Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
31. května 1985
Generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Gustáv Husák a nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov podepsali v Moskvě při příležitosti Husákovy oficiální návštěvy Program dlouhodobé hospodářské a vědecko-technické spolupráce mezi SSSR a ČSSR na období 1985-2000.
 
tobacamptobacamp
tobacamp