Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 23. prosinec, Praha. Program prvního sněmu Občanského fóra.

Sněm Občanského fóra 23.12.1989
Jednání řídí Radim Palouš, hlasování řídí Petr Uhl
Program:
  1. Přivítání sněmu, informace o jeho složení a funkci (přednese Petr Pithart)
  2. Zpráva o činnosti KC OF od setkání krajských zástupců OF 17.12. (přednese Petr Kučera)
  3. Zaměření další činnosti OF (přednese Josef Vavroušek)
  4. Návrh stanov OF (přednese Pavel Rychetský, oponenturu přednese Petr Kučera)
  5. Rada KC OF, její vnitřní struktura a vnější vazby (přednese I. M. Havel)
  6. Vnitřní struktura KC OF a jeho vnější vazby (přednesou Jan Urban a IvanFišera)
  7. Tok informací uvnitř KC OF, informace přicházející zvenčí, informačnívýstupy (přednese Petr Pospíchal)
  8. Síť občanských fór v Čechách a na Moravě, jejich vazby a spolupráce (přednesou Jan Štern mladší a Ivan Rynda)
  9. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu (přednese Ján Budaj nebo některý ze slovenských hostů)

Mezi účastníky sněmu bude nutno rozdat Návrh stanov OF, informaci o navrhovaném složení Rady KC OF, mezi členy Rady KC OF nutno rozdat popis funkcí jednotlivých pracovních komisí a skupin společně s jejich dislokací a popis struktury toku informací.

V průběhu jednání sněmu by bylo vhodné stanovit alespoň dvacetiminutovou přestávku.
 
tobacamptobacamp
tobacamp