Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 29. listopad, 17.00 hod., Praha. - Společné stanovisko Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k politické situaci.

1. Prahu navštívili představitelé občanské iniciativy Verejnosť proti násiliu Milan Kňažko, Ján Budaj, Vladimír Ondruš, Miroslav Kusý, Peter Zajac a Martin Bútora a z jejich jednání s OF vzešla tato zpráva

»Dnes dopoledne se setkali zástupci OF a občanské iniciativy VPN. Posoudili současný stav a zdůraznili požadavek, aby se další vývoj Československa směrem k demokratické společnosti odehrával bez jakéhokoli násilí. OF a VPN se navzájem chápou jako suverénní reprezentanti českého a slovenského občanského hnutí. Spolupracují na základě vzájemného partnerství, vyplývajícího z podobných platforem a cílů. V tomto partnerství budou pokračovat i při veškerých jednáních s vládními orgány. Společným cílem OF a VPN je změna Československa na demokratickou federaci, ve které budou Češi a Slováci spolu s ostatními národnostmi žít ve vzájemném přátelství a porozumění.« Večer odletěla delegace VPN do Bratislavy v doprovodu Václava Havla, Marty Kubišové, Petra Oslzlého, Šimona Pánka a Josefa Vavrouška, kteří dnes večer vystoupí ve Slovenském národním divadle.

2. Průběh jednání Federálního shromáždění bedlivě sledujeme a vyjádříme se, až budou známy jeho výsledky.

3. Předseda Federální vlády při včerejším jednání s OF řekl, že i s námi chce projednat složení vlády. OF neaspiruje na žádné ministerské křeslo, ale navrhuje předsedovi vlády, aby ministrem národní obrany byl nezkompromitovaný nevoják, příslušník KSČ a aby ministrem vnitra byl nezkompromitovaný občan, civilista, který není členem KSČ. Tento návrh jsme v průběhu dnešního odpoledne předali předsedovi vlády.

4. Provolání Občanského fóra příslušníkům Československé lidové armády a Sboru národní bezpečnosti:
»My, kteří se hlásíme k Občanskému fóru, jsem si vědomi významu armády a bezpečnosti v každém státě. Proto vám chceme říci:
a) Vyšli jste z nás, z lidu této země. Respektujte jeho vůli a hajte jeho zájmy.
b) Nedejte se zneužít žádnou skupinou lidí proti demokratické obnově naší země. Násilí a revanše nikdo nepotřebuje a byly by zhoubou nás všech.
c) Prosíme Vás, abyste chránili práva a životy svých spoluobčanů a bezpečnost republiky. Pomozte všem občanům, kteří se na vás obrátí, a poskytněte jim ochranu. Náš stát potřebuje skutečné profesionály k boji s obecnou kriminalitou a k obraně proti organizovanému zločinu.
d) Naše armáda ať hájí svrchovanost československého státu. Nesmí být nikdy zneužita k prosazování zájmu jedné politické skupiny.
e) Občanské fórum je proti rozvratu a anarchii, usiluje o obnovení vnitřního míru v naší zemi.«

5. Občanské fórum ve svém včerejším prohlášení vyzvalo občany k pokračování v práci, ve výrobě, ve službách, v dopravě, prostě všude tam, kde by docházelo k hospodářským ztrátám. Chtěli bychom velmi důrazně říci, že si pro úspěch naší společné věci, ke které jsme zatím učinili pouze první kroky, nemůžeme dovolit, aby docházelo ke zhoršování hospodářské situace.

6. Přestože jsme dosáhli některých úspěchů, v bdělosti neochabujeme. Skončil týden masových shromáždění i generální stávky. Pozorně sledujeme vývoj politické situace. Nyní dáváme přednost věcné výměně názorů v atmosféře, kterou těmto dnům vtiskli studenti. Dnes a zítra chceme především zdokonalovat spojení se všemi OF v místech a na pracovištích, chceme prakticky dokazovat, že jsme otevřeni všem, kteří se cítí osloveni našimi programovými zásadami. Občané, kteří působíte v OF, nečekejte na naše instrukce! Předpokládáme, že jsme v zásadních věcech zajedno. Nejsme žádným vaším nadřízeným orgánem. Vy sami nejlépe víte, co je u vás třeba udělat dnes a co zítra. Jedině sebevědomí
a samostatně jednající lidé této země ji mohou přivést na cestu vedoucí k demokracii a prosperitě.

 
tobacamptobacamp
tobacamp