Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
2. září 1985
Státní bezpečnost provedla domovní prohlídky v místnostech nezávislé kulturní organizace Jazzová sekce a v bytech jejích představitelů Vladimíra Kouřila, Josky Skalníka, Karla Srpa a Vlastimila Drdy. Domovní prohlídky patřily k sérii policejních a soudních represí, jejichž účelem bylo potlačit svobodné projevy v kulturní sféře.
 
tobacamptobacamp
tobacamp