Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
7. července 1985
Na sto tisíc věřících z celého Československa se shromáždilo na tradiční pouti na Velehradě u příležitosti 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Vedle takřka celé církevní hierarchie (včetně kardinála Tomáška) přicestoval na Velehrad jako zástupce papeže Jana Pavla II. státní tajemník Vatikánu Agostino Casaroli. Projevy oficiálních představitelů státu, označujících pouť jako »mírovou slavnost«, byly přerušovány pískáním a hesly vyjádřujícími přání skutečné náboženské svobody. Až nečekaně úspěšný průběh poutě inspiroval další postup církve v úsilí o její dosažení.
 
tobacamptobacamp
tobacamp