Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
23.–24. května 1985
Francouzští diplomaté, kteří doprovázeli ministra zahraničních věcí Francie Rolanda Dumase na jeho oficiální návštěvě Československa, se z vlastní iniciativy setkali se signatáři Charty 77 - Annou Šabatovou, Petrem Uhlem a Jiřím Hájkem. Setkáním diplomatů s dalšími nezávislými aktivisty zabránila Státní bezpečnost.
 
tobacamptobacamp
tobacamp