Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
25. dubna 1985
Vnitrostranická Informace o politické situaci v krajích k 24. dubnu 1985 charakterizuje stav veřejného mínění jako »příznivý« a »stabilizovaný«. (»V názorové hladině nedošlo k podstatným výkyvům. Nebyly zjištěny závažné negativní jevy nebo fámy.« Českoslovenští občané plně podporují politiku KSČ a KSSS, v hojném počtu se zúčastňují oficiálně pořádaných oslav a schůzí, aktivně usilují o splnění pracovních závazků.)
 
tobacamptobacamp
tobacamp