Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie pádu československého komunistického režimu včetně historického úvodu, použité literatury, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku byl vydán v publikační řadě Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 1999, č. 33 pod názvem SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989, 144 stran. Je založen především na archivních materiálech Ústředního výboru Komunistické strany Československa a samizdatových periodicích předlistopadových nezávislých iniaciativ.
11. března 1985
Na mimořádném zasedání ÚV KSSS byl den po smrti Konstantina Černěnka zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS Michail Gorbačov. 13. března se na Černěnkově pohřbu poprvé setkal s vedoucími představiteli komunistických stran zemí Varšavské smlouvy, před nimiž hovořil o svých záměrech, charakterizovaných jako »kontinuita a nezbytnost změn«.
Charta 77 zveřejnila dokument Pražská výzva, v němž popsala příčiny rozdělení Evropy po druhé světové válce a navrhla možnosti jeho překonání v rámci evropského sjednocování, které by bylo založeno na respektování lidských a občanských práv. Pražská výzva se v demokratické Evropě setkala s kladným ohlasem.
 
tobacamptobacamp
tobacamp