pamphlets )

 

MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-Invasion of Poland in 1980/81 and the End of the Cold War / Vojtech Mastny. Washington : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1998. 36 s. (Working paper ; No. 23)

 

MEDVEDĚV, Vadim A.: V komande Gorbačeva : Vzgliad iznutri. Moskva : Bylina, 1994. 239 s. : fotogr.

 

MĚCHÝŘ, Jan: Velký převrat či snad revoluce sametová : několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989-1992. 1. vyd. Praha : Progetto, 1999. 359 s.

 

MÉMOIRES du communisme en Europe centrale / Éd. Marie Claire Lavabre. Prague : CeFReS, 2001. 261 s. (Cahiers du CeFReS ; No. 26/2001)

 

MERKEL, Wolfgang - PUHLE, Hans-Jürgen: Von der Diktatur zur Demokratie : Transformationen, Erfolgsbedingungen, Entwicklunspfade. Opladen : Westdeutscher Verl., 1999. 274 s.

 

MEZI dvěma transformacemi = Od transformacji do transformacji : Polska i Czechosłowacja w latach 1947(1948)-1989 : Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989 / Red. Jan Jacek Bruski, Eduard Maur, Michal Pułaski, Jaroslav Valenta. Praha : Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2001. 237 s. Res. angl.

 

MEZNÍK, Jaroslav: Můj život za vlády komunistů : 1948-1989. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2005. 329 s. : fotogr. (Prameny dějin moravských ; Sv. 10)

 

MIKLOŠKO, Jozef: Ako sme boli slobodní. [2.]. Bratislava : Daco, 1999. 684 s. : fotogr.

 

MILÝ Václave Tvůj : Přemýšlení o Václavu Havlovi / Úvod. slovo Anna Freimanová. Praha : Divadelní ústav, 1997. 197 s. : fotogr.

 

MINK, Georges - SZUREK, Jean-Charles: Ressources, Calculs et Anticipations de l'Ex-nomenklatura en Pologne, Hongrie et Tchècoslovaquie 1988-1992. Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, 1997. 66 s.

 

MOC verzus občan : Úloha represie a politického násilia v komunizme [Repression in the war situation period in the years 1981-1983] / Zost. Pavel Žáček, Patrik Košický, Eva Guldanová.. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2005. 242 s. : fotogr. - Akce: Úloha represie a politického násilia v komunizme [Medzinárodný seminár]. Bratislava. 10.11.2005-11.11.2005.

 

MOCNÍ? a BEZMOCNÍ? : politické elity a disent v období tzv. normalizace / Ed. Miroslav Vaněk 1. vyd. Praha : Prostor, 2006. 411 s.

 

MONTALDO, Jean: François Mitterrand a 40 loupežníků : Fakta, argumenty, spekulace...? / Z franc. orig. přel. Ilona Staňková, Irena Schovancová. 1. vyd. Praha : ETC, 1996. 172 s. : fotogr.

 

MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno : Některé rodinné důvody sametové revoluce : Sociologický esej. 1. vyd. Praha : Sociologické nakl., 1991. 81 s. (Knižnice Sociologických aktualit ; Sv, 2)

 

MÜHLEMANN, Ernst: Europäische Renaissance : Herausforderung für politische Führung und wirtschafliches Management. Zürich : Ausbildungszentrum Wolfsberg, 1990. 49 s. (Wolfsbergschriften ; Bd. 15)

 

MURRAY, Donald: Demokracie despotů / Z angl. orig. přel. Michal Komárek. 1. vyd. Praha : G plus G, 1997. 248 s.

 

MYANT, Martin: Successful Transformations? : the creations of market economies in Eastern Germany and the Czech Republic. Cheltenham : Edward Elgar, 1997. xiii, 267 s. (Studies of communism in transition)

 

NACIONAĽNO-territoriaľnyj faktor v istorii Centraľnoj i Jugo-Vostočnoj Jevropy v XX veke i Rossija (SSSR) : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. Minsk, 24-25 aprelja 2003 g. / Red. koll. O.A. Janovskij (otv. red.) et al. Minsk : BGU, 2004. 263 s.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha : Triton, 2003. 234 s (Dějiny do kapsy ; 22 )

 

NARRATIVES unbound : historical studies in post-communist Eastern Europe / Ed. by Sorin Antohi, Balazs Trencsenyi and Peter Apor. Budapest ; New York: CEU Press/Central European University Press, 2007. xxiii, 488 s. (Pasts incorporated : CEU studies in the humanities : Vol. 5)

 

NEJCITLIVĚJŠÍ místo režimu : Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů / K vyd. připr. Petr Blažek a Jaroslav Pažout. Praha : Pulchra, 2008. 143 s. : portréty, faksim. : 1 CD.

 

1989 und die Folgen. Wien : Institut für die Wissenschaften vom Menschen, 1999. 205 s.

 

NEW Europe : the Impact of the First Decade. Vol. 2, Variations on the Pattern / Ed. by Teresa Rakowska-Harstone, Piotr Dutkiewicz, Agnieszka Orzelska. Warsaw : Institute of Political Studies PAS, 2006. 528 s.

 

NEW Thinking in International Relation Theory / Eds. Michael W. Doyle, G. John Ikenberry. Boulder : Westview Press, 1997. 296 s.

 

NĚŽNÁ revoluce v pražských ulicích / Text, uspoř. a výběr Jan Halada, Mirko Ryvola ; Předml. Jiří Černý ; Il. Dušan Pálka. 1. vyd. Praha : Lidové nakladatelství, 1990. 61 s. : fotogr. Res. angl., něm., rus.

 

NKVD/KGB Activities aid its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe, 1945-1989 : Anthology / Ed. Alexandra Grúňová. Bratislava : Nation’s Memory Institute, 2008. 403 s. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007 16.11.2007.

 

NOVÁK, Jan: Samet a pára / Přel. Jarka Vrbová, Tomáš Vrba, Jan Novák. 2. vyd. Brno : Atlantis, 1992. 163 s. 1. vyd. v nakl. Sixty-Eight Publishers v roce 1992.

 

NOVÁK, Miroslav: Une Transition démocratique exemplaire? : L'émergence d'un système de partis dans les pays Tchèques. Prague : CeFReS, 1997. 190 s.

 

NOVÁK, Rudolf: Svatá zpověď esenbáka. Svatá zpověď estébáka. Praha : Likeran, 1991. 134 s.

 

NOVEMBER '89 v regiónoch Slovenska a dnešok : november 1989 - november 1999 / Zost. Michal Horský. Martin : Asociácia vydavateľov regionálnej tlače Slovenska, 2000. 93 s. : fotogr.

 

NOVEMBER 1989 a Slovensko : chronológia a dokumenty 1985-1990 / Ed. Jozef Žatkuliak, Viera Hlavová, Alžbeta Sedliaková, Michal Štefanský. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1999. 622 s.

 

NOVEMBER 1989 na Slovensku : súvislosti, predpoklady a dôsledky / Ed. Jan Pešek, Soňa Szomolányi. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1999. 180 s.

 

NOVEMBROVÁ revolúcia a česko-slovenský rozchod : od česko-slovenskej federácie k samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti / Zost. Viera Hlavová, Jozef Žatkuliak. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002. 343 s. (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; 14)

 

NOVOTNÝ, Jiří Datel: Semafor ve stávce. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 391 s. : fotogr. v textu.

 

O činnosti KSČ po 14. zasedání ÚV KSČ a jejích úkolech před 18. sjezdem KSČ : Politika KSČ v tvorbě a ochraně život. prostředí. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989. 59 s.

 

OBČANSKÉ fóry : Pražský podzim 1989 / Ed. Jaromír Hořec, Ivan Hanousek. 1. vyd. Praha : Česká expedice, 1990. 78 s. : obr. - Fotografická publikace k listopadovým událostem roku 1989.

 

OBENAUS, Herbert: NS-Geschichte nach dem Ende der DDR: eine abgeschlossene Vergangenheit? Hannover : Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, 1992. 20 s . (Aktuelles zum Nachdenken ; Folge 8)

 

OKAMŽIKY naděje / Úv. text Zdeněk Rosenbaum. Praha : ČTK, 1989. Nestr. - Obrazová publikace.

 

OKTOBER 1989. Berlin : Elefanten Press, 1989. 207 s. : fotogr. (Temperamente ; 1)

 

OLDENBURG, Fred: Moskau und der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 60 s. (Berichte des BIOst ; 62/1990)

 

OLDENBURG, Fred: Sowjetische Aussenpolitik 1985-1991. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1997. 31 s. (Berichte des BIOst ; 53/1997) Res. angl.

 

OPOZICE a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 355 s.

 

OTÁHAL, Milan: Normalizace 1969-1989 : příspěvek ke stavu bádání. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 105 s. (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; Sv. 36)

 

OTÁHAL, Milan: Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1999. 162 s.

 

OTÁHAL, Milan: Der rauhe Weg zur "samtenen Revolution" : Vorgeschichte, Verlauf und Akteure der antitotalitaren Wende in der Tschechoslowakei. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1992. 46 s. (Berichte des BIOst ; Nr. 25/1992)

 

OTÁHAL, Milan - VANĚK, Miroslav: Sto studentských revolucí : studenti v období pádu komunismu : životopisná vyprávění. Praha : Lidové noviny, 1999. 859 s. : fotogr.

 

OTÁHAL, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989. Praha : Dokořán, 2003. 230 s.

 

OTEVŘENÁ minulost : autobiografická sociologie státního socialismu / Ed. Zdeněk Konopásek. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 371 s.

 

OUIMET, Matthew J.: The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2003. 309 s.

 

PACZKOWSKI, Andrzej: Droga do "mnięszego zła" : Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980-styczeń 1982. Kraków : Wydawnictwo literackie, 2002. 329 s.

 

PALKO, Vladimír: Boj o moc : a tajná služba. Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2004. 382 s.

 

PARTY development and democratic change in post-communist Europe : the first decade / Ed. by Paul G. Lewis. 1st ed. London : Frank Cass, 2001. viii, 223 s (Democratization studies)

 

PAŘÍŽSKÁ charta pro novou Evropu : Konference KBSE. Praha : Nadace Jiřího z Poděbrad, 1990. 48 s.

 

PAST in the Making : recent history and historical revisionism in Central Europe after 1989 / Ed. Michal Kopeček. Budapest ; New York : Central European University Press, 2008. 264 s. : il. - Akce: Historical Revisionism in East Central Europe after 1989 [International workshop]. Prague. 10.2006.

 

15 let poté : sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy / Ed. Ladislav Mrklas. 2. vyd. Praha : CEVRO - Liberálně konzervativní akademie, 2005. 184 s. : fotogr.

 

PAVELČÍKOVÁ, Nina: Klíčové mezníky vývoje ČSR po roce 1945. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 85 s. : fotogr.

 

PAVLÍČEK, Václav: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy 1, sborník statí a texty ústav - 2, sborník příspěvků a statí. / K vyd. připr. Vladimír Kvasnička. Praha : Právnická fak. UK, 1999-2000. 286 s. ; 312 s. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999-16.10.1999.

 

PECKA, Jindřich: Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991 : Dokumenty. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 351 s. (Studie-materiály-dokumenty ; Sv. 8)

 

PERKNEROVÁ, Kateřina: Komu slouží vnitro? Praha : Grafit, 1992. 176 s.

 

PERNES, Jiří: Takoví nám vládli : komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. 1. vyd. Praha : Brána, 2003. 326 s. : fotogr.

 

PERRON, Catherine: Les pionneiers de la democratie : elites politiques locales tchèques et est-allemandes, 1989-1998 / Pref. Bronislaw Geremek , Postf. Jacques Rupnik Paris : Press Universitaires de France, 2004. 320 s. (Partage du savoir le Monde)

 

PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal: V zovretí normalizácie : Cirkvi na Slovensku 1969-1989. Bratislava : Veda, 2004. 230 s.

 

PĚT let poté : sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy / Ed. Ladislav Mrklas. 2. vyd. Praha : CEVRO - Liberálně konzervativní akademie, 2005. 184 s. : fotogr.

 

PĚT studií k dějinám české společnosti po roce 1945 / Eds. Oldřich Tůma a Tomáš Vilímek.

Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 263 s. : il. (Česká společnost po roce 1945 ; Sv. 5)

 

PHILLIPSOVÁ, Zdenka: Tschechischer und slowakischer Samisdat der siebziger und achtziger Jahre : Bestandskatalog. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 1994. 328 s.

 

PICHOJA, Rudoľf Germanovič: Sovetskij sojuz : istorija vlasti 1945-1991. Moskva : Rossijskaja akademia gosudarstvennoj služby, 1998. 734 s.

 

PIPES, Richard: Communism: the Vanished Specter. Oslo ; Oxford : Scandinavian University Press, 1994. 84 s. (Norwegian Nobel Institute Lecture Series)

 

PO stopách nedávné historie : sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana / Uspoř. Jiří Pernes. Brno : Prius, 2003. 359 s.

 

PODZEMNÍ univerzita : Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-89) / Přel. Miroslav Pospíšil, Jana Kuchtová, Zdeněk Merta ; Úvod Petr Oslzlý. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1993. 229 s.

 

POHLEDY zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Příbram : Pistorius a Olšanská, 2008. 173 s. : portréty.

 

POLAND 1986-1989: the End of the System. 1, Referaty / Ed. Paweľ Machcewicz. Warszawa : Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, 1999. Přeruš. str. - Akce: Polska 1986-1989: koniec systemu [Mezinárodní konference]. Miedzeszyn. 21.10.1999-23.10.1999.

 

POLITICAL Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison / Ed. Bořivoj Hnízdo. Prague : Institute of Political Science, Faculty of Social Sciences, 2001. 106 s.

 

POLITICKÉ a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. 432 s. : příl. (Politologie )

 

POLITIČESKAJA transformacija stran central'noj i vostočnoj Jevropy. Moskva : Institut meždunarodnych ekonomičeskich i političeskich issledovanij, 1997. 135 s. Res. angl.

 

POLITIČESKIJE partii i dviženija Vostočnoj Jevropy : Problemy adaptacii k sovremennym uslovijam / Otv. red. Ju. S. Novopašin. Moskva : Institut slavjanovedenija i balkanistiki RAN, 1994. 315 s.

 

Die POLITISCHEN Kulturen Ostmitteleuropas im Umbruch = The political cultures of Eastern Central Europe in transition / Hrsg. v. Gerd Meyer. Tübingen ; Basel : Francke, 1993. 354 s. (Tübingen Mittel- und Osteuropastudien ; Bd. 5)

 

POLLACK, Detlef: Politischer Protest : politisch alternative Gruppen in der DDR. Opladen : Leske und Budrich, 2000. 282 s.

 

POLSKO-niemeckie kontakty obywatelskie : stan badań i postulaty badawcze / Pod red. Piotra Madajczyka i Pawla Popielinskiego. Warszawa : PAN, 2008. 159 s.

 

POND, Elisabeth: Beyond the Wall : Germany's Road to Unification. Washington : Brookings Institution, 1993. 367 s.

 

POST-COMMUNIST Romania : Coming to Terms with the Transition /Eds. Duncan Light, David Phinnemore. Basingstoke : Palgrave, 2001. 299 s.

 

POSTREVOLJUCIONNAJA Vostočnaja Jevropa: ekonomičeskije orjentiry i političeskije kollizii / Otv. red. Ju. S. Novopašin. Moskva : Institut slavjanovedenija i balkanistiki RAN, 1995. 213 s.

 

PRAHA - Washington - Praha = Prague - Washington - Prague : Reports from the United States Embasy in Czechoslovakia, November-December 1989 : depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989 / K vyd. připr. Vilém Prečan. Praha : Knihovna Václava Havla, 2004. xxxvi, 364 s. : obr. příl. Tištěno zvratmo. Text též angl.

 

PREČAN, Vilém: Charter 77: Its Past and Its Legacy / Přel. Derek Paton. Prague : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 15 s. Address on the Twentieth Anniversary of Charter 77's Founding.

 

PREČAN, Vilém: Minulost a dědictví Charty 77. Praha Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 15 s. Projev na společenském večeru k 20. výročí vzniku Charty 77.

 

PROBLEMA levogo povorota v stranach Central'noj i Vostočnoj Jevropy : naučnyj doklad. Moskva : Institut meždunarodnych ekonomičeskich i političeskich issledovanij RAN, 1997. 164 s.

 

PROBLEMY političeskoj transformacii i modernizacii Rossii = The problems of political transformation and modernization of Russia / Pod. red. A. Ju. Mel'vilja. Moskva : Moskovskij obščestvennyj naučnyj fond, 2001. 216 s.

 

PROMĚNY politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990. Praha : Nadace Heinricha Bölla, 1995. 128 s. : fotogr.

 

PRYCE-JONES, David: Pád komunismu / Z angl. orig. přel. Ladislav Smutek .1. vyd. Liberec : Dialog, 1996. 414 s.

 

PRYCE-JONES, David: Pád komunismu / Z angl. orig. přel. Ladislav Smutek .1. vyd. Liberec : Dialog, 1996. 414 s.

 

PRZED i po 13 grudnia : państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL, 1980-1982. Tom 1, (sierpień 1980-marzec 1981) ; Tom 2, (kwiecień 1981-grudzień 1982) / przygotował zespół, Iskra Baeva et al. ; wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Kamiński.. Warszawa : Instytut Pamieci Narodowej, 2006-2007. 443 s. ; 729 s. (Dokumenty ; 16, 20)

 

PRZEMIANY w Polsce i NRD po 1989 roku / Pod. red. Jerzy Holzer, Jozef Fiszer. Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, 1996. 193 s.

 

PŘIBÁŇ, Jiří: Disidenti práva : o revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské smlouvy. 1. vyd. Praha : Sociologicke nakl., 2001. 284 s.

 

RAMET, Sabrina P.: Nihil Obstat : Religion, Politics, and Social Change in East Central Europe and Russia. Washington : Duke University Press, 1998. 424 s.

 

RAMET, Sabrina P.: Social Currents in Eastern Europe : The Sources and Meaning of the Great Transformation. Durham : Duke University Press, 1991. xii, 434 s.

 

RASCHKA, Johannes: Zwischen Überwachung und Repression : Politische Verfolgung in der DDR 1971 bis 1989. Opladen : Leske + Budrich, 2001. 387 s. : fotogr. (Am Ende des realen Sozialismus ; Bd. 5)

 

RASPAD SSSR : dokumenty / Sost. A.V. Subin. Moskva : Institut vseobščej istorii RAN, 2006. 285 s.

 

RAVIK, Slavomír: Totální deziluze aneb odcházeti s podzimem. 1. vyd. Praha : Pražská imaginace, 1992. 93 s. (Pražská imaginace ; 231)

 

REFORM and transformation in Eastern Europe : Soviet-type economics on the threshold of change / Ed. by János Mátyás Kovács and Márton Tardos. London : Routledge, 1992. xix, 345 s.

 

REFORM of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull and Mike Ingham. Basingstoke : Macmillan Press, 1998. xi, 174 s.

 

REIMAN, Michal: Rusko jako realita doma a v exilu : vzpomínky na léta 1968-1990. 1. vyd.

Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 343 s. (Svědectví o době a lidech ; Sv. 8 )

 

REINTERPRETING the End of the Cold War : issues, interpretations, periodizations / Ed. by Silvio Pons and Federico Romero. 1st ed. London : Frank.Cass, 2005. viii, 237 s.

 

REJCHRT, Miloš - HÁJEK, Štěpán - PLZÁK, Michal: O něco svobodnější : rozhovory. 1. vyd. Praha : Kalich, 2002. 423 s. : fotogr.

 

REKONSTRUKCE komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : dědictví komunistické vlády : sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele a kol. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003. 202 s (Sociologické texty ; 10/2003)

 

RELIGIE i kościoly w spoleczeństwach postkomunistycznych / Red. Irena Borowik, Andrzej Szyjewski.. Kraków : Zakład Wyd. Nomos, 1993. 276 s. - Akce: Religie i Kościoly w spoleczeństwach postkommunictycznych [Konference]. Krakow. 12.1993.

 

RETHIKING the Rule of law after communism / ed. by Adam Czarnota, Martin Krygier and Wojciech Sadurski. Budapest : CEU Press, 2005. 383 s.

 

REVIEWING the Cold War : approaches, interpretations, theory / Ed. by Odd Arne Westad. 1st ed. London : Frank Cass, 2000. 382 s.

 

REVOLJUCII 1989 goda v stranach Central'noj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe: View a Decade After : vzgljad čerez desjatiletije / Otv. red. G.N. Sevost'janov. Moskva : Nauka, 2001. 201 s. (20. vek v dokumentach i issledovanijach)

 

REVOLUTION and resistance in Eastern Europe : challenges to communist rule / Ed. Kevin McDermott and Matthew Stibbe. 1st publ. New York : Berg, 2006. xiii, 210 s.

 

Eine REVOLUTION und ihre Folgen : 14, Bürgerrechtler ziehen Bilanz / Hg. Eckhard Jesse. 2. Aufl. Berlin : Links, 2001. 327 s.

 

REVOLUTION und Recht : Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik / Hrsg. Joseph Marko et al. Frankfurt a.M. ;New York : P. Lang, 2000. 502 s.

 

REVOLUTION und Rekonstruktion : Der Aufbau freiheitlicher Demokratien in Mitteleuropa. Berlin, 1991. - Akce: Revolution und Rekonstruktion [Konference]. Berlin. 1991.

 

Die REVOLUTIONÄRE Umwalzung in Mittel- und Osteuropa / mit Beitr. von Dieter Bingen, Georg Brunner, Walter Eggers et al. Berlin : Duncker & Humblot, 1993. 161 s (Abhandlungen des Götinger Arbeitskreises ; Bd. 10)

 

The REVOLUTIONS of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London : Routledge, 1999. x, 270 s.- (Rewriting Histories)

 

RICHTER, Michael: Die Revolution in Deutschland 1989/90 : Ammerkungen zum Charakter der Wende. 2. Aufl. Dresden : Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, 1995. 48 s. (Berichte und Studien ; 2/1995)

 

ROK 1989 v Plzni a západních Čechách / Ed. Lukáš Valeš. Dobrá voda : Aleš Čeněk, 2003. 261 s. : il.

 

RONFARD, Bruno: Václav Havel : La patience de la vérité. Paris : Desclée de Brouwer, 1994. 126 s.

 

ROSENBERG, Tina: The haunted land : facing Europe's ghosts after communism. 1st ed. New York : Random House, 1995. xxiv, 437 s.

 

ROSSIJA i Central'no-Vostočnaja Jevropa v pervoj polovine 90. godov. Čast' 1-2. Moskva : Institut meždunarodnych ekonomičeskich i političeskich issledovanij RAN, 1997. 180 s. ; 196 s. Res. angl.

 

The ROUNDTABLE Talks and the Breakdown of Communism / Ed. by Jon Elster. Chicago : University of Chicago Press, 1996. vi, 247 s.

 

ROZZNORODNOŚĆ procesow zmian : transformacja niejedno ma imie / Red. Andrzej Szpociński. Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, 2004. 299 s.

 

RUBEŠ, Jan: Václav Havel, un révolutionnaire de velours. La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Editions de l'Aube, c1999. 74 s. (Monde en cours. Intervention)

 

Die RÜCKKEHR der Demokratie : die demokratischen Revolutionen in Ostmitteleuropa 1989-91 / Foto Libor Hajský. Erfurt : s. n., [1989]. 21 s. : il.

 

Die RÜCKKEHR der Geschichte : Osteuropa auf der Suche nach Kontinuität / Hrsg. Leonid Luks, Donal O'Sullivan. Köln : Böhlau, 1999. 160 s.

 

RUDÍ a růžoví : transformace komunistických stran / Ed. Vit Hloušek, Lubomír Kopeček. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 279 s. (Sborníky ; Sv. 7)

 

RUPNIK, Jacques: Jiná Evropa / Z franc. přel. Adriena Borovičková. Praha : Prostor, 1992. 341 s.

 

RUPNIK, Jacques.: The road to the European Union. Vol. 1, The Czech and Slovak Republics. Manchester : Manchester University Press, 2003. vi, 294 s. 39 s.

 

SAMIZDAT : alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století / Red. Heidrun Hamersky. Brémy : Výzkumný ústav pro východní Evropu, 2002. 46 s. : fotogr.

 

SAMIZDAT : eseje / Red. Ivo Bock, Heidrun Hamersky, Vilém Prečan. Brémy : Výzkumný ústav pro východní Evropu, 2002. 82 s.

 

SAXONBERG, Steven: The Fall : a Comparative Study of the End of Communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary, and Poland / Forew. Seymore Martin Lipset. Amsterdam : Harwood Academic Publ., 2001. xvii, 434 s. (International Studies in Global Change ; Vol. 11)

 

SEDMDESÁTÁ a osmdesátá léta v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie / Ed. Jana Kohnová. Praha : Porta linguarum, 2004. 112 s.

 

SHEPHERD, Robin H. E.: Czechoslovakia : the Velvet Revolution and Beyond. 1st ed. Basingstoke : Macmillan Press, 2000. ix, 204 s.

 

SCHLOTT, Wolfgang: Und die Krähe trägt ein rotes Sternchen : die politische Karikatur im polnischen Untergrund der Jahre 1981 bis 1989. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa a.d. Universität Bremen, 2008. 34 s. (Arbeitspapiere und Materialien ; Nr. 96)

 

SCHNEIDER, Eleonora: Politische Eliten in der Ex-Tschechoslowakei. Teil1- 2. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1995-1996. 39 s. (Berichte des BIOst ; 60/1995 ; 19/1996)

 

SCHNEIDER, Michael: Das Ende eines Jahrhundertmythos : Eine Bilanz des Sozialismus. Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1992. 415 s.

 

SCHÖPFLIN, George: Politics in Eastern Europe 1945-1992. Oxford : Blackwell, 1993. 327 s.

 

Der SCHWIERIGE Selbstfindugsprocess : Regionalismen - Nationalismen - Reideologisierung / Peter Gerlich et al. Wien : Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, 1995. 257 s.

 

SIEBER, Malte - FREYTAG, Ronald: Kinder des Systems : DDR-Studenten vor, im und nach dem Herbst '89. 1. Aufl. Hamburg : Morgenbuch, 1993. 306 s. Na volných listech.

 

SITUAČNÍ zprávy ústředního aparátu KSČ (20. listopadu - 1. prosince 1989) ; Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám (19. listopadu - 1. prosince 1989) / K vyd. připr. František Koudelka ve spolupráci s Alenou Noskovou a Vilémem Prečanem. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 111 s. (Studijní materiály ; Seš. 5-6)

 

SKALICKÝ, Karel: Zápasy o zítřek aneb Quo vadis ecclesia / S doslovem mons. Karla Vrány. 1. vyd. Praha : Ježek, 2000. 139 s.

 

SLIPKO, Tadeusz: Die marxistische Morallehre und Probleme der polnischen Gesellschaft der 70er und 80er Jahre. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 92 s. (Berichte des BIOst ; 50/1990)

 

SLOBODA! : Czechoslovakia's Road to Freedom / Ed. by Fredo Arias-King. [S.l.] : Frente de Afirmacion Hispanista, 1991. 112 s.

 

SLOVENSKO a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov : Michal Vaško, 2002. 304 s.- Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001 05.12.2001.

 

The SOLIDARITY Congress, 1981 : The Great Debate / Ed., Transl., Introd. George Sanford. Basingstoke : Macmillan, 1990. x, 270 s.

 

SOLIDARNOŚĆ XX lat historii. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen Tysol, 2000. 424 s. : fotogr.

 

SOMMER, Mark: Living in Freedom : The Exhilaration and Anguish of Prague's Second Spring. San Francisco : Mercury House, 1992. 272 s.

 

SORMAN, Guy: Sortir du socialisme. Paris : Fayard, 1990. 415 s.

 

SOROS, George: Opening the Soviet System. London : Weidenfeld and Nicolson, 1990. 163 s.

 

SOVIET Deliberations During the Polish Crisis, 1980-1981 / Ed., transl., annot., introd. Mark Kramer. Washington : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1999. 181 s (Special Working paper ; No. 1)

 

The SOVIETIZATION of Eastern Europe : new perspectives on the postwar period / Ed. by Balazs Apor, Peter Apor and E.A. Rees. Washington, DC : New Academia Pub., 2008. 349 s. : il.

 

SPÓR o Polske 1989 99 : Wybór tekstów prasowych / Úvod, vybr. a uspor. Paweł Śpiewak. Warszawa, 2000. 724 s.

 

SPOZNAL som svetlo a už viac nechcem tmu : pocta Jozefovi Jablonickému. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2005. 399 s.

 

SPRING in Winter : The 1989 Revolutions / Ed. Gwyn Prins ; Pref. by Václav Havel.. Manchester ; New York : Manchester University Press, 1990. xxiv, 252 s. : il., mp.

 

SRB, Vladimír - VESELÝ, Tomáš: Rozdělení Československa : nejvyšší představitelé HZDS a ODS v procese ČSFR : česko-slovenské spolunažívání v rokoch 1989-1993. Bratislava : Karpaty-Infopress, 2004. 190 s. (Dront ; č. 1)

 

STANISZKIS, Jadwiga: Postkomunismus : zrod hádanky / Z angl. orig. přel. Pavel Pšeja. 1. vyd. Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 350 s.

 

STÁT a církev v postsocialistickej Europe / Zost. Silvia Jozefčiaková. Bratislava : Ústav pre vztahy státu a cirkvi, 2003. 155 s.

 

STOKES, Gale: The Walls Came Tumbling Down : The Collapse of Communismus in Eastern Europe. New York : Oxford University Press, 1993. viii, 319 s.

 

STRATEGIC Choice and International Relations / Eds. David A. Lake, Robert Powell. Princeton : Princeton University Press, 1999. 271 s.

 

STRATEGIES for the Strengthening of Human Rights in Emerging Democracies in Europe : final report. Vienna : Austrian Helsinki Committee, 1992. 113 s.

 

STRUGGLING with the Communist Legacy : Studies of Jugoslavia, Romania, Poland, and

Czechoslovakia / Ed. Patricia Vawter Klein, Arthur W. Helweg, Barbara P. McCrea. New York : East European Monographs, 1998. xiii, 256 s.

 

STŘEDNÍ a východní Evropa v krizi 20. století : K 70. narozeninám Zdeňka Sládka / Ed. Pavel Klener. Praha : Karolinum, 1998. 432 s.. (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3/4 (1995) ; Studia Historica ; 42)

 

STUDENTI psali revoluci / Text Marek Benda, Martin Benda, Martin Klíma, Pavel Dobrovský, Monika Pajerová, Šimon Pánek, Roman Kříž ; Úvod Václav Klaus. 1. vyd. Praha : Univerzum, 1990. 187 s. : fotogr. v textu.

 

STUDIA i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. T. 1-3 / Pod. red. Łukasza Kamińskiego. Wyd. 1 Wrocław : GAJT, 1998-2000. 159 s. ; 151 s. ; 150 s. : fotogr.

 

SUK, Jiří: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990 / Jiří Suk ve spolupráci s Jaroslavem Cuhrou a Františkem Koudelkou. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 143 s. (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; Sv. 33 )

 

SUK, Jiří: Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. 1. vyd . Praha : Prostor, 2003. 507 s. : fotogr.

 

SUK, Jiří: Občanské fórum : listopad-prosinec 1989. 1, Události ; 2, Dokumenty. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1997-1998. 238 s. ; 328 s. (Knihy - dokumenty) Res. angl.

 

A SUMMARY of the Principles and Programme of the Civic Democratic Union - VPN = Občianska demokratická únia - VPN. Bratislava : Kancelária Občianskej demokratickej únie, 1991. 19 s.

 

SUNELY, Johnathan: Postkomunismus : infantilní nepořádek / Z angl. orig. přel. Václav Frei. Praha : Občanský institut, 1996. 19 s. (Bulletin OI ; Č. 64)

 

SVĚT a sametová revoluce. Praha : ČTK, [1990?]. 63 s.

 

SVITÁK, Ivan: Budoucnost bez komunismu. 1. vyd. Praha : Orbis, 1990. 191 s.

 

SVITÁK, Ivan: Cesta do Evropy : Snění a realita. 1. vyd. Praha : Alternativy, 1991. 87 s. : obr.

 

SVITÁK, Ivan: Národ na křižovatce : Dialektika dějin. 2. vyd., 1. vyd. v ČSFR. Praha : Agentura Cesty, 1989. 260 s.

 

SVITÁK, Ivan: Ztracené iluse : Výroční zpráva o sametové revoluci. 1. vyd. Praha : Pražská imaginace, 1990. 227 s. (Pražská imaginace ; Sv. 136)

 

SVOBODA a solidarita v měnícím se světě : dokumenty 19. kongresu Socialistické internacionály Berlin 15.-17. září 1992 / Přel., lekt.. a red. upravili : Miloš Hájek et al. 1. vyd. Lanškroun : Masarykova dělnická akademie, 1992. 73 s. (Tisky MJDA ; Sv. 3) Název v tiráži je Svoboda, spravedlnost, solidarita.

 

SVOBODOVÁ, Jana: Nezávislá skupina České děti 1988-1989 : Dokumenty. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 117 s. (Materiály, studie, dokumenty ; Č. 3/1995)

 

The SYSTEM of Centrally Planned Economies in Central-Eastern and South-Eastern Europe after World War 2 and the Causes of its Decay : International Pre-Congress Conference / Ed. by Václav Průcha. Prague : University of Economics, 1994. 475 s.

 

SYTUACJA wewnetrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji : otaz ich polityka miedzynarodowa w latach 2006-2007 / Pod red. Jozefa M. Fiszera. Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, 2007. 110 s.

 

SZTOMPKA, Piotr: Trauma wielkiej zmiany : spoleczne koszty transformacji. Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, 2000. 117 s.

 

ŠIMEČKA, Milan: Das Ende der Unbeweglichkeit : Ein politisches Tagebuch / Aus dem Tschechischen von Lea Lustyková. Frankfurt am Main : Neue Kritik, 1992. 170 s.

 

ŠIMULČÍK, Ján: Čas svitania. Prešov : Vyd. M. Vaška, 1998. 275 s.

 

ŠIMULČÍK, Ján: Zápas o nádej : Z kroniky tajných kňazov 1969-1989. Prešov : Vyd. M. Vaška, 2000. 207 s.

 

ŠÖMEN, Branko: Motýlí efekt aneb Sametové sny : Václav Havel od disidenta k prezidentovi / Ze slovin. orig. přel. Dušan Karpatský. Praha : Gallery, 2001. 187 s.

 

ŠTĚPÁN, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce. 1. vyd. Praha : Grafit, 1991. 162 s. : obr. příl.

 

ŠULC, Zdislav: Psáno inkognito : Doba v zrcadle samizdatu (1968-1989). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 288 s.

 

TADY a teď / Úvod Jiří Tichý. 1. vyd. Praha : SNTL, 1990. 62 s. : fotogr.

 

TEICH, Mikuláš: Bohemia in History / Ed. ... Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 389 s.

 

10 years after the fall of the wall : public opinion in central and east European countries in transition 1989-1999. Washington : Office of Research Department of State, 2000. 167 s. : tab.

 

TEN Years of Rebuilding Capitalism : Czech Society After 1989 / Eds. Jiří Večerník, Petr Matějů. Praha : Academia, 1999. 367 s.

 

TEPLÝ, Jaroslav: Mohlo to být také jinak : průvodce polistopadovými roky. B.m.n., 2008. 308 s. ; 1 CD-ROM.

 

TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza. Praha : Triáda, 2003. 143 s.

 

THAA, Winfried: Die Wiedergeburt des Politischen Zivilgesellschaft und Legitimitätskonflikt in den Revolutionen von 1989. Opladen : Leske und Budrich, 1996. 390 s.

 

THOMAS, Daniel C,: The Helsinki Effect : International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism. Princeton : Princeton University Press, 2001. 308 s.

 

TIGRID, Pavel: Marx na Hradčanech / K vyd. připr. a rozhovor vedl Bohumil Pečinka. Brno : Barrister & Principal, 2001. 187 s.

 

TILLY, Charles: European Revolutions, 1492-1992. Oxford : Blackwell, 1993. 262 s.

 

The TIMES Guide to Eastern Europe : The Changing face of the Warsaw Pact / Ed. by Keith Sword. 1st ed. London : Times Books, 1990. 270 s. : obr.

 

TIMMERMANN, Heinz: Die Sowjetunion und der Umbruch in Osteuropa. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 31 s. (51/1990 Berichte des BIOst)

 

TIMMERMANN, Heinz: Die Volksrevolutionen in Osteuropa: Charakter, Probleme und Perspektiven. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 22 s. (Berichte des BIOst ; 22/1990)

 

TISMANEANU, Vladimir: Fantasies of salvation : democracy, nationalism and myth in post-communist Europe. Princeton : Princeton University Press, 1998. xi, 216 s.

 

TOTALITARISMUS ve 20. století : Československé zkušenosti / Ed. Radovan Rybář, Milan Valach. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 210 s. Res. angl. - Akce: Totalitarismus ve 20. století : Československé zkušenosti [Konference]. Brno. 1999.

 

TOWARD a Postcommunist World : Proceedings of the Problems of Communism, 40th Anniversary Conference, held in Washington, DC, October 22-23, 1991 Washington : U. S. Information Agency, 1992. 222 s. (Problems of Communism ; 1-2 / 1992)

 

TRANSFORMATIONSPROZESSE in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden Baden, 1998. (Schriften der Adalbert Stiftung Krefeld ; Bd. 5) - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995 16.12.1995.

 

TRANSFORMATIVE Paths in Central and Eastern Europe / Ed. by Radoslaw Markowski, Edmund Wnuk-Lipiński. Warsaw : Institute of Political Science PAS, 2001. 206 s.

 

TRANSITION to democracy Eastern Europe and Russia : impact on politics, economy and culture / Ed. by Barbara Wejnert. Westport : Praeger, 2002. x, 369 s. : fotogr.

 

TRANSNATIONAL moments of change : Europe 1945, 1968, 1989 / Ed. by Gerd-Rainer Horn and Padraic Kenney. Lanham : Rowman & Littlefield, 2004. xix, 243 s.

 

TUCKER, Aviezer: The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2000. 295 s.

 

TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! : Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha : Maxdorf, 1994. 84 s. (Historia Nova ; Sv. 7) - Vyd. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

 

TUREK, Otakar: Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 106 s. (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ; Sv. 23)

 

UHL Petr: Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla. 1. vyd. Praha : Beck, 1998. xii, 251 s. (Právo a společnost)

 

ÚLOHA politických aktérů v procesu decentralizace / Vlastimil Fiala, Blanka Říchová a kol. Olomouc : Moneta, 2002. 616 s.

 

UMBRUCH in Europa : die Ereignisse im 2. Halbjahr 1989. Bonn : Auswartiges Amt, 1990. 175 s.

 

Der UMBRUCH in Osteuropa / Hrsg. Jürgen Elvert, Michael Salewski. Stuttgart : Steiner, 1993. 203 s.

 

UNCIVIL Society? : contentious politics in post-communist Europe / Ed. by Petr Kopecky and Cas Mudde. 1st ed. London : Routledge, 2003. xviii, 188 s. (Routledge Studies in Extremism and Democracy)

 

URBAN, George R.: Radio Free Europe and the pursuit of democracy : my war within the cold war. New Haven : Yale University Press, 1997. x, 322 s.

 

V rozdelenej Európe : Češi, Slováci, Němci a ich štáty v rokoch 1948-1989 / Pre spoločnú Slovensko-nemeckú a Česko-nemeckú komisiu historikov zost. Dušan Kováč, Jan Křen a Hans Lemberg. Bratislava : Academic Electronic Press, 1997. 173 s.

 

VACEK, Miroslav: Proč bych měl mlčet. 1. vyd. Praha : Nadas, 1991. 117 s. : fotogr.

 

VALEŠ, Lukáš: Listopad '89 v Klatovech aneb Klatovy v přelomových letech 1989-1990. 1. vyd. Zavlekov : AgAkcent, 2005. 111 s. : fotogr.

 

VANĚK, Miroslav: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha :Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s. : fotogr. - Res. angl.

 

VERDERY, Katherine: What Was Socialism, and What Comes Next?. Princeton : Princeton University Press, 1996. 298 s.

 

VEREJNOSŤ proti násiliu : 1989-1991 / Zost. a red. upr. Ingrid Antalová. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1998. 355 s. : fotogr.

 

VEREJNOSŤ proti násiliu - Občianske fórum : svedectvá / Zost. a red. upr. Ingrid Antalová. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1999. 75 s.

 

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts / Hrsg. Helmut König et al. Opladen, 1998. 455 s.

 

VERS une Mutation de Société : la marche de l'Europe de l'Est vers la démocratie / Sous la direction de Miklos Molnár, Georges Nivat et André Reszler. Paris : Presses Universitaires de France, 1991. 125 s.

 

VLASŤ - obščestvo - reformy = Power - Society - Reforms : Central and South - Eastern - Europe : Second half of the 20th Century : Central'naja i Jugo-Vostočnaja Jevropa / Otv. red. E. G. Zadorožnjuk. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2006. 441 s.

 

VODIČKA, Karel: Politisches System Tschechiens : vom kommunistischen Einparteiensystem zum demokratischen Verfassungsstaat. Münster : Lit Verl., 1996. viii, 411 s .(Tschechien und Mitteleuropa ; Bd. 1)

 

VOGT, Henri: Between Utopia and disillusionment : a narrative of the political transformation in Eastern Europe. New York : Berghahn Books, 2004. 333 s. (Studies in contemporary European history ; 1)

 

VŠETEČKA, Jiří: Rok na náměstích : Československo 1989 / [Fotogr.] Jiří Všetečka. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. 221 s., fotogr.

 

VÝKLADY vládnutí v reálném socialismu : Dědictví 6 / Ed. Jiří Kabele. Praha : Matfyzpress, 2004. 122 s.

 

VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav: Východ : Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha : Libri, 2000. 860 s.

 

VYROVNÁNÍ se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy : Sborník příspěvků / Vyd. Ústavní soud ČR. Praha : Linde, 2003. 181 s. - Akce: Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí [Konference]. Brno. 27.05.2003 28.05.2003.

 

WALICKI, Andrzej: Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom : The Rise and Fall of the Communist Utopia. Stanford : Stanford University Press, 1995. xii, 641 s.

 

WANDEL durch Represäntation Represäntation im Wandel : Entstehung und Ausformung der parlamentarischen Demokratie in Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei und der ehemaligen DDR / Hrsg. U. Thysen, H. M. Kloth. Baden Baden, 1992.

 

WEGE aus der Krise : Mitteleuropäische Phantasmagorien / Ed. Peter Gerlich, Krzysztof Glass. Wien ; Köln : Böhlau, 1993. 294 s. (Zentraleuropa/Mitteleuropa ; Bd. 1)

 

WEIGEL, George: The final revolution : The resistance church and the collapse of communism. New York : Oxford University Press, 1992. xvi, 255 s. : fotogr.

 

The WEIGHT of History in Central European Societies of the 20th Century : Central European Studies in Social Sciences / Ed. Zora Hlavičková & Nicolas Maslowski. Praha : Central European Seminar, 2005. 187 s. (Central European Studies ; No. 2)

 

WHEATON, Bernard: The Velvet Revolution : Czechoslovakia : 1988-1991. Boulder : Westview Press, 1992. xvi, 255 s.

 

WHITE, Stephen: Communism and its Collapse. London : Routledge, 2001. ix, 91 s.

 

WHITE, Stephen: Communist and post-communist political systems : an introduction. 3rd ed. New York : St. Martin's Press, 1990. xi, 357 s.

 

WILKE, Manfred: Die SED-Führung und die Unterdrückung der polnischen Oppositionsbewegung 1980/81. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1994. 34 s. (Berichte des BIOSt ; 36/1994)

 

WILLIAMS, Kieran - DELETANT, Dennis: Security Intelligence Services in New Democracies : The Czech Republic, Slovakia and Romania. Basingstoke : Palgrave, 2001. 291 s.

 

WOLEK, Artur: Demokracja nieformalna : konstytucjonalizm i rzeczywiste reguly polityki w Europie Środkowej po 1989 roku. Warszawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, 2004. 284 s.

 

WOLLE, Stefan: Die heile Welt der Diktatur : Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989. Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1998. 423 s. (Schriftenreihe ; Bd. 349)

 

WYDRA, Harold: Continuities in Poland's Permanent Transition. Basingstoke : Macmillan, 2000. 257 s.

 

Z tých (revolučných) dní : Nežná revolúcia zachytená objektivom Pavla Mikuláška / Sest. Stefan Moravčík ; Fotogr. Pavol Mikulášek ; Red. Igor Kysucký. 1. vyd. Bratislava : Biofond OVD, 1990. 136 s. : fotogr.

 

ZA svobodu a demokracii : 1, Odpor proti komunistické moci / Uspoř. Jaroslav Cuhra a Václav Veber. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 333 s.

 

ZARYCKIJ, Oleksij: Václav Havel : portrét kreslený zvenčí. Ritka : Daranus, 2007. 127 s.

 

14. ZASEDÁNÍ ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 14. a 15. června 1989 : o činnosti Komunistické strany Československa po 13. zasedání ústředního výboru KSČ a jejich dalších úkolech 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989. 110 s. - 15. zasedání ÚV KSČ. Praha. 11.10.1989-12.10.1989.

 

ZÁVĚREČNÁ zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Praha : Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky, 1992. 120 s. - Na volných listech.

 

ZEDILIN, Leonid I.: Sowjetunion, DDR und RGW in der Ära Gorbatschow. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1995. 41 s. (Berichte des BIOst ; 34/1995)

 

ZEMAN, Zbyněk A. B.: The Making and Breaking of Communist Europe. Oxford ; Cambridge : Basil Blackwell, 1991. 364 s.

 

ZEMAN, Zbyněk A. B.: Vzestup a pád komunistické Evropy / Z angl. orig. přel. Jan Kuklík. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1998. 324 s. (Archiv ; Sv. 79)

 

ZINOV’JEV, Alaksandr Aleksandrovič: Postkomunističeskaja Rossija : publicistika 1991-1995. Moskva : Respublika, 1996. 365 s.

 

ZPRÁVY Východoevropské informační agentury z let 1988-1989. Praha : Libri prohibiti, 1996. 95 s. - Na volných listech.

 

ZUZOWSKI, Robert: Political Change in Eastern Europe since 1989 : Prospects for Liberal Democracy and a Market Economy. Westport : CT Greenwood Press, 1998. 165 s.

 

ZWISCHEN Triumph und Krise : Zum Zustand der liberalen Demokratie nach dem Zusammenbruch der Diktaturen in Osteuropa / Hrg. Richard Saage, Gunnar Berg. Opladen : Leske und Budrich, 1998. 484 s. - Akce: Zwischen Triumph und Krise [Sympozium]. Halle. 28.11.1996 01.12.1996.

 

ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné! : Státní bezpečnost za normalizace : Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978 1989. Praha : Votobia, 2001. 269 s.

 

ŽÁČEK, Pavel: Štb na Slovensku za "normalizácie" : agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej polície. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002. 362 s. (Zrkadlo komunistickej moci ; 1)

 

ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB : pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2006. 260 s. (Dokumenty)

 

ŽANTOVSKÝ, Petr: Dva životy Jana Potměšila. 1. vyd. Praha : Votobia, 1999. 125 s. : fotogr.

 

ŽIAK, Miloš: Pád komunizmu na Slovensku a najmä co sa dialo potom. S.l. : vl. n., 1994. 173 s.

 

 

vsetecka03

 

 

tobacamptobacamp
tobacamp