Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 4. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu, v němž požadují svobodné volby, vyzývají k soudržné koalici všech demokratických proudů ve společnosti a vyslovují se pro zachování dosavadní státní struktury až do voleb.

Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu ze 4. prosince 1989

Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu vznikly spontánně, jako výraz dlouho potlačované touhy lidí po pozitivním řešení krize naší společnosti, která vyvrcholila brutálním zásahem proti demonstrujícím studentům 17. listopadu. Obě hnutí usilují o obnovení demokracie v naší zemi, o vytvoření společnosti svobodných občanů odpovědně rozhodujících o svých osudech. Základním cílem OF a VPN je proto zaručení svobodných voleb, které by se měly uskutečnit nejpozději do července 1990.

Ideály OF a VPN rychle získaly širokou podporu veřejnosti. Tato podpora všechny jejich členy zavazuje. Zároveň se však v řadách KSČ aktivizují neostalinisté, kteří se snaží zachovat nebo jen mírně modifikovat zkompromitovaný politický a ekonomický systém. Zneužívají k tomu nejen dobře zorganizovaný aparát KSČ, ale i řadu státních institucí. V této situaci mohou OF a VPN zajistit uspořádání svobodných voleb jen tehdy, jestliže se stanou organizovanou a vnitřně soudržnou koalicí všech demokratických politických proudů v naší společnosti. Doporučujeme proto, aby do voleb vstoupila obě hnutí se společnými kandidátkami, v nichž bude případně uvedena politická příslušnost některých kandidátů. Po volbách se mohou jednotlivé politické strany od OF a VPN případně odloučit, předpokládáme však, že i po volbách umožní obě hnutí organizovanou politickou činnost těm občanům, kteří se nestanou členy některé z politických stran. Zároveň chceme svou činností zaručit celý proces přechodu k demokratickému právnímu státu. Součástí tohoto procesu musí být i celková změna struktury politického a ekonomického systému naší společnosti, nejen nezbytná výměna osob na vedoucích místech.

OF a VPN chtějí přispět k rozvoji přímé demokracie v naší zemi. Proto by měly vstupovat do voleb jako organizované politické síly, reprezentující všechny vrstvy naší demokratické veřejnosti. Koordinační centrum OF a koordinační výbor VPN již spolupracují s místními OF a s centrem VPN a stávkovými výbory nejen ve městech a vesnicích, ale také v podnicích a jiných organizacích. Oba tyto koordinační orgány mají však pouze koncepční, organizační a informační funkci, nikoliv funkci přikazovací.

V období do svobodných voleb předpokládáme, že pokojný přechod k demokratickému státu budou zajišťovat všechny tři vlády a další státní instituce. Vlády budou průběžně pozměňovány tak, aby v podstatně vyšší míře než dosud reprezentovaly politickou strukturu naší společnosti. Doufáme, že jejich členy budou především odborníci, podpoření členy OF a VPN. Koordinační centrum OF v Praze a výbor OF v Brně udržují operativní kontakty s dosavadním předsedou české vlády panem Pitrou. Zdá se, že v této vládě bude podstatně více osob, které se těší důvěře Občanského fóra, než tomu je v současné době ve vládě federální.

Chceme se tedy vyhnout ústavní krizi, která by mohla ohrozit další vývoj v naší zemi, chceme prokázat, že i zcela zásadní změny ve společnosti lze provést klidným a lidsky důstojným způsobem.

 
tobacamptobacamp
tobacamp