Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
26. dubna 1985
Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák podepsal ve Varšavě na setkání nejvyšších představitelů států Varšavské smlouvy protokol o prodloužení smlouvy na dalších dvacet let.
 
tobacamptobacamp
tobacamp