Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 6. prosinec, Praha. Výzva Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu příslušným úřadům, aby odvolaly generálního prokurátora ČSSR Jána Pješčaka a generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera z funkcí.

Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu

V posledních dnech se společně s politickými stranami snažíme nalézt východiska z celkové krize, která hrozí přerůst v krizi ústavní. Nechceme připustit takový stav, a proto stále intenzivně jednáme s panem předsedou federální vlády o sestavení vlády nové, která bude odpovídat potřebám a zájmům veřejnosti nejen svým složením, ale i programovým a cílevědomým úsilím o záchranu naší státnosti, národního hospodářství, životního prostředí a mravních základů společnosti. V této vládě budou muset zasednout vedle členů existujících politických stran i zástupci nestranické většiny československých občanů.

V této souvislosti považujeme za zvlášť naléhavé, aby příslušné orgány okamžitě odvolaly z funkcí generálního prokurátora ČSSR dr. Pješčaka a generálního prokurátora ČSR dr. Krupauera. Jde o osoby naprosto zkompromitované, a to nejen nepřijatelným postupem ve věci vyšetřování zákroku pořádkových sil SNB proti studentům dne 17. listopadu 1989, ale zejména tím, že z prokuratury vytvořily represivní instituci, nedbající v minulosti elementárních mravních a právních principů. Prokuratura pod jejich vedením místo ochrany zákona sloužila mocenským zájmům vládnoucí strany. Se vší rozhodností prohlašujeme, že má-li být vytvořen alespoň minimální prostor pro nezbytnou změnu v oblasti prokuratury, nesmí být nově jmenovaní generální prokurátoři ČSSR a ČSR členy žádné politické strany!

V Praze dne 6. prosince 1989

Václav Havel, Občanské fórum
Milan Kňažko,Verejnosť proti násiliu

Adresováno:
1. Pan JUDr. Gustáv Husák, prezident ČSSR, Praha-Hrad
2. Předsednictvo Federálního shromáždění, Praha
3. Předsednictvo České národní rady, Sněmovní 2, Praha 1

 
tobacamptobacamp
tobacamp