Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 11. prosinec, 18.00 hod., Praha. Komuniké Koordinačního centra Občanského fóra pro tiskovou konferenci: zpráva o návštěvě Tomáše Bati v Československu; sdělení o jednání politických sil u »kulatého stolu«; stanovisko ke způsobu volby prezidenta republiky.


Tomáš Baťa navštíví Československo
Dnes se sešli zástupci světové firmy Baťa s představiteli Koordinačního centra Občanského fóra a oznámili, že 17. nebo 18. prosince 1989 navštíví Československo Tomáš Baťa, který zde bude jednat jménem svým i jménem významné skupiny podnikatelů o možnostech průmyslové a obchodní spolupráce. Občanské fórum vítá toto jednání, neboť by mohlo přispět k oživení a zpestření trhu spotřebního zboží. Podle informací zástupců pana Bati lze očekávat i možnost větších investic do modernizace našeho průmyslu. Svůj pobyt v Československu zahájí pan Baťa návštěvou hrobu svého otce v Gottwaldově a Občanské fórum považuje za žádoucí, aby v den Baťovy návštěvy došlo k přejmenování Gottwaldova na Zlín.

V pondělí 11. prosince 1989 v odpoledních hodinách se v Palackého sále Obecního domu v Praze sešli z podnětu vedení KSČ zástupci KSČ, Občanského fóra, ČSS, ČSL a SSM, aby se informovali o tom, jak vidí současnou situaci v zemi. Dále jednali o možnostech dalšího uklidnění v souvislosti s tím, že některé důležité otázky zůstávají ještě nevyřešeny.

Občanské fórum vítá toto i další jednání, o nichž se účastníci předběžně dohodli. Setkání se zúčastnil člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Vasil Mohorita, dr. Petr Pithart s početnou delegací Občanského fóra, ústřední tajemník ČSL Richard Sacher a ústřední tajemník ČSS bratr Škoda.

Stanovisko Občanského k volbě prezidenta
V současné době vznikla v Československu vskutku mimořádná situace. Všichni musíme mít zájem, abychom ji vyřešili v klidu, důstojným způsobem a v souladu s principy demokracie. Vzhledem k tomu, že svobodné volby nemohou být hned, je třeba, aby do jejich konání působily i zastupitelské sbory, které byly zvoleny v dřívějších podmínkách. Po svobodných volbách teprve bude možné ustavit všechny ústavní orgány ve shodě s vůlí lidu. Proto se předpokládá, že i nyní zvolený prezident bude abdikovat a v souladu s nově utvořenými
politickými vztahy v Československu bude zvolen prezident nový.

Praha 11. prosince 1989, 18.00

 
tobacamptobacamp
tobacamp