Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
9.–10. prosince 1985
Na vysoké škole politické ÚV KSČ v Praze se konala »teoreticko-praktická« konference k patnáctému výročí přijetí dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Historicko-ideologický traktát (schválený ústředním výborem KSČ 11. prosince 1970) posuzoval krizi režimu v Československu na konci 60. let zcela v intencích Brežněvova vedení KSSS, a byl závazným vzorem pro výklad tehdejších událostí i zábranou proti případným reformním tendencím. Hlavní ideologové KSČ Vasil Biľak a Jan Fojtík společně s vicepezidentem Akademie věd SSSR Pjotrem Fedosejevem a dalšími účastníky konference zdůrazňovali platnost a aktuálnost Poučení.
 
tobacamptobacamp
tobacamp