Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 18. prosinec, Praha. Petr Pithart vyzývá jménem Občanského fóra v rozhlasovém a televizním vysílání poslance Federálního shromáždění, aby se nazítří zúčastnili schůze obou sněmoven Federálního shromáždění, kde se má projednávat program Vlády národního porozumění.

Co vám teď přečtu, je nejspíš něco jako poselství. Nuže tedy, páni poslanci Federálního shromáždění, občané, kteří jste poslance volili. Předsednictvo Federálního shromáždění nás informovalo, že zítřejší plenární schůze vyslechne programové prohlášení federální vlády, projedná změnu ústavního zákona o prodloužení termínu pro zvolení prezidenta republiky a pravděpodobně i změnu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, to jest změnu způsobu hlasování při volbách prezidenta. Zároveň jsme se před chvílí dozvěděli, že někteří poslanci zvažují, zda se mají tohoto rokovaní vůbec zúčastnit. Nevíme, co je k tomu vede. Můžeme se jen domnívat. Nechceme věřit, že motivem takového rozhodnutí je snaha sabotovat činnost nejvyššího orgánu státní moci a vytvořit tak vážnou ústavní krizi, která by při neúčasti dvou pětin zvolených poslanců nevyhnutelně vznikla.

Za víc pravděpodobnou můžeme považovat obavu z nepříznivé, tísnivé atmosféry v nejbližším okolí Federálního shromaždění a tím i v jednacím sále. K tomu chceme říct, že už dnes v dopoledních hodinách se studenti, kteří se do Prahy sjedou s celé republiky, rozhodli uvítat poslance chlebem a solí, případně květinami a tak jim symbolicky podat ruku na znamení národního porozumění. Demonstrovat okolo budovy Federálního shromáždění nebudou. To jsou dva možné důvody pro neúčast. Dovolte mi říct několik slov o vážných důvodech účasti poslanců na zítřejším zasedání. Nechci připomínat povinnost každého poslance, kterou převzal spolu s poslaneckým mandátem. Radši bych zdůraznil příležitost každého jednotlivého poslance prokázat svoje sepětí s voliči, kteří mu dali svoje hlasy.

Myslím, že pro všechny poslance, kteří se v minulém období v těžkých dobách nezpronevěřili svým voličům, pomáhali jim ve svých volebních obvodech a snažili se aspoň zabránit nejhoršímu, jsou nadcházející dny neopakovatelnou možností toto spojení s voliči veřejně osvědčit. Občanské fórum se už několikrát vyslovilo proti odsuzovaní zastupitelských sborů jako celku, proti nepěkným kampaním, které nerozlišují poslance spjaté s nejhoršími stránkami
předcházejícího systému, od poslanců, kteří se mohou svým voličům podívat do očí. Hlavně na tyto poslance i v těžkých dobách věrných svým voličům se jménem Občanského fóra obracím. Dostavte se do zítřejší řádné schůze Federálního shromaždění, podpořte v ní návrh nového jednacího řádu, tuto možnost každého poslance ukázat svoje místo a svůj postoj k událostem těchto dní a týdnů. Pomůžete zabránit ústavní krizi, která by nemohla sloužit ničemu dobrému. Pomožte vytvořit situaci, která vám potom umožní důstojně zvolit prezidenta republiky a nám všem potom přejít k pokojné přípravě svobodných voleb.

Opatrujte společně, vy i my, příležitost, na kterou čekaly dvě generace našich občanů. A prosba nakonec: Pokud naše poselství páni poslanci neslyšeli, prosím vás všechny, vyřiďte jim ho.
 
tobacamptobacamp
tobacamp