| Print |
.
1989, 21. listopad, odpoledne, Praha. – Stanovisko Občanského fóra k jednání jeho zástupců s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem.

Součástí dnešního prohlášení vlády ČSSR byla též informace o setkání předsedy vlády Ladislava Adamce se zástupci Občanského fóra.

Vláda pochopila jednání jako začátek dialogu a interpretovala je v tom smyslu, že i tato skutečnost svědčí o snaze orgánů vlády zásadně řešit stávající krizovou situaci. Tím podle mínění vlády pominuly důvody pro organizování stávek a demonstrací.

Prohlašujeme: Jednání zástupců OF s L. Adamcem mělo charakter pouze informativní, a proto nemohlo v žádném případě ovlivnit naše postoje. OF jednoznačně podporuje stávky studentů, divadelních a výtvarných umělců a rovněž podporuje vyhlášení generální stávky na 27. listopadu.

K případnému dialogu chceme napomoci tím, že se budeme podílet na ustavení výboru, který by reprezentoval nejširší veřejnost a který by zahájil jednání o čtyřech požadavcích základního prohlášení OF.

V Praze dne 21. listopadu 1989

ÚSD AV ČR, Archiv KC OF, sl. Dokumenty OF – kopie počítačového tisku
A4, 1 s.