Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
20. srpna
Charta 77 zveřejnila prohlášení k 17. výročí invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa, v němž se vyslovila pro pokračování v politických reformách, které byly okupací přerušeny, a pro postupný odchod sovětských vojsk z Československa v rámci celoevropského procesu uvolňování napětí. V období srpnového výročí zesílila Státní bezpečnost represe proti signatářům Charty 77.
 
tobacamptobacamp
tobacamp