Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
28. října 1985
V rozhovoru pro západoněmecký časopis Der Spiegel se člen předsednictva ÚV KSČ Vasil Biľak vyjádřil k některým mezinárodním problémům, vztahům mezi zeměmi sovětského bloku, událostem roku 1968 a ekonomickým a politickým problémům Československa. V rozhovoru nelze najít žádné prvky »změny myšlení«, o nichž o dva měsíce později začal hovořit.

Úvodník Rudého práva věnovaný programu KSSS deklaroval, že sovětský »tvořivý přístup k problémům a úkolům je přínosný a podnětný« i pro KSČ, která řeší stejné úkoly: intenzivní rozvoj ekonomiky, vyšší efektivnost a kvalitu výroby. Na této obecné úrovni zůstávaly až do prosince 1986 oficiální dokumenty a projevy představitelů KSČ.
 
tobacamptobacamp
tobacamp