Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 6. prosinec, 4.45 hod., Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi s návrhy na složení federální vlády.

Pane předsedo,
členové Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu za účasti ústředních tajemníků Československé strany lidové a Československé strany  socialistické dlouho a velmi odpovědně rokovali o průběhu, smyslu a dosahu včerejšího jednání delegace KC OF s Vámi.

Nakonec dospěli k tomuto stanovisku: jelikož OF a VPN zahájily před deseti dny jednání s Vámi a spatřují ve Vás v tuto chvíli záruku kontinuity státní moci, nemohou o pokračující restrukturaci federální vlády a o eventuální osobě prezidenta republiky jednat s nikým jiným než s Vámi.

Proto Vám předkládáme modifikovanou verzi včerejšího návrhu: další představitelé ČSS a ČSL místopředsedy vlády; ekonom ing. Vladimír Dlouhý, člen KSČ, místopředsedou vlády s dohledem na ekonomickou sféru; JUDr. Ján Čarnogurský místopředsedou vlády pro legislativu a vnitro; prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. ministrem zahraničí; ing. Václav Klaus, CSc. ministrem financí; Petr Miller, dělník z ČKD Praha, ministrem práce a sociálních věcí a dr. Gyula Popely ministrem.

Pokládali bychom za neodpovědné neupozornit Vás v této souvislosti na to, že Vaše eventuální kandidatura na funkci prezidenta se nesetká s příznivým ohlasem veřejnosti. Tím spíš ne, že OF a VPN Vám pro tuto funkci podporu nemohou dát. Pokud podáte i po tomto dopise demisi, o níž jste v úterý 5.12.1989 mluvil, své návrhy zveřejníme, aby občané sami mohli posoudit jejich přiměřenost a konstruktivnost.

V Praze, 6. prosince 1989 ve 4.45 hodin

za KC OF: Václav Havel
za KV VPN: Milan Kňažko

 
tobacamptobacamp
tobacamp